Home

 •   
       

 •  OPCOM: Inregistrare
  Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

  Înscrierea la Piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi

  La Piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi (PCE-ESRE-CV) se pot înregistra:

  Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenție privind înregistrarea ca Participant la PCE-ESRE-CV, însoțită de următoarele documente:

  Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi:
  1. Depunerea unei scrisori de intenție la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi;
  2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCE-ESRE-CV - componenta de înscriere (după caz).


  Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi:

  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024