Home

 •   
       

 •  OPCOM: Decontare Consultare Publica

  15.07.2022
  OPCOM supune consultării publice Procedura privind stabilirea preturilor finale unice, a preturilor finale de deficit si de excedent si a dezechilibrelor cantitative si valorice ale PRE si redistribuirea veniturilor sau costurilor provenite din echilibrarea sistemului, actualizata conform Ord.ANRE 92/2022.

  Propunerile dumneavoastră se transmit la adresa decontare@opcom.ro până în data de 21.07.2022, inclusiv.

  27.06.2022
  OPCOM supune consultării publice Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare, modificată prin completări pentru situația excepțională a cazului unei UAT.

  Propunerile dumneavoastră se transmit la adresa decontare@opcom.ro până în data de 29.06.2022, inclusiv.

  26.05.2022
  OPCOM supune consultării publice Procedura operațională privind const ituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare, modificată prin introducerea unei noi modalități de garantare, acceptate doar în cazuri excepționale, precum și a altor prevederi.

  Propunerile dumneavoastră se transmit la adresa decontare@opcom.ro până în data de 03.06.2022, inclusiv.

  22.01.2021
  OPCOM supune consultării publice Procedura privind stabilirea lunară a drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor realizate pe Piața de Echilibrare, revizia 4 și Procedura privind stabilirea prețurilor finale unice de deficit și de excedent a dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE și a veniturilor sau costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, revizia_6

  Propunerile dumneavoastră se transmit la adresa decontare@opcom.ro, în format letric, asumate de reprezentantul legal al companiei, și în format editabil (word) până în data de 12.02.2021.

  17.09.2020
  Consultare publică privind actualizarea procedurilor operaționale aferente PE și dezechilibrelor PRE, în conformitate cu Ordinele ANRE 61/2020 și 152/2020.


  Termen transmitere observații și propuneri: 30.09.2020 la adresa de e-mail decontare@opcom.ro;

  Documente de discuție:

  05.06.2018

  În acest sens regăsiți propunerea de revizuire pentru:

  Vă rugăm să transmiteți propuneri/observații la documentul supus consultării, la adresa decontare@opcom.ro
  pâna la data de 19.06.2018.

  31.05.2018

  În acest sens regăsiți propunerea de revizuire pentru:

  Vă rugăm să transmiteți propuneri/observații la documentul supus consultării, la adresa decontare@opcom.ro
  pâna la data de 14.06.2018.


  13.04.2018

  Propunerile de modificare a notelor de informare pentru decontare/regularizare (susținute prin modul de calcul al informațiilor cuprinse) au fost efectuate luând în considerare actualizarea cu prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr.31/31.01.2018, privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea.

  În acest sens regăsiți propunerea de revizuire a următoarele documente actualizate:

  Vă rugăm să transmiteți propuneri/observații la documentele supuse consultării, la adresa decontare@opcom.ro
  pâna la data de 30.04.2018.


  08.03.2018

  Propunerile de modificare a celor doua proceduri au fost efectuate luând în considerare actualizarea cu prevederile Schemei de Debitare Directa SEPA Business to Business și modificarea modalității și a termenelor de plată a tarifului reglementat – componenta de tranzacționare pe piețele în care OPCOM este contraparte iar cele vizând Convenția de participare la PZU, ulterior modificărilor conform Ordinului Președintelui ANRE nr.82/2014, au fost actualizate cu prevederile incidente din Ordinul Președintelui ANRE nr.31/2018, din Procedura privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața de energie electrică pentru Ziua Următoare și Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare.

  În acest sens regăsiți propunerea de revizuire a următoarele documente actualizate:

  Vă rugăm să transmiteți propuneri/observații la documentele supuse consultării, la adresa decontare@opcom.ro
  pâna la data de 22.03.2018.


  07.03.2018
  Procedura a fost revizuită în vederea adaptării la prevederile OUG nr.24/2017, ale Ordinului ANRE nr.26/2018 și ale Ordinului ANRE nr.31/2018.
  În acest sens regăsiți propunerea de revizuire pentru:
  Vă rugăm să transmiteți propuneri/observații la documentul supus consultării, la adresa ioan.manicuta@opcom.ro
  pâna la data de 21.03.2018.
  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024