Home

 •   
       

 •  OPCOM: PEECFM Program Tranzacționare
  PEECFM - Program de tranzacționare

  În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 55/21.12.2012, Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari şi Procedurii privind funcţionarea Pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari PMC, Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale -„Opcom” SA stabileşte datele calendaristice corespunzătoare, aferente următorului program de derulare a etapelor si activităţilor in cadrul sesiunilor de tranzacţionare:

  Nr.
  crt.
  Etapa/Acţiune Data
  începere
  Data
  sfârşit
  1. Publicare Anunt de organizare a sesiunii de tranzacţionare D D
  2. Depunerea documentelor în vederea participării cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică D+1 D+3, ora: 12:00
  3. Selecţia participanţilor conform criteriilor de selecţie pentru participarea cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică D+2 D+3
  4. Selecţia participanţilor conform criteriilor de selecţie pentru participarea cu oferte de răspuns la şedinta de licitaţie;
  Selecţia participanţilor conform criteriilor de credibilitate pentru participarea pe pozitia initiatoare la şedinta de licitaţie
  D+2 D+15, ora 12:00
  5. Comunicarea rezultatelor selecţiei participanţilor pentru participarea cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică D+4
  6. Depunerea contestațiilor privind comunicarea rezultatelor selecției participanților participanţilor conform criteriilor de selecţie pentru participarea cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică D+4 D+5, ora 12:00
  7. Analiza contestațiilor cu privire la selecția participanților pentru etapa de negociere publică și transmiterea răspunsului D+5 D+6
  8. Analiza contestațiilor cu privire la selecția participanților pentru ședința de licitație și transmiterea răspunsului D+5 D+22
  9. Etapa de negociere publică D+7 D+7
  10. Evaluare oferte de răspuns formulate în etapa de negociere publică D+8 D+10
  11. Publicarea elementelor din oferta iniţiatoare supuse discuţiei în cadrul etapei de negociere publică (ENP) rezultate la sfârșitul etapei D+11 D+11
  12. Depunerea contestaţiilor privind ENP D+12 D+12
  13. Analiza contestaţiilor privind ENP si comunicarea rezultatului D+13 D+13
  14. Reluarea etapei de negociere publică în cazul validării contestaţiilor primite D+14 D+14
  15. Evaluarea ofertelor de răspuns formulate în etapa de negociere publică reluată D+15 D+15
  16. Publicarea formei finale a ENP, ofertei şi contractului D+16 D+16
  17. Şedinţa de licitaţie pentru evaluarea ofertelor finale şi publicare rezultate D+23 D+23
  18. Şedinţa de licitaţie pentru evaluarea ofertelor finale (reluare după caz) şi publicare rezultate D+24 D+24
  19. Depunere contracte semnate D+27 D+27
  20. Analiza contractelor și restituire sau executare garanţii D+29 D+29
  21. Termen minim de începere a livrării D+30 D+30
  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024