Home

 •   
       

 •  OPCOM: REMIT
  REMIT

  24.04.2024
  Important! Scrisoarea deschisă a ACER privind implicațiile revizuirii Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 privind aspectele legate de raportarea datelor REMIT și obligațiile de notificare
  :

  23.04.2024
  Regulamentul (UE) nr. 1106/2024
  Regulamentul revizuit privind integritatea și transparența pieței angro de energie (Regulamentul UE 2024/1106), a fost publicat în data de 17.04.2024 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la 7 mai 2024.

  PDF
  HTML

  „Europa dispune de un cadru juridic la nivelul UE (denumit în general "REMIT") conceput pentru a preveni și a proteja consumatorii și întreprinderile împotriva abuzurilor de piață pe piețele europene de energie electrică și gaze naturale. REMIT revizuit intră în vigoare începând cu 7 mai 2024. Pentru o scurtă prezentare generală a REMIT revizuit, consultați aici.”

  28.02.2023 – Actualizare implementare REMIT

  23.02.2023 – Actualizare implementare REMIT

  20.12.2022 – Actualizare implementare REMIT 

  10.08.2022 – Actualizare implementare REMIT           

   

  04.05.2022 – Actualizare implementare REMIT

   

  01.04.2022 – Actualizare implementare REMIT

   

  07.02.2022
  Actualizare implementare REMIT

   

  15.12.2021 – Actualizare implementare REMIT

   

  05.11.2021
  Actualizare implementare REMIT

   

  30.09.2021
  Actualizare implementare REMIT

  30.07.2021
  Actualizare implementare REMIT

  23.07.2021
  Actualizare implementare REMIT

  08.06.2021
  Actualizare implementare REMIT

  12.05.2021
  Actualizare implementare REMIT

  06.05.2021
  Actualizare implementare REMIT

  ACER publică ghiduri actualizate pentru a facilita raportarea tranzacțiilor conform REMIT

  02.02.2021
  Actualizare implementare REMIT

  18.12.2020
  Actualizare implementare REMIT

  24.11.2020
  Actualizare implementare REMIT

  20.11.2020
  Important! Scrisoarea deschisă a ACER privind calitatea datelor REMIT

  18.11.2020
  Actualizare implementare REMIT

  24.08.2020
  Actualizare implementare REMIT

  10.08.2020
  Actualizare implementare REMIT

  În data de 15 iulie 2020 s-a desfășurat Atelierul de lucru online al părților interesate privind taxele REMIT datorate ACER. Acest eveniment completează consultarea publică (deschisă în perioada 8 iunie - 31 august 2020) privind taxele datorate ACER în temeiul articolului 32 din Regulamentul ACER (UE) 2019/942 ( https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12406-Commission-Decision-setting-the-fees-due-to-ACER-for-tasks-under-REMIT/public-consultation ). O sinteza a discuțiilor, precum și prezentările realizate sunt disponibile aici, documentul urmând să fie publicat și pe site-ul „Exprimați-vă părerea” al Comisiei Europene, în pagina dedicată acestui subiect, respectiv Reglementarea pieței energiei – taxele care trebuie plătite agenției europene ACER.

  28.07.2020
  Răspuns Europex – consultare publică pentru stabilirea și implementarea tarifelor REMIT

  La 24 iulie 2020, Europex a publicat răspunsul la chestionarul Comisiei Europene privind pregătirea deciziei de stabilire a tarifelor datorate ACER pentru colectarea, utilizarea, prelucrarea și analizarea informațiilor raportate conform articolului 8 din REMIT. Documentul care cuprinde feedback-ul Europex în extenso este disponibil pe site-ul Europex la: https://www.europex.org/consultation-responses/europex-response-remit-fee-design/

  OPCOM dorește să vă reamintească faptul că Direcția generală pentru energie (DG Energy) din cadrul Comisiei Europene, în consultare cu ACER, a lansat o consultare publică cu privire la decizia Comisiei de stabilire a tarifelor REMIT. Aceasta poate fi accesată prin următorul link:

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12406-Commission-Decision-setting-the-fees-due-to-ACER-for-tasks-under-REMIT/public-consultation

  Perioada de transmitere a răspunsurilor se incheie la 31 august 2020.

  01.07.2020
  Actualizare implementare REMIT

  19.05.2020
  Actualizare implementare REMIT

  04.05.2020
  IMPORTANT: Raportarea conform REMIT a preţurilor și cantităţilor de energie electrică tranzacționate pe PCCB-LE-flex

  Având în vedere lansarea în funcționare comercială a PCCB-LE-flex la data de 01.05.2020, precum și posibilitatea tranzacționării pe această piață a unor produse cu opțiune de variație a cantității orare, informăm participanții la PCCB-LE-flex cu privire la încadrarea contractelor stabilite pe baza unor astfel de tranzacții la categoria “contracte nestandardizate” în sensul prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie („Regulament 1348/2014”), detaliile acestor contracte urmând să fie raportate în termen de maximum o lună de la încheierea respectivelor contracte.

  Detaliile de raportare privind contractele nestandardizate de furnizare de energie electrică și de gaze sunt prevăzute în Anexa la Regulamentul 1348/2014, Tabelul 2, iar în vederea raportării în sistemul de raportare RRM OPCOM a detaliilor contractelor încheiate pe PCCB-LE-flex ca urmare a tranzacționării unor produse cu opțiune de variație a cantității orare, participanții la PCCB-LE-flex vor utiliza aplicatia “MachetaNSTD” pusă la dispoziție de OPCOM. Execuțiile contractelor încheiate pe PCCB-LE-flex ca urmare a tranzacționării unor produse cu opțiune de variație a cantității orare, considerate execuții în cadrul unui contract nestandardizat, sunt raportabile în termen de cel mult 30 de zile de la data facturării, utilizând Tabelul 1 din Anexa la Regulamentul 1348/2014. În vederea raportării execuțiilor contractelor încheiate pe PCCB-LE-flex ca urmare a tranzacționării unor produse cu opțiune de variație a cantității orare în sistemul de raportare RRM OPCOM, participanții la PCCB-LE-flex vor utiliza aplicația “MachetaSTD” pusă la dispoziție de OPCOM.

  În ceea ce privește detaliile de raportare privind contractele încheiate pe PCCB-LE-flex ca urmare a tranzacționării produselor fără opțiune de variație a cantității orare (indiferent dacă acestea prezintă sau nu opțiune privind utilizarea unei formule de ajustare a prețului de atribuire a contractului) acestea vor fi raportate de către OPCOM similar raportării ofertelor și tranzacțiilor stabilite pe celelalte piețe de energie administrate

  09.04.2020
  Actualizare implementare REMIT

  21.02.2020
  Actualizare implementare REMIT

  20.02.2020
  IMPORTANT:
  A fost actualizata macheta STD pentru raportarea REMIT; aceasta versiune a machetei implementeaza noua regula de identificare a unei tranzactii raportate, regula activata recent in sistemul de raportare ARIS al ACER. Instructiuni pentru utilizarea aplicatiei găsiti in documentul “Manual utilizare - Macheta STD” versiunea 2.3.

  De asemenea, vă rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  04.02.2020
  Actualizare ACER referitor la implicațiile Brexit pentru REMIT

  „Regatul Unit (Marea Britanie) părăsește astăzi Uniunea Europeană. Cu toate acestea, până la 31 decembrie 2020, se aplică așa-numita perioadă de tranziție. Pe parcursul următoarelor unsprezece luni, Marea Britanie va deveni o țară terță, dar regulile UE vor continua să se aplice, inclusiv Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).

  În perioada de tranziție, participanții la piață înregistrați în Marea Britanie nu trebuie să se înregistreze încă într-unul din celelate 27 de state membre. De asemenea, aceștia sunt obligați să raporteze datele REMIT din Marea Britanie către ACER, după cum se specifică în Regulamentul de punere în aplicare a REMIT și în ghidurile ACER.

  Nu există niciun indiciu că perioada de tranziție va fi prelungită. Prin urmare, începând cu ianuarie 2021, participanții la piața din Marea Britanie doritori să continue să tranzacționeze sau să plaseze ordine pentru tranzacționarea pe piețele angro de energie ale Uniunii Europene vor trebui să se înregistreze într-unul dintre celelalte 27 de state membre ale UE.

  În următoarele unsprezece luni, ACER va continua să monitorizeze aplicarea legislației UE în raport cu/în Marea Britanie și va monitoriza îndeaproape evoluția pregătirii pentru sfârșitul perioadei de tranziție. De asemenea, ACER se va angaja și va furniza contribuțiile necesare, cu/către Comisia Europeană.”

  (sursa: ACER News 31/01/2020)

  04.02.2020
  ACER lansează noi formulare online
  pentru a facilita comunicarea cu părțile interesate REMIT

  „Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) lansează astăzi formulare online recent proiectate pentru a facilita comunicarea cu părțile interesate REMIT.”

  „O comunicare eficientă și ușor de utilizat cu părțile interesate este esențială pentru ACER. În domeniul REMIT, Agenția interacționează cu peste 120 de mecanisme de raportare înregistrate (RRM), 80 de locuri de piață organizate (OMP), peste 14.000 de participanți la piață (MP) și 13 platforme de publicare a informațiilor privilegiate (IIP).”

  Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați următorul link.

  (sursa: ACER Infoflash 3 February 2020)

  14.01.2020
  IMPORTANT: ACER actualizează regulile de validare conform REMIT

  Agenția lucrează continuu la îmbunătățirea ghidurilor de raportare a datelor pentru a facilita participanților la piață respectarea obligațiilor de raportare din Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie electrică (REMIT). Pentru realizarea acestui aspect, vor fi implementate noi reguli de validare a datelor privind transportul de gaze și energie electrică. În mod similar, la alte tipuri de date, regulile vor impune pentru codul EIC tip X raportat, care este utilizat pentru identificarea unui participant la piață în datele raportate, înregistrarea în Registrul european centralizat al participanților la piață (CEREMP).

  Agenția a comunicat deja public problema „raportării codurilor EIC tip X inactive, greșite, inexistente și neînregistrate din datele fundamentale și cele de transport” în A doua scrisoare deschisă privind calitatea datelor REMIT publicată în data de 19 iulie 2018. Agenția ar dori să solicite participanților la piață încă o dată să asigure utilizarea unui singur cod EIC tip X atunci când încheie tranzacții care sunt raportate conform REMIT. Același cod EIC tip X trebuie înregistrat în CEREMP. Participanții la piață ar trebui să asigure conformarea la regulile menționate anterior până la 30 iunie 2020.

  Agenția intenționează să activeze regulile de validare în a doua jumătate a anului 2020, data exactă urmând a fi comunicată în timp util. După activarea acestei reguli, toate înregistrările raportate care conțin coduri EIC ca identificatori ai participanților la piață care nu se regăsesc în CEREMP vor fi respinse. Până la intrarea în vigoare a regulii de validare, Agenția acordă mai mult de doi ani participanților la piață pentru a asigura conformarea raportării codului EIC.

  Agenția va comunica codurile neconforme raportate în primele trei trimestre ale anului 2019 mecanismelor de raportare înregistrate (RRM) și autorităților naționale de reglementare pentru a facilita în continuare realizarea conformării de către participanții la piață până în iunie 2020. Agenția ar dori, de asemenea, să le amintească participanților la piață că toate codurile EIC utilizate pentru raportarea REMIT sunt considerate internaționale și ca urmare ar trebui publicate in lista gestionată de biroul central emitent (ENTSO-E).

  Despre REMIT
  REMIT a introdus un cadru legal specific sectorului pentru monitorizarea piețelor de energie angro. Obiectivul este de a detecta și de a descuraja manipularea pieței. Tranzacționarea cu energie este analizată la nivelul UE pentru a descoperi abuzurile. Integritatea și transparența pieței sunt esențiale pentru buna funcționare a piețelor de energie și pentru promovarea încrederii participanților la piață și a consumatorilor finali.

  (sursa: ACER Infoflash 10 January 2020)

  19.11.2019
  ACER suspendă procesarea cererilor în curs pentru înregistrarea mecanismelor de raportare conform REMIT (RRM)

  Un nivel de resurse inadecvat raportat la volumul de lucru solicitat, în special în ceea ce privește activitățile sale în temeiul Regulamentului privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) a determinat în final Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei (ACER) să suspende, cu efect imediat, procesarea cererilor în curs pentru înregistrarea părților raportoare ca mecanisme de raportare înregistrate (RRM).
  Pentru a menține un nivel acceptabil al standardelor operaționale privind punerea în aplicare a REMIT, în ultimii ani, Agenția a desfășurat o amplă reprioritizare a activităților sale în ceea ce privește raportarea datelor pentru a limita impactul asupra colectării continue, gestionării și partajării de date de înaltă calitate conform REMIT în modul cel mai eficient și eficace cu resursele umane disponibile.
  ACER a înregistrat până în prezent 120 părți raportoare ca RRM, raportând peste 3.000.000 de înregistrări ale tranzacțiilor în medie pe zi. Orice înregistrare ulterioară a RRM-urilor ar depăși numărul de mecanisme de raportare înregistrate preconizate în propunerea legislativă a Comisiei Europene privind REMIT. Numărul de RRM-uri înregistrate depășește deja cu mult numărul de mecanisme de raportare aprobate în alte regimuri europene și naționale de raportare a tranzacțiilor. Cu toate acestea, ACER se confruntă încă cu o serie de noi cereri de înregistrare ca RRM, dar îi lipsesc resursele umane pentru a procesa aceste cereri.
  În opinia ACER, există o necesitate limitată de înregistrare de RRM-uri suplimentare, deoarece mai mult de 14.000 de participanți la piață înregistrați la autoritățile naționale de reglementare pot alege deja dintre cele 120 de RRM-uri înregistrate, inclusiv RRM-uri terțe părți care oferă servicii de raportare participanților la piață, pentru a raporta în numele acestora. Agenția poate relua prelucrarea cererilor de îndată ce resursele suplimentare necesare devin disponibile.

  (sursa: ACER Infoflash 18 November 2019)

  31.10.2019
  Actualizare implementare REMIT

  17.10.2019
  Actualizare implementare REMIT

  05.08.2019
  Important! Scrisoarea deschisă a ACER privind calitatea datelor REMIT:

  31.07.2019
  Actualizare implementare REMIT

  26.07.2019
  Actualizare implementare REMIT

  18.07.2019
  Actualizare implementare REMIT

  03.05.2019
  Actualizare implementare REMIT

  6.03.2019
  IMPORTANT: Raportarea conform REMIT a preţurilor reglementate pentru energia electrică livrată și a cantităţilor de energie electrică vândute pe bază de contracte reglementate în perioada 1 martie-31 decembrie 2019

  Având în vedere stabilirea de către ANRE, pentru perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019, a cantităților de energie electrică și a prețurilor corespunzătoare acestor cantități vândute pe bază de contracte reglementate, reamintim furnizorilor de ultimă instanță și producătorilor de energie electrică implicați faptul că aceste contracte reglementate sunt definite ca fiind “contracte nestandardizate” în sensul prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie („Regulament 1348/2014”), detaliile acestor contracte urmând să fie raportate în termen de maximum o lună de la încheierea respectivelor contracte.

  Detaliile de raportare privind contractele nestandardizate de furnizare de energie electrică și de gaze sunt prevăzute în Anexa la Regulamentul 1348/2014, Tabelul 2, iar în vederea raportării detaliilor contractelor reglementate în sistemul de raportare RRM OPCOM se va utiliza aplicatia “MachetaNSTD” disponibila aici. Execuțiile contractelor reglementate, considerate execuții în cadrul unui contract nestandardizat, sunt raportabile în termen de cel mult 30 de zile de la data facturării, utilizând Tabelul 1 din Anexa la Regulamentul 1348/2014. În vederea raportării execuțiilor contractelor reglementate în sistemul de raportare RRM OPCOM se va utiliza aplicația “MachetaSTD” disponibila aici.

  Totodata, adresăm furnizorilor de ultimă instanță și producătorilor de energie electrică implicați solicitarea de a încheia cu celeritate (având în vedere obligația ce revine acestora de a raporta detaliile acestor contracte în termen de maximum o lună de la încheierea respectivelor contracte) aranjamentele necesare raportării de către OPCOM a contractelor nestandardizate de furnizare de energie electrică stabilite în afara piețelor de energie electrică administrate de OPCOM. Pentru participanții la piață care deja au semnat cu OPCOM un Acord privind accesarea și raportarea de date este prevăzută posibilitatea extinderii serviciilor prestate prin Actul adițional la Acordul privind accesarea și raportarea de date disponibil aici.

  04.02.2019
  Actualizare implementare REMIT

  22.01.2019
  Actualizare implementare REMIT

  23.10.2018
  Actualizare implementare REMIT

  27.08.2018
  IMPORTANT:
  A fost actualizată aplicația “machetaDFG” pentru raportarea REMIT a datelor fundamentare privind gazele naturale (raportarea, de catre Participantul la Piata, a activitatilor de stocare) ca urmare a aplicarii Ordinului ANRE nr. 161/01.08.2018. Instrucțiuni pentru utilizarea aplicației găsiți în documentul “machetaDFG - Manual de instalare și utilizare”, versiunea 1.0.

  De asemenea, vă rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  14.08.2018
  Actualizare implementare REMIT

  Avand în vedere intrarea in vigoare la data de 01 august 2018 a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 161/2018 privind modificarea si completarea Codului Retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul nr. 16/2013 si in mod specific modificarea definitiei zilei gaziere dupa cum urmeaza:

  OPCOM informeaza participantii la piata asupra necesitatii aplicarii noii definitii a zilei gaziere in procesul de raportare a contractelor standard si a datelor fundamentale privind gazele (DFG) incepand cu data de 01.08.2018, procedurile de raportare/modificare/anulare fiind cele aplicate in mod uzual de participanti.

  In cazul particular al raportarii DFG, pana la momentul dezvoltarii si testarii machetei de raportare si actualizarii manualului de utilizare, pentru toate datele raportate afectate de aceasta modificare, OPCOM va aplica noua definitie a zilei gaziere in vederea conformarii participantilor la piata de gaze naturale la noile reglementari. Pentru a se implementa aceasta modificare, este necesar ca participantii sa reincarce in sistemul de raportare OPCOM datele fundamentale privind gazele incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului ANRE nr. 161/2018.

  Odata cu disponibilizarea machetei DFG actualizata pe website-ul OPCOM, participantii la piata vor avea posibilitatea de a introduce ora de inceput a zilei gaziere in EET, CET sau GMT.

  In ceea ce priveste raportarea detaliilor privind activitatea de tranzactionare pe pietele administrate de OPCOM, aceasta va fi realizata de catre OPCOM in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 161/2018, in vigoare incepand cu data de 01.08.2018.

  09.08.2018
  Actualizare implementare REMIT

  06.08.2018
  A fost publicată aplicația “machetaETR” pentru raportarea REMIT a datelor relevante cu privire la contractele de transport de energie electrică încheiate pe piața secundară. Instrucțiuni pentru utilizarea aplicației găsiți în documentul “machetaETR - Manual de instalare și utilizare”, versiunea 1.0.

  De asemenea, va rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  02.08.2018
  Actualizare implementare REMIT

  27.07.2018
  Important! Scrisoarea deschisă a ACER privind calitatea datelor REMIT:

  24.07.2018
  Actualizare implementare REMIT:

  25.06.2018
  Actualizare implementare REMIT:

  19.06.2018
  IMPORTANT: Actualizare implementare REMIT:

  4.06.2018
  Actualizare implementare REMIT:

  27.04.2018
  Actualizare implementare REMIT:

  16.02.2018
  Actualizare implementare REMIT:

  29.11.2017
  IMPORTANT:
  A fost actualizata macheta STD pentru raportarea REMIT; noua versiune a machetei permite stergerea logica a contractelor standard tip BACKLOADING raportate anterior si raportarea contractelor standard tip BACKLOADING. Instructiuni pentru utilizarea aplicatiei gasiti in documentul “Manual utilizare - Macheta STD” versiunea 2.2.

  De asemenea, va rugam ca de la data anuntului sa utilizati urmatoarele versiuni ale machetelor:

  17.11.2017
  ACER invită părţile interesate să participe la mesele rotunde referitoare la implementarea REMIT:

  16.11.2017
  Actualizare implementare REMIT:

  15.11.2017
  A fost actualizata macheta NSTD pentru raportarea REMIT; noua versiune a machetei permite stergerea logica a contractelor non-standard tip BACKLOADING raportate anterior si raportarea contractelor non-standard tip BACKLOADING. Instructiuni pentru utilizarea aplicatiei găsiti in documentul “Manual utilizare - Macheta NSTD” versiunea 2.1.

  De asemenea, va rugam ca de la data anuntului sa utilizati urmatoarele versiuni ale machetelor:

  6.10.2017
  Actualizare implementare REMIT:

  18.08.2017
  A fost actualizată macheta NSTD pentru raportarea REMIT; macheta este disponibilă în limba română și limba engleză. Instrucțiuni pentru utilizarea aplicației găsiții în documentul “Manual utilizare - Macheta NSTD” versiunea 2.0.
  De asemenea, vă rugăm ca de la data anunţului să utilizaţi următoarele versiuni ale machetelor:

  11.07.2017
  Actualizare implementare REMIT:

  29.06.2017
  Actualizare implementare REMIT:

  12.06.2017
  A fost actualizata macheta STD pentru raportarea REMIT; macheta este disponibila in limba romana si limba engleza. Instructiuni pentru utilizarea aplicatiei gasiti in documentul “Manualul de utilizare Macheta STD” versiunea 2.1.
  De asemenea, vă rugăm ca de la data anunţului să utilizaţi următoarele versiuni ale machetelor:

  19.05.2017
  A fost actualizata macheta STD pentru raportarea REMIT, in conformitate cu cerintele documentului "Scrisoare deschisă privind verificarea calității datelor de tranzacționare raportate conform REMIT", publicat de ACER. Instructiuni pentru utilizarea aplicatiei gasiti in documentul “Manualul de utilizare Macheta STD” versiunea 2.0.
  De asemenea, vă rugăm ca de la data anunţului să utilizaţi următoarele versiuni ale machetelor:

  18.05.2017
  Actualizare implementare REMIT:

  27.04.2017
  Actualizare implementare REMIT:

  12.04.2017
  Actualizare implementare REMIT:

  8.03.2017
  A fost revizuit “Manualul de utilizare macheta STD”, prin eliminarea prevederii referitoare la raportarea mai multor execuţii pentru acelaşi contract non-standard în acelaşi fişier.

  Vă rugăm ca de la data anunţului să utilizaţi următoarele versiuni ale machetelor:

  6.03.2017
  Actualizare implementare REMIT:

  24.02.2017
  A fost actualizată macheta STD pentru raportarea REMIT

  Vă rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  20.02.2017
  Actualizare implementare REMIT:

  20.12.2016
  A fost actualizată macheta STD pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  15.12.2016
  A fost actualizată macheta STD pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  13.12.2016
  INFORMATIV: Actualizare implementare REMIT


  In vederea imbunatatirii calitatii serviciilor de raportare REMIT, pentru fiecare participant care incarca fisiere CSV in vederea raportarii datelor catre ACER in portalul reporting.opcom.ro, incepand cu data de 13.12.2016 se va oferi o evidenta a fisierelor CSV incarcate precum si a prelucrarilor acestora de catre OPCOM in vederea raportarii in formatul XML.
  Astfel, incepand cu data precizata in directorul radacina al fiecarui participant va fi creat un fisier Excel (reports.xlsx) care contine urmatoarele informatii:

  Fisierul reports.xlsx se actualizeaza zilnic, pentru fiecare participant si va contine toate datele zilei anterioare si rezultatele prelucrarilor zilei curente. Incepand cu luna ianuarie 2017, fisierul va fi actualizat zilnic, dar va contine inregistrari doar pentru ultimele 60 zile.

  29.11.2016
  A fost actualizată macheta STD pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  21.11.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  4.11.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  13.10.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  26.09.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  5.09.2016
  A fost actualizată macheta STD și manualul pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  28.07.2016
  A fost actualizată macheta STD pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  13.07.2016
  Au fost actualizate manualul și macheta STD pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data anunțului să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  08.07.2016
  Au fost actualizate manualele si machetele STD și NSTD pentru raportarea REMIT


  Va rugam ca de la data anuntului sa utilizati urmatoarele versiuni ale machetelor:

  04.07.2016
  Au fost actualizate manualele si machetele STD și NSTD pentru raportarea REMIT


  Va rugam ca de la data anuntului sa utilizati urmatoarele versiuni ale machetelor:

  01.07.2016
  Au fost actualizate manualul si macheta STD pentru raportarea REMIT


  Va rugam ca de la data anuntului sa utilizati urmatoarele versiuni ale machetelor:

  27.06.2016
  Au fost actualizate manualul si macheta STD pentru raportarea REMIT


  Va rugam ca de la data anuntului sa utilizati urmatoarele versiuni ale machetelor:

  24.06.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  23.06.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  14.06.2016
  A fost actualizată macheta STD pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data prezentului anunț să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:


  13.06.2016
  A fost actualizată macheta STD pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data prezentului anunț să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  01.06.2016
  Au fost actualizate machetele NSTD și STD pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data prezentului anunț să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  23.05.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  18.05.2016
  Au fost actualizate machetele NSTD și STD pentru raportarea REMIT


  Vă rugăm ca de la data prezentului anunț să utilizați următoarele versiuni ale machetelor:

  27.04.2016
  Au fost actualizate machetele NSTD, STD și DFG pentru raportarea REMIT


  OPCOM a actualizat machetele pentru raportarea contractelor nestandardizate (MachetaNSTD), a contractelor standard (MachetaSTD) și a datelor fundamentale privind gazele (MachetaDFG). Vă rugăm ca începând de la data prezentului anunț să utilizați:


  19.04.2016
  Au fost actualizate machetele pentru raportarea REMIT

  13.04.2016
  Actualizare implementare REMIT


  11.04.2016
  Au fost actualizate machetele pentru raportarea REMIT


  8.04.2016
  Au fost actualizate machetele pentru raportarea REMIT


  01.04.2016
  Actualizare implementare REMIT


  01.04.2016
  Actualizare implementare REMIT:


  24.03.2016
  Actualizare implementare REMIT:


  8.03.2016
  Cu o lună înainte: ACER este pregătit pentru faza a 2-a de colectare a datelor conform REMIT

  La 7 aprilie 2016 intră în vigoare obligația participanților la piață de a raporta contractele de furnizare energie electrică încheiate în afara unei piețe organizate, contractele de transport și datele fundamentale suplimentare în temeiul Regulamentului UE privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT). Această a 2-a fază de colectare a datelor va completa colectarea datelor privind tranzacțiile pe piața angro de energie de către agenție, incluzând ordinele de tranzacționare și tranzacțiile executate pe piețele organizate și a datelor fundamentale de la rețelele europene ale operatorilor sistemelor de transport de energie electrică și de gaze naturale, care a început la 07 octombrie 2015. În paralel cu efortul său de a înregistra noi părți ca mecanisme de raportare înregistrate (RRM), agenția a furnizat un set exhaustiv de îndrumări cu privire la raportarea tranzacțiilor și a datelor fundamentale. În plus, agenția va publica în continuare REMIT Q&A și FAQ referitoare la raportarea tranzacțiilor și a datelor fundamentale conform cerințelor. Prin urmare, participanții la piață ar trebui să fie bine pregătiți pentru a doua fază a raportării conform REMIT.

  Alberto Pototschnig, director al ACER, a subliniat că "a doua etapă finalizează raportarea tranzacțiilor și a datelor fundamentale către agenție, oferind astfel imaginea completă a tranzacțiilor pe piețele angro de energie din UE. Cu aceste informații, agenția va fi în măsură să monitorizeze aceste piețe mai eficient, pentru a promova integritatea și transparența acestora". Aflați mai multe aici.

  18.02.2016
  Actualizare implementare REMIT:


  29.01.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  18.01.2016
  Actualizare implementare REMIT

  Formular 3a
  Date relevante și modalitate de comunicare date relevante de către Participantul la Piață, în conformitate cu prevederile “Acordului privind accesarea și raportarea de date”,
  Formular 3a
  Date relevante și modalitate de comunicare date relevante de către Beneficiarul Serviciilor,în conformitate cu prevederile “Acordului privind raportarea de date backloading”.
  Macheta, instrucțiunile de completare și modalitatea de transmitere de către Participantul la Piață/Beneficiarul Serviciilor a datelor relevante vor fi comunicate prin email la adresele declarate de Participantul la Piață/Beneficiarul Serviciilor în Anexa 2 la “Acordul privind accesarea și raportarea de date”, respectiv la “Acordul privind raportarea de date backloading”.

  13.01.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  04.01.2016
  Actualizare implementare REMIT:

  29.12.2015
  Actualizare implementare REMIT:

  18.12.2015
  Actualizare implementare REMIT:

  15.12.2015
  Actualizare implementare REMIT


  14.12.2015
  Actualizare implementare REMIT


  7.12.2015
  Actualizare implementare REMIT


  03.12.2015
  Actualizare implementare REMIT


  5.10.2015
  Actualizare implementare REMIT

  1.10.2015
  Atentionare aplicare REMIT


  28.09.2015
  Actualizare implementare REMIT


  23.09.2015
  Exemplu de fisier xml pentru raportare REMIT de catre RRM


  17.09.2015
  Instructiuni pentru accesul la sistemul de raportare al RRM Opcom.

  10.09.2015
  Actualizare implementare REMIT

  7.09.2015
  Actualizare implementare REMIT

  10.08.2015
  Actualizare implementare REMIT

  În conformitate cu Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004, articolul 93 alineatul (1), punctul 41, se consideră contravenție, printre altele, nerespectarea de către participanţii la piaţă a obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) şi (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie.

  Extras din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie:

  „Articolul 9
  Înregistrarea participanților la piață
  (1) Participanții la piață care efectuează tranzacții care trebuie raportate Agenției în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) se înscriu la autoritatea națională de reglementare a statului membru în care sunt stabiliți sau în care sunt rezidenți sau, în cazul în care nu sunt nici stabiliți, nici rezidenți în Uniune, într-un stat membru în care realizează tranzacții.
  Un participant la piață se înscrie doar la o singură autoritate națională de reglementare. Statele membre nu solicită unui participant la piață deja înscris în alt stat membru să se mai înscrie o dată.
  Înscrierea participanților la piață nu aduce atingere obligațiilor de a respecta normele aplicabile referitoare la tranzacții și la echilibrare.
  [...]
  (5) Participanții la piață menționați la alineatul (1) transmit prompt autorității naționale de reglementare orice modificare a informațiilor menționate în formularul de înscriere.”

  Conform Legii nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004:
  35. La articolul 93 alineatul (2) punctul 1, litera d), se prevede modul de sanctionare al contraventiei prevazute la articolul 93 alineatul (1), punctul 41, in cazul persoanelor fizice:
  "d) cu amendă de la 20.000 lei până la 50.000 lei, pentru cele prevăzute la punctele 41 şi 42."
  36. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera c) se prevede modul de sanctionare al contraventiei prevazute la articolul 93 alineatul (1), punctul 41, in cazul persoanelor juridice:

  "c) cu amendă de la 200.000 lei până la 400.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 24, 32-35, 37, 38, 41 şi 42;"

  [...]
  106. La articolul 194, punctul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "37. nerespectarea cerintelor privind transparenta prevăzute în reglementările ANRE, precum si în regulamentele europene; "

  4.08.2015
  Actualizare implementare REMIT

  3.08.2015

  29.07.2015

  28.07.2015 27.07.2015

  23.07.2015

  16.07.2015

  09.07.2015

  07.07.2015
  Actualizare implementare REMIT

  19.06.2015
  Actualizare implementare REMIT

  31.03.2015
  Actualizare implementare REMIT

  17.03.2015
  Actualizare implementare REMIT

  13.02.2015
  Noutati implementare REMIT

  9.01.2015

  • REMIT, Regulamentul (UE) nr. 1227/2011

  REMIT este Regulamentul (UE) nr 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie electrică. Regulamentul a fost publicat la data de 8 decembrie 2011, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și a intrat în vigoare la 20 de zile de la publicarea, respectiv la data de 28 decembrie 2011.

  PDF
  HTML

  „Obiectivul sporirii integrității și transparenței piețelor angro de energie ar trebui să fie promovarea unei concurențe deschise și echitabile pe piețele angro de energie în beneficiul consumatorilor finali de energie.”

  • Aplicarea REMIT

  La data de 17 decembrie 2014, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie. Ulterior, la data de 18 decembrie 2014 regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și a intrat în vigoare la 20 de zile de la publicare, respectiv la data de 07 ianuarie 2015. Regulamentul va declansa obligații suplimentare pentru participanții la piață, printre altele obligația de a raporta detaliile privind produsele energetice angro executate pe piețele organizate, incluzand contractele standard și ordinele de tranzactionare, corelate si necorelate către Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). Obligația de a raporta datele admise la tranzacționare pe platformele specializate ale pieţelor organizate va fi în vigoare începând cu 07 octombrie 2015, în timp ce obligația de a raporta contractele nestandardizate de pe piata angro de energie va fi în vigoare începând cu 07 aprilie 2016.

  PDF
  HTML

  Pentru a facilita raportarea, Agenția a întocmit o listă cu piețele organizate pe care o va actualiza permament. Lista va permite participanților la piață sa identifice piețele organizate utilizate in calitate de canale de raportare a tranzacțiilor.

  Participanții la piață care intră în tranzacții ce trebuie raportate Agenției, se înregistreaza la Autoritatea Nationala de Reglementare (ANR), în statul membru în care sunt stabiliți sau rezidenti sau, în cazul în care nu sunt stabiliti sau rezidenti în Uniune, într-un stat membru în care acestia sunt activi. Un participant la piață se înregistrează numai la o singura ANR.
  ANR-urile trebuie să transmită informațiile din registrele naționale catre agenție. Pe baza acestor informații, agenția instituie un registru european al participanților la piață care poate fi facut public integral sau parțial.
  Publicarea registrului european al participanților la piață îmbunătățește transparența piețelor angro de energie. De asemenea, publicarea registrului european face posibil ca participanții la piață să acceseze informațiile de care au nevoie pentru a finaliza înregistrarea lor și respectarea obligațiilor care le revin în temeiul REMIT.
  Prima publicare a Registrului European al participanților pe piață va avea loc la 17 martie 2015 și va fi actualizat în mod regulat.
  ANRE a publicat in consultare o propunere de ORDIN nr. din _ _ privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie

  Mai multe informații pot fi găsite pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și ACER.
  Opcom Anunţuri
  15/04/2024
  16/05/2024
  15/05/2024
  07/05/2024
  02/05/2024
  24/04/2024
  23/04/2024
  01/04/2024