Home

 •   
       

 •  OPCOM: Program Spot
  Piaţa Centralizată anonimă Spot de Certificate Verzi - Program Tranzacționare

  Sesiunile de tranzacționare organizate pe PCSCV se desfășoară în etape succesive și presupun derularea următoarelor activități:

  •        Are loc conform programului de tranzacționare între orele 09:00 -11:00 -Licitație deschisă (2 ore):
  •        Participanţii la PCSCV introduc ofertele (ordinele) proprii de vânzare sau de cumpărare în Sistemul de tranzacționare pentru instrumentul standard aflat in tranzactionare.
  •        Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, Participanții la PCSCV pot introduce, modifica, suspenda/activa și/sau anula ofertele proprii de vânzare/cumpărare.
  •        Ofertele pentru un instrument standard introduse și validate sunt actualizate și ordonate automat de sistemul de tranzacţionare, în timp real, în funcţie de cel mai bun preţ, crescător pentru ofertele de vânzare şi descrescător pentru ofertele de cumpărare şi în funcţie de marca de timp în cadrul ofertelor de acelaşi tip care au acelaşi preţ.
  •        Ecranele de tipul „Adâncimea pieţei” ale Sistemului de tranzacționare se actualizează permanent cu toate ordinele introduse în piață.

  •        La încheierea etapei de transmitere a ofertelor Sistemul de tranzacționare trece în etapa de încheiere a tranzacţiilor, prin stabilirea în funcţie de ofertele de vânzare şi ofertele de cumpărare existente în Sistemul de tranzacţionare la momentul închiderii intervalului de ofertare a PIPCSCV şi a numărului de CV tranzacţionate, cu alocarea acestora proporţional cu CV din ofertele de vânzare/cumpărare de certificate verzi care au intrat în tranzacţie.
  •        Toate tranzacțiile pe PCSCV se încheie la PIPCSCV.
  •        Prețul de tranzacționare este unic pentru toate tranzacțiile și este stabilit prin algoritmul aplicat în mod automat de Sistemul de tranzacționare al PCSCV.

  •        Are loc conform programului de tranzacționare între orele 14:30 – 15:30.

  •        Participanți la PCSCV pot vizualiza datele statistice curente și/sau istorice privind instrumentele tranzacționate
  Opcom Anunţuri
  15/04/2024
  16/05/2024
  15/05/2024
  07/05/2024
  02/05/2024
  24/04/2024
  23/04/2024
  01/04/2024