Home

 •   
       

 •  OPCOM: Înscrierea la PCCB-NC
  Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament - PCCB-NC

  Înscrierea la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică şi documentație specifică pentru modalitatea de tranzacţionare PCCB-NC

  La Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă (PCCB-NC) se pot înregistra:

  Solicitanții care nu sunt înregistrați la una din piețele organizate de energie electrică la termen administrate de OPCOM S.A. vor transmite urmatoarele documente:

  În cazul în care solicitantul este deja înregistrat la una din piețele organizate de energie electrică la termen (PC-OTC, PCCB-LE-flex,  PCCB-PC, PCSU, PMC si PCTL) administrate de OPCOM S.A., acesta va transmite o scrisoare de intenţie însoțită de documentele suplimentare, dacă este cazul, specifice Piețelor contractelor bilaterale, respectiv Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit căreia documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare;

   

  Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă:

  28.09.2023  Vă anunțăm prelungirea perioadei tranzitorii de transmitere a Convenției de participare la piețele contractelor bilaterale semnată în forma aplicabilă începând cu data de 27.04.2023. Termenul limită va fi anunțat ulterior.


  27.04.2023
  IMPORTANT
  ! Menținerea calității de participant la PCCB-NC.

  Urmare a implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 12 din 16 martie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele organizate de energie electrică la termen administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM – S.A., publicat în Monitorul Oficial Nr. 258 din 28 martie 2023, prevederile în vigoare începând cu data de 27.04.2023 ale Convenţiei de participare la piețele contractelor bilaterale sunt pe deplin aplicabile participanţilor înregistraţi la această piaţă. Participanții înregistrați la PCCB-NC care nu acceptă prevederile Convenţiei de participare la piețele contractelor bilaterale în forma aplicabilă începând cu data de 27.04.2023, pot decide încetarea aplicabilităţii Convenţiei de participare, cu respectarea prevederilor procedurilor operaţionale specifice.

  Pană la data de 30.09.2023 participanții înscriși la PCCB-NC vor trebui să transmită Convenţia de participare la piețele contractelor bilaterale semnată în forma aplicabilă începând cu data de 27.04.2023.  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024