Home

 • Important for prosumers!
  DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

 •  OPCOM: Inregistrare PI
  Piața Intrazilnică - Înregistrare, Convenţie, Proceduri, Instrucţiuni

  Procedura privind inregistrarea la pietele organizate de energie electrica administrate de OPCOM SA  

  Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa Intrazilnică de energie electrică:

  1. Obţinerea din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei a licenţei pentru producerea de energie electrică (pentru producători) sau furnizarea de energie electrică (pentru furnizori);
  2. Înregistrarea ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) la Operatorul Pieţei de Echilibrare sau delegarea responsabilităţii echilibrării către o altă PRE;
  3. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM S.A.
  4. Întocmirea dosarului cu documentaţia specificată în Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A. şi depunerea acestuia la OPCOM;
  5. Semnarea Convenţiei de participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică)
  6. Depunerea la societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A. a declaratiei pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. iv pct.1.e) din Ordonanța Guvernului României nr. 28/27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, și primirea de la OPCOM a declarației sale pe proprie răspundere
  --------------------------------------------------------------------
  Cadrul de reglementare pentru funcționarea Pieței Intrazilnice de energie electrică

  1. Ordinul ANRE nr. 63 din 31.03.2020 privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute
  2. Ordinul ANRE nr. 65 din 31.03. 2020 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
  3. Ordinul ANRE nr. 230 din 16.12.2020 privind prorogarea unor termene prevăzute în ordine ale președintelui ANRE
  4. Convenţia de Participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică)
  5. Procedura privind funcţionarea Pieţei intrazilnice de energie electrică, revizia 4
  6. Procedura privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică
  7. Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața Intrazilnică
  8. Manualul participantului la piață pentru sistemul M7 Trading (MFG110)
   • M7 Trader Manual ComTrader
  9. Instrucțiuni detaliate pentru a accesa ComTrader Prod vXX
  10. Ghidul de instalare a aplicatiei ComTrader pentru sistemul M7 Trading
  11. Instructiuni pentru accesul la sistemul post-tranzactionare M7 Trading
  12. Noile modele de Scrisori de garantie bancara, aplicabile din aprilie 2022
  13. IBAN cont central pentru Piaţa Intra-zilnică: RO 94 RNCB 007 402 921 737 0081
  14. Lista institutiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON
  15. Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică
  16. Act Adițional la Convenția de participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică) – model pentru consemnarea modificării datelor de identificare ale participanților la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică)
  17. Instructiuni pentru resetarea parolei de acces in sistemul M7PTv2
  18. Ghid de utilizare a sistemului M7PTv2

   
  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  02/10/2023
  28/09/2023
  28/09/2023
  21/09/2023
  21/09/2023
  21/09/2023
  21/09/2023
  21/09/2023
  Opcom Comunicate de presă