Home

 •   
       

 •  OPCOM: descriere mecanism
  Activitatea de decontare pe Piaţa Intrazilnică - Descriere

   

  Activitatea de decontare pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică (PI) se realizează în conformitate cu regulile prevăzute în:

  În conformitate cu documentele menționate, au fost elaborate următoarele proceduri operaționale:

  Condiții necesare pentru participarea la tranzacții în Piața Intrazilnică:

  Mandatul SEPA de Debitare Directă B2B va fi înregistrat de Banca de decontare a Participantului la PI în Registrul Unic de Mandate gestionat de Transfond.

  Cuantumul valorii SGB constituite trebuie să acopere cumulat, minim:

  Participantul la PI va întreprinde măsurile necesare pentru primirea de către OPCOM S.A. de la BCR, a SGB daca aceasta a fost emisă de BCR în calitate de Bancă garantă sau a avizului BCR, în cazul în care SGB este emisă de o altă Bancă garantă, nu mai târziu de ora 12:00, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la PI dorește să introducă oferte de cumpărare.

  Mecanismul de contraparte
  OPCOM S.A. are rol de contraparte pentru toate tranzacțiile încheiate pe PI (are calitatea de vânzător/cumpărător pe PI), rol care implică desfășurarea activităților necesare în vederea efectuării încasărilor/plăților/facturării/regularizării plăților:

  1. Incasări și plăți

  V = Vv – Vc
  unde:

  Termenul limită pentru creditarea Contului Central al PI este de 1 zi bancară lucrătoare de la transmiterea IDD și, ulterior verificării încasărilor în extrasul de cont, se transmit OP la BCR în vederea efectuării plăților aferente drepturilor nete de încasare ale Participanților la PI.

  - 1 zi bancară lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă SGB este emisă de BCR,
  - 2 zile bancare lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă SGB este emisă de altă Bancă de garantare și avizată de BCR/ emisă de BCR, în baza contragaranției bancare emisă de Banca contragarantă.

  2. Calculul garanției de validare

  Valoarea cumulată a obligațiilor nete de plată reprezintă suma valorilor următoare:

  3. Facturarea

  4. Plăți lunare de regularizare

  În vederea participării la PI, vă punem la dispoziție următoarele informații:

   

  Codul IBAN al Contului Central al PI este: RO 94 RNCB 007 402 921 737 0081

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024