Home

 •   
       

 •  OPCOM: PCCB-PC despre
  PCCB-PC - Prezentare

  Prezentare piețe centralizate la termen de energie electrică

   

  Prezentare mecanism (Descriere PCCB-PC)


  Caracteristici

  Succesiunea evenimentelor pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-PC
  Transmitere de către Participantul initiator a ofertei inițiatoare de procesare a combustibilului precum și şi a anexelor cu prevederile specifice ale contractului cadru de procesare a combustibilului propus, în variantă electronică: Z-4:
   4 zile lucrătoare în avans pana la ora 15:00 L-J, 12:00 V;
  Verificarea ofertei și a anexelor cu prevederile specifice ale contractului cadru de procesare a combustibilului. În caz de neconformitate cu prezenta Procedură, publicarea acestora și motivul pe site-ul OPCOM: Z-4;
  Publicare de către OPCCB a Anunţului de organizare a sesiunii de licitaţie, a ofertei inițiatoare, a anexelor cu prevederile specifice ale contractului cadru: Z-3:
   3 zile lucrătoare în avans;
  Termen limită transmitere oferte de răspuns:
   cel târziu o zi inainte de începerea sesiunii de licitaţie:
  Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA: Z+1:
   1 zi lucrătoare;
  Transmiterea Confirmărilor de tranzacție: Z+1:
   1 zi lucrătoare;
  Încheierea contractului bilateral de vânzare-cumpărare energie electrică: Z+3:
   3 zile lucrătoare, exclusiv ziua licitației;
  Verificarea de către OPCCB a contractului cadru de procesare a combustibilului încheiat întocmai cu rezultatul sesiunii de licitație și conform cu cel publicat împreună cu oferta inițiatoare. În caz de neconformitate, OPCCB va suspenda și penaliza participanții în cauză și va publica identitatea acestora și motivul suspendării pe site-ul OPCOM;
  Prima zi de livrare:
   prima zi calendaristică după cinci (5) zile lucrătoare de la data licitaţie
  Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare:
   în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;
  Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare:
   Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică

  Opcom Anunţuri
  16/11/2023
  14/11/2023
  13/11/2023
  13/11/2023
  13/11/2023
  13/11/2023
  13/11/2023
  01/11/2023