Home

 •   
       

 •  OPCOM: PCE-ESRE-CV Prezentare
  PCE-ESRE-CV - Prezentare

  Prezentare piețe organizate de energie electrică la termen

   

  Prezentare mecanism (Descriere PCE-ESRE-CV)

  Succesiunea evenimentelor pe Piața Centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi - Modalitatea PCE-ESRE-CV

  Transmitere oferta iniţiatoare:

  Transmitere oferta coiniţiatoare:

  Transmitere oferta de răspuns:

  Transmitere modificare preț pentru ofertele inițiatoare/coinițiatoare publicate:


  Deschiderea sesiunii de licitație Z: la data și ora stabilită de OPECV și publicate prin anunțul de organizare a sesiunii de licitație;
  Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);
  Transmiterea Confirmărilor de tranzacție: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);

  Transmiterea contractului de vânzare-cumpărare;

  Prima zi de livrare: cel mai devreme a 6–a zi calendaristică după 5 zile lucrătoare (Z+6);

  Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;

  Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.

  Transmiterea la OPECV la adresa de e-mail pcbcv@opcom.ro, la data emiterii de către cumpărător a facturilor aferente, informațiile referitoare la CV care urmează a fi tranzacționate prin contractul încheiat pe PCE-ESRE-CV, respectiv numărul de CV tranzacționate și codurile numerice ale acestora în vederea blocării CV în RCV.

  OPECV verifică existenţa CV notificate în conturile vânzătorilor din RCV şi le blochează în contul acestora.

  Caracteristici

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024