Home

 •   
       

 •  OPCOM: Inregistrare Conventie PI
  Piața Intrazilnică - Înregistrare, Convenţie

  Procedura privind înregistrarea la piețele organizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A. 

  Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul de înregistrare ca participant la piețele organizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.:

  1. Obţinerea din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei a licenţei pentru producere, furnizare, distribuție, transport și servicii de sistem, agregare sau decizie care îi dă dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea de trader;
  2. Înregistrarea ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) la Operatorul Pieţei de Echilibrare sau delegarea responsabilităţii echilibrării către o altă PRE;
  3. Depunerea unei scrisori de intenţie la Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.;
  4. Întocmirea dosarului cu documentaţia specificată în Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A. şi depunerea acestuia la OPCOM;
  5. Semnarea Convenţiei de participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică);
  6. Depunerea la societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A. a declaratiei pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. iv pct.1.e) din Ordonanța Guvernului României nr. 28/27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și primirea de la OPCOM a declarației sale pe propria răspundere.

   

  Convenţia de participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică) – prevederile IDA se aplică de la data de 13 iunie 2024

  Act Aditional la Convenția de participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică) – model pentru consemnarea modificării datelor de identificare ale participanților la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică)

   
  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială, constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024