Home

 •   
       

 •  OPCOM: Prezentare
  PCCB-LE-Flex - Prezentare

  Prezentare piețe organizate de energie electrică la termen

   

  Prezentare mecanism (Descriere PCCB-LE-flex)
  Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE-flex

  Transmitere oferta iniţiatoare:

  Transmitere oferta coiniţiatoare:

  Transmitere oferta de răspuns:

  Transmitere modificare preț pentru ofertele inițiatoare/coinițiatoare publicate:

  Deschiderea sesiunii de licitație Z: la data și ora stabilită de OP și publicate prin anunțul de organizare a sesiunii de licitație;
  Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM S.A.: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);

  Transmiterea Confirmărilor de tranzacție: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);

  Transmiterea contractului de vânzare-cumpărare:

  Prima zi de livrare: cel mai devreme a 5–a zi calendaristică după 4 zile lucrătoare (Z+5);
  Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;
  Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind tarifele practicate de OPCOM pentru serviciile prestate participanților la piețele organizate de energie electrică la termen administrate de OPCOM S.A.

  Caracteristici

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024