Home

 •   
       

 •  OPCOM: Înregistrarea la PCCB-LE
  Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

  Înscrierea la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică şi documentație specifică pentru modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE

   

  Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE, însoțită de următoarele documente:

  Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă:
  1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate de energie electrică (după caz);
  2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCCB-LE - componenta de înscriere (după caz).


  Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă:


  Model oferte conform ord. 50/2019:

  05.06.2019
  IMPORTANT
  ! Menținerea calității de participant la PCCB-LE.
  Urmare a implementării prevederilor Ordinului nr. 50 din 10 aprilie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, publicat în Monitorul Oficial Nr. 344 din 6 mai 2019, prevederile în vigoare începând cu data de 05.06.2019 ale Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă sunt pe deplin aplicabile participanţilor înregistraţi la această piaţă la data de 05.06.2019.
  Participanții la PCCB-LE care nu acceptă prevederile Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă în forma aplicabilă începând cu data de 05.06.2019, pot decide încetarea aplicabilităţii Convenţiei de participare, cu respectarea prevederilor procedurilor operaţionale specifice.

  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024