Home

 • Important for prosumers!
  DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

 •  OPCOM: Despre PCCB-NC
  PCCB-NC - Prezentare

  Prezentare piețe centralizate la termen de energie electrică

   

  Prezentare mecanism (Descriere PCCB-NC)


  Caracteristici

  Caracteristicile ofertelor
  Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al:

  În perioada 05.06.2019-31.12.2019 au fost disponibile pentru tranzacționare următoarele profiluri de livrare zilnică:

  Lista profilurilor de livrare  aplicabilă în perioada 05.06 – 31.12.2019 a fost modificată conform prevederilor „Procedurii privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin modalitatea de tranzacționare conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă” în conformitate cu rezultatele sesiunilor de tranzacționare si datelor statistice aferente publicate pe site-ul OPOM in data de 27.12.2019 în pagina: „Anunturi-Stiri/Grupuri de produs/Derivative si Forward”.

  Succesiunea activităţilor

  1. Introducerea ofertelor în sistem conform programului de tranzacționare selectând: instrumentul standard definit pentru care se dorește introducerea ofertei; tipul ofertei: vânzare /cumpărare; numărul de contracte; prețul propus [Lei/MWh];
  2. Corelarea ofertelor în mod continuu şi automat a ofertelor de vânzare cu ofertele de cumpărare pe măsură ce prin introducerea şi/sau modificarea unei noi oferte este îndeplinită condiţia de compatibilitate de preţ şi anume: preţul unei oferte de cumpărare să fie mai mare sau cel puţin egal cu preţul unei oferte de vânzare sau preţul unei oferte de vânzare să fie mai mic sau cel mult egal cu preţul unei oferte de cumpărare;
  3. Încheierea procesului de corelare în momentul în care nu mai există oferte care îndeplinesc condiția de corelare sau la expirarea sesiunii de tranzacționare deschisă pentru instrumentul specific;
  4. Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA după încheierea sesiunii de tranzacționare;
  5. Transmiterea Confirmărilor de tranzacție  în maxim 24 ore de la închiderea sesiunii de tranzacționare;
  6. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare energie electrică în conformitate cu rezultatele tranzacţiilor și depunerea la OPCOM în termen de 2 zile lucrătoare pentru contractele zilnice și săptămânale şi 3 zile lucrătoare pentru contractele lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, exclusiv ziua licitației;
  7. Verificarea de către OPCCB a conformității contractului de vânzare-cumpărare energie electrică încheiat cu contractul standard. În caz de neconformitate, OPCCB va suspenda și penaliza participanții în cauză și va publica identitatea acestora și motivul suspendării pe site-ul OPCOM;
  8. Începerea livrării fizice cel mai devreme în prima zi calendaristică după trei (3) zile lucrătoare  pentru instrumentele zilnice și săptămânale/patru (4) zile lucrătoare pentru instrumentele lunare, trimestriale, semestriale, anuale de la data sesiunii de tranzacționare (exclusiv ziua sesiunii de tranzacționare);
  9. Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;
  10. Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plată a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.
  Opcom Anunţuri
  21/03/2023
  21/03/2023
  21/03/2023
  21/03/2023
  21/03/2023
  17/03/2023
  16/03/2023
  15/03/2023