Home

 • Important for prosumers!
  DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

 •  OPCOM: descriere mecanism
  Decontare Piața de Echilibrare
  Prezentare, Proceduri

   

  Începând cu, data de 01.02.2021 tranzacțiile pe Piața de Echilibrare se realizează pe interval de decontare de 15 minute, Piața de Echilibrare funcționează în baza prevederilor următoarelor documente:

  Piaţa de Echilibrare (PE) are ca scop stabilirea în timp real, pe baze comerciale, a echilibrului între consumul și producția de energie electrică, precum și realizarea managementului comercial al restricțiilor de rețea din SEN.
  Pe această piață, voluntară,  Participanții la PE (PPE) care dețin unități dispecerizabile (UD) sau consumatori dispecerizabili (CD) sau instalații de stocare dispecerizabile (ISD), calificate pentru furnizarea serviciilor de sistem corespunzătoare tipurilor de reglaje, în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport tranzacționează energia de echilibrare, la creștere sau la reducere de putere, corespunzătoare, după caz:

  Limitele tehnice ale prețurilor de oferte reprezintă echivalentul în lei al valorii minime (-99,999 Euro/MWh) și respectiv al valorii maxime (+99,999 Euro/MWh).
  În scopul rezolvării restricțiilor de rețea sau al asigurării siguranței sistemului CNTEE Transelectrica SA (OTS) acordă o compensație financiară participanților la piață responsabili de UD/CD/ISD pentru îndeplinirea dispozițiilor de creștere sau de reducere a puterii active în afara pieței de echilibrare prin redispecerizare sau prin comercializare în contrapartidă coordonată.

  OPCOM SA este Operator de decontare pentru PE (ODPE) și este responsabil pentru efectuarea calculelor în vederea decontării tranzacțiilor definitive realizate pe PE și pentru emiterea Notelor de informare pentru decontare  lunară.

  Stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PPE.

  OPCOM SA stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare zilnice și lunare ale PPE  aferente tranzacțiilor realizate pe PE (cu excepția tranzacțiilor realizate în afara PE cu compensații unitare) în vederea decontării financiare a acestora.

       100
  DZI,CP,r,d = ∑ x
       i=1

  unde: 
    – DZI,CP,r,d– valoarea drepturilor zilnice de încasat, pentru ziua d, aferente  tranzacțiilor definitive, pe fiecare tip de reglaj, la Creștere de Putere;

    – cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată pe tipuri de reglaje la Creștere de Putere de PPE  în cadrul  tranzacţiei definitive pentru livrarea energiei de echilibrare cu preț marginal/de ofertă, după caz, pozitiv  în  IDal zilei d;

    – prețul marginal/de ofertă al energiei de echilibrare efectiv livrată pe tipuri de reglaje la Creștere de Putere de PPE  în cadrul  tranzacţiei definitive pentru livrarea energiei de echilibrare; prețul marginal/ de ofertă, după caz,are valoarea pozitivă  în  IDal zilei d.

       100
  DZIRP,r,d =∑ x
       j=1 
          
  unde: 
  DZIRP,R,d – valoarea drepturilor zilnice de încasat, pentru ziua d, aferente  tranzacțiilor definitive, pe fiecare tip de reglaj, la Reducere de Putere;

  – cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la pe tipuri de reglaje la Reducere de Putere de PPE  în cadrul  tranzacţiei definitive pentru livrarea energiei de echilibrare cu preț marginal/de ofertă, după caz, negativ  în  IDal zilei d;

  – prețul marginal/de ofertă al energiei de echilibrare efectiv livrată pe tipuri de reglaje la Reducere de Putere de PPE  în cadrul  tranzacţiei definitive pentru livrarea energiei de echilibrare; prețul marginal/ de ofertă, după caz, are valoarea negativă  în  IDal zilei d .

       100
  OZP,CP,r,d = ∑x
       i=1

  unde: 
  OZIPCP,r,d– valoarea obligațiilor zilnice de plată, pentru ziua d, aferente  tranzacțiilor definitive, pe fiecare tip de reglaj, la Creștere de Putere;

  –cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată pe tipuri de reglaje la Creștere de Putere de PPE  în cadrul  tranzacţiei definitive pentru livrarea energiei de echilibrare cu preț marginal/de ofertă, după caz, negativ  în  IDal zilei d;

   –prețul marginal/de ofertă al energiei de echilibrare efectiv livrată pe tipuri de reglaje la Creștere de Putere de PPE  în cadrul  tranzacţiei definitive pentru livrarea energiei de echilibrare; prețul marginal/ de ofertă, după caz,are valoarea negativă  în  IDal zilei d.

       100
  OZPRP,r,d =∑x
       j=1 
    
  unde: 
  DZIRP,R,d– valoarea drepturilor zilnice de încasat, pentru ziua d, aferente  tranzacțiilor definitive, pe fiecare tip de reglaj, la Reducere de Putere;

  –cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la pe tipuri de reglaje la Reducere de Putere de PPE  în cadrul  tranzacţiei definitive pentru livrarea energiei de echilibrare cu preț marginal/de ofertă, după caz, pozitiv  în  IDal zilei d;

  –prețul marginal/de ofertă al energiei de echilibrare efectiv livrată pe tipuri de reglaje la Reducere de Putere de PPE  în cadrul  tranzacţiei definitive pentru livrarea energiei de echilibrare; prețul marginal/ de ofertă, după caz, are valoarea pozitivă  în  IDal zilei d.

  OPCOM SA elaborează Notele de informare pentru decontare pe PE pentru tranzacțiile definitive realizate de UD/CD/ISD ale fiecărui PPE, zilnic și lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la OTS a Notelor lunare de regularizare pe PE.

  Nota de informare pentru decontarea zilnică pe PE, a fiecărui PPE, care conține la nivel de zi, pe tipuri de reglaje și total, următoarele informații:

  Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE, a fiecărui PPE,care conține la nivel de lună, pe tipuri de reglaje și total, următoarele informații:

  Stabilirea obligațiilor de plată ale PPEpentru livrarea parțială a energiei de echilibrare

  3.1. Pentru fiecare IDi  al lunii de livrare în care:

  pdez ifin│ < 1,4*max [pi,Cres, pi,Red │],

  penalitatile specifice pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la Creștere, respectiv la Reducere de Putere, se determină cu luarea in considerare pe fiecare IDi  a prețului initial unic de dezechilibru cu următoarele formule:
                                  k,iCres  = a  X (│pdez iin + │ pdez iin - pMAX icres ││)
  k,iRed  = a  X (│pdez iin + │ pdez iin – pmin ired││),
  unde:

    3.2. Pentru fiecare IDi  al lunii de livrare în care:

  pdez ifin│ > 1,4*max [pi,Cres, pi,Red │],

  penalitatile specifice pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la Creștere, respectiv la Reducere de Putere, se determină cu luarea in considerare pe fiecare IDi  a prețului initial de deficit și a prețului inițial de excedent, cu următoarele formule:

                                     k,iCres  = a  X (│pin idef + │ pin idef - pMAX icres││)
  k,iRed  = a  X (│pin iexc + │ pin iexc – pmin ired││)   

  OPCOM SA elaborează Notele de informare pentru decontarea penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare ale fiecărui PPE.
  Nota de informare pentru decontarea zilnică/lunară a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare conține valorile din fiecare ID/zi/luna ale penalității pe care trebuie să o plătească un PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare de către toate UD/CD/ISD.

  In cazul în care datele transmise de OTS, pe baza Valorilor Măsurate Aprobate diferă de cele pe baza Valorilor Măsurate, OPCOM SA reface procesul de stabilire a obligațiilor de plată/ drepturilor de încasare, cu respectarea acelorași termene de la data primirii Notelor lunare de regularizare pe PE recalculate de OTS pe baza Valorilor Măsurate Aprobate.

   

  ANUNT!
  Incepand cu 15 iunie 2022, Microsoft retrage browserul Internet Explorer, browser utilizat pentru accesarea sistemului de decontare OPCOM, la adresa http://www.oper.ro/settparticipant.
  Pentru a putea accesa in continuare sistemul de decontare, va recomandam utilizarea browserului Microsoft Edge, minim versiunea 77, si parcurgerea documentului cu instructiuni de configurare:

  Setari Microsoft Edge pentru platforma de decontare OPCOM-iunie 2022

   

  Opcom Anunţuri
  28/09/2023
  28/09/2023
  21/09/2023
  21/09/2023
  21/09/2023
  21/09/2023
  21/09/2023
  19/09/2023
  Opcom Comunicate de presă