Home

 •   
       

 •  OPCOM: despre pccb-le

  Prezentare mecanism (Descriere PCCB-LE_PCCB-NC_PCCB-PC)

  Succesiunea evenimentelor pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE

  Transmitere oferta iniţiatoare:

  Transmitere oferta coiniţiatoare:

  Transmitere oferta de răspuns:

  Transmitere modificare preț pentru ofertele inițiatoare/coinițiatoare publicate:


  Deschiderea sesiunii de licitație Z: la data și ora stabilită de OPCCB și publicate prin anunțul de organizare a sesiunii de licitație;

  Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);

  Transmiterea Confirmărilor de tranzacție: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);

  Transmiterea contractului de vânzare-cumpărare;

  Prima zi de livrare: cel mai devreme a 5–a zi calendaristică după 4 zile lucrătoare (Z+5);

  Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;

  Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.
  Caracteristici

  În perioada 05.06.2019-31.12.2019 au fost disponibile pentru tranzacționare următoarele profiluri de livrare zilnică:

  Lista profilurilor de livrare  aplicabilă in perioada 05.06 – 31.12.2019 a fost modificată conform prevederilor „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă”, în conformitate cu rezultatele sesiunilor de tranzactionare și datelor statistice aferente publicate pe site-ul OPOM în data de 27.12.2019 în pagina: „Anunturi-Stiri/Grupuri de produs/Derivative si Forward”.
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024