Home

 •   
       

 •  OPCOM: Prezentare Licitatii Intra-zilnica (IDA)
  Piața Intrazilnică / Tranzacționare prin licitații - Prezentare

  Piaţa Intrazilnică de energie electrică (PI) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se încheie tranzacţii ferme cu energie electrică pentru fiecare interval al zilei de livrare începând cu ziua anterioară zilei de livrare după încheierea tranzacţiilor pe PZU.

  La 30 ianuarie 2020, prin Decizia 04/2020, ACER a adoptat Metodologia de Algoritm, care încorporează licitațiile intrazilnice (IDA) pentru a respecta cerința de stabilire a prețului capacității interzonale în Cuplarea unică a piețelor intrazilnice (SIDC) prevăzută la articolul 55 din Regulamentul CACM, precum și dispozițiile Metodologiei de stabilire a prețului capacității transfrontaliere în intervalul de timp intrazilnic. Astfel, cerințele algoritmului pentru piața intrazilnică includ atât cerințele pentru algoritmul de corelare continuă cât și cerințele pentru algoritmul IDA.

  În consecință, Piața Intrazilnică include două mecanisme de tranzacționare în cadrul SIDC, respectiv:

  Pentru claritate, în timp ce Cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC) înseamnă sesiunea de cuplare a pieței pentru ziua următoare, SIDC înseamnă atât sesiunea de tranzacționare continuă, cât și sesiunea IDA, astfel cum se prevede în Metodologia de stabilire a prețului capacității transfrontaliere în intervalul de timp intrazilnic.

  Pentru a putea susține același set de produse și funcționalități, asigurând în același timp o utilizare eficientă a resurselor în ceea ce privește costurile de implementare și timpul de livrare a noilor funcționalități, precum și pentru a beneficia de evoluția dezvoltării algoritmului SDAC, același algoritm utilizat în cadrul SDAC va fi folosit și pentru IDA („Euphemia”).

  Astfel, Licitația Intrazilnică de tip IDA (Intra-Day Auction) se referă la tranzacționarea implicită a capacității transfrontaliere printr-o licitație implicită în care se realizează tranzacții ferme cu energie electrică la nivel european.

  O sesiune completă va conține trei astfel de licitații în care tranzacționarea se realizează la rezoluția de timp de 15 minute și care sunt organizate pentru aceeași zi de livrare:

  Caracteristici ale ofertelor în cadrul IDA:

  Sistemul informatic validează/invalidează ofertele transmise de participanţi în conformitate cu criteriile stabilite prin  “Procedura operațională privind funcţionarea Pieţei Intrazilnice de energie electrică – Tranzacționarea prin licitații”.

  Garanţia de validare se actualizează în fiecare zi bancară considerând obligațiile de plată ale participantului la IDA neîncasate în contul central al IDA, față de care se validează ofertele de cumpărare la prețuri pozitive și/sau ofertele de vânzare la prețuri negative. După fiecare sesiune IDA aferentă zilei de livrare garanția disponibilă se actualizează, fiind diminuată cu valoarea totală a tranzacțiilor pe cumpărare la preț pozitiv și/sau vânzare la preț negativ încheiate în sesiunile IDA aferente zilei de livrare încheiate. În timpul sesiunii de licitație activă garanția de validare se actualizează prin diminuarea valorii aferente ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau ofertelor de vânzare la prețuri negative introduse până în acel moment în sesiunea de licitație curentă.

  Tranzacţiile pe IDA se efectuează prin corelarea ofertelor de vânzare şi de cumpărare prin mecanismul de licitaţie închisă. Similar modelului PZU, unde se respectă etapele de ofertare, validare şi agregare a ofertelor, rulare a mecanismului de cuplare respectiv alocarea rezultatelor cuplării pe portofoliile participanților, OPCOM S.A. este contraparte pentru toate tranzacţiile de vânzare/cumpărare de energie electrică încheiate.

  OPCOM pune la dispoziția participanților confirmările de tranzacții pentru fiecare sesiune de licitație IDA1, IDA2 şi IDA3,  pe baza cărora stabilește notificările fizice aferente tranzacționării, notificări create agregat după fiecare sesiune de licitație IDA (notificarea pentru IDA2 va conține poziția netă agregată luând în considerare tranzacțiile efectuate pentru IDA1, respectiv notificarea fizică generată în urma IDA3 va conține poziția netă agregată luând în considerarea tranzacțiile efectuate pentru IDA1 și IDA2) pentru fiecare zi de livrare prin raportare la ore CET pentru 96 intervale de 15 minute (100/92 intervale, în zilele de schimbare a orei, după caz) pe care le pune la dispoziție  Părţilor Responsabile cu Echilibrarea (PRE) care și-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru Participanţii la Piața Intrazilnică de Energie electrică și le transmite OTS.

  Orarul de tranzacționare pe IDA în situația funcționării în regim normal este următorul (ore CET):

  IDA1 (int.1-96)

  IDA2 (int.1-96)

  IDA3 (int.49-96)

  Program funcționare

  14:00

  21:00

  09:00

  Deschiderea porților de ofertare

  14:58

  21:58

  09:58

  Publicarea capacităților disponibile de transport pe interconexiuni (ATC)

  15:00

  22:00

  10:00

  Închiderea porții de ofertare pentru ziua următoare de livrare

  15:30

  22:30

  10:30

  Publicarea Confirmărilor de tranzacții

  15:32

  22:32

  10:32

  Crearea fișierelor de Notificări fizice

  În cazul unor abateri de la regimul normal de funcționare se aplică prevederile operaționale specifice.

  Informații privind mecanismul de licitații intrazilnice:

   

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024