Home

 •   
       

 •  OPCOM: Grup de Produs PCV
  Grup Tehnic Piata Certificatelor Verzi

  02.08.2019:
  IMPORTANT! Consultare publica implementare prevederi Ordin 160/10.07.2019

  Având în vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 160/10.07.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi,

   I. supunem spre consultare publică următoarele documente:

  Vă rugăm să ne transmiteți propunerile și observațiile dumneavoastră la adresa de e-mail pccb@opcom.ro in format letric, asumate de reprezentatul legal al companiei și în format editabil (Word) până la data de 20.08.2019

  II.  supunem atenției CHESTIONARUL pentru stabilirea nivelului penalității în cazul retragerii ofertei sau în cazul refuzului încheierii contractului/prezentării unui contract neconform pentru PCE-ESRE-CV.

  Vă rugăm să ne transmiteți chestionarul completat la adresa pccb@opcom.ro până la data de 20.08.2019.

  Criteriul pentru adoptarea nivelului penalității va fi numărul de răspunsuri majoritar.


  01.09.2017
  IMPORTANT:

  Tabele centralizatoare cu observatiile primite de la participanti pentru documentele de discutie publicate in data de 23.08.2017.

  1. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV – Procedura privind Înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea Participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi;
  2. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Convenția de participare la PCV;
  3. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi;
  4. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi;
  5. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura privind consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi;
  6. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV -Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă la Termen de Certificate Verzi;
  7. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi;

  23.08.2017
  IMPORTANT:

  OPCOM supune consultării publice următoarele documente privind funcționarea și administrarea PCV conform OUG 24/2017:

  1. Procedura privind Înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea Participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi;
  2. Convenția de participare la PCV;
  3. Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi;
  4. Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi;
  5. Procedura privind consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi;
  6. Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă la Termen de Certificate Verzi;
  7. Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi;
  8. Ghid de tranzacționare pe Piața Centralizată la Termen de Certificate Verzi (PCTCV);
  9. Ghid de tranzacționare pe Piața Centralizată Spot de Certificate Verzi (PCSCV);

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresa pcbcv@opcom.ro pâna la data de 29.08.2017

  10.6.2015
  IMPORTANT
  : consultare publică privind "Conventia de participare la PCV și procedurile aferente PCCV si PCBCV.

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.06.2015.


  • "Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi"

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.05.2015.

  • "Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată de Certificate Verzi"

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.05.2015.


  In urma interesului exprimat de 41 participanti la PCV, pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor Grupului Tehnic pentru elaborarea propunerilor de revizuire a „Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Certificatelor Verzi (PCV)ˮ au fost selectați 18 participanți.
  Mulțumim tuturor celor care și-au exprimat interesul pentru participarea la GT-PCCV.

  Membrii Grupului Tehnic sunt:

  Textul propunerii de Regulament de organizare și funcționare a grupului Tehnic pentru elaborarea propunerilor de revizuire a „Regulamentului de organizare și funcționare a PCVˮ, anexat download PDF.

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024