Home

 •   
       

 •  OPCOM: Piata Centralizata de Gaze Naturale

  În conformitate cu prevederile Acordului stand-by încheiat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional, cu prevederile Acordului DPL DDO negociat cu Banca Mondială şi cu cele ale Memorandumului Ministerului Economiei şi Mediului de Afaceri nr. 2171/11.05.2012 privind “Implementarea pieţei centralizate de gaze naturale în România şi extinderea domeniului de activitate al SC Opcom SA în vederea organizării şi administrării pieţelor centralizate pentru gaze naturale”, aprobat de către Primul Ministru în şedinţa Guvernului din data de 16.05.2012 a fost constituit Grupul de lucru pentru implementarea pieţei centralizate de gaze naturale.

  Membrii Grupului de lucru

 • SNTGN Transgaz SA;
 • SNGN Romgaz SA;
 • SC OMV Petrom SA;
 • SC OMV Petrom Gas SRL;
 • SC GDF Suez Energy Romania SA;
 • SC E.ON Energie Romania SA;
 • SC Wiee Romania SRL;
 • SC Arelco Power SRL;
 • SC Conef Gaz SRL;
 • SC Amromco Energy SRL;
 • SC EGL Gas&Power Romania SA.
 • Invitaţi permanenţi la întâlnirile Grupului de lucru:

 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • Documente de lucru propuse spre dezbatere în cadrul Grupului de lucru

 • Propunere privind contractul cadru de vânzare/cumpărare a gazelor naturale (1) (propunerea OPCOM)
 • Propunere privind contractul cadru de vânzare/cumpărare a gazelor naturale (2) (propunerea E.ON)
 • Documente aprobate de Grupul de lucru:

 • Regulament de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru implementarea pieţei centralizate de gaze naturale.
 • Prima întânire a Grupului de lucru a avut loc în data de 25.07.2012. Minuta întânirii.
 • Minuta întânirii din data de 08.08.2012 a Grupului de lucru.
 • Minuta întânirii din data de 22.08.2012 a Grupului de lucru.
 • Minuta întânirii din data de 03.09.2012 a Grupului de lucru.
 • Minuta întânirii din data de 27.09.2012 a Grupului de lucru.
 • Minuta întânirii din data de 18.10.2012 a Grupului de lucru.
 • Minuta întânirii din data de 06.11.2012 a Grupului de lucru.
 • Minuta întânirii din data de 27.11.2012 a Grupului de lucru.
 • Minuta întânirii din data de 18.12.2012 a Grupului de lucru.
 • Minuta întânirii din data de 15.01.2013 a Grupului de lucru.

 • Documente elaborate de Grupul de lucru și transmise ANRE spre analiză și aprobare:

 • Regulament privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale.
 • Contractul cadru de vânzare/cumpărare
 • Procedura privind tranzacționarea pe piața centralizată de gaze naturale.
 • Începând cu data de 03.06.2013 în mediul de test se vor desfășura zilnic sesiuni de tranzacționare pentru funcționarea experimentală a platformei de tranzacționare a Pieței centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale.
  Accesul în mediul de test se realizează utilizând codul de utilizator și parola atribuite de către administratorii platformei de tranzacționare. Agenții economici din sectorul gazelor naturale care nu dețin cod de utilizator și parolă atribuite pentru piața centralizată de gaze naturale pot solicita configurarea acestora în scris, prin adresă semnată de reprezentantul legal transmisă la numărul de fax 021 3071400 sau 021 315 50 59 sau la adresa de e-mail secretariat@opcom.ro.
  Programul sesiunilor de tranzacționare este cel menționat în meniul ”Anunțuri-Știri/Funcționare experimentală, teste/Piața centralizată a gazelor naturale (PCGN)/Program”.
  Pe parcursul perioadei de funcționare experimentală participanții la piață pot notifica prin e-mail la adresa Daniela.Bulboacă@opcom.ro și pcgn@opcom.ro, intențiile de ofertare în poziția de inițiatori prin transmiterea notificării menționată în Procedura privind tranzacționarea pe piața centralizată de gaze naturale.
  Informații și clarificări vă sunt oferite la: 021 30 71 446 (Platforma de tranzacționare) 021 30 71 422; 021 30 71 402; 021 3071467.

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024