Home

 •   
       

 • COMUNICAT de PRESĂ

  (Bucureşti, 30 Ianuarie 2017)

  Tranzactiile stabilite pe pietele de energie administrate de OPCOM in anul 2016

  Pietele pe termen scurt - Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) si Piata Intrazilnica (PI)

  Piata pentru Ziua Urmatoare
  Un numar record absolut de 253 participanti au activat pe platforma PZU in ultima luna a anului 2016, contribuind la stabilirea unei medii lunare de 3.142,3 MWh/h si la consolidarea mediei anuale a volumului tranzactionat orar care a atins pentru prima data valoarea de 2.938,2 MWh/h.
  Datele istorice anuale indica o crestere a volumului tranzactionat pe acest orizont de timp de la 1,7 TWh in 2005, la 25,8 TWh in 2016, respectiv in valori medii orare de la 388,927 MWh/h in 2005, la 2.938,2 MWh/h in 2016, in procente din consumul intern de energie electrica aceasta ultima valoare reprezentand 47%.
  Fata de anul 2015, cantitatea de 25,8 TWh tranzactionata pe PZU a crescut cu 3,3 TWh (15%).
  La nivelul intregului an 2016 numarul participantilor care au transmis cel putin o oferta a fost de 283, reprezentand o rata de interes care depaseste 84% daca ne raportam la cele 337 companii inregistrate la piata la sfarsitul lunii decembrie 2016. Toti cei 283 participanti au stabilit tranzactii, cantitatile orare variind intr-o marja intre 1.742,6 MWh/h si 4.282,6 MWh/h, aceasta din urma valoare reprezentand un maxim absolut pentru orizontul de timp 2005-2016. Stabilite in toate intervalele fara exceptie, tranzactiile orare s-au ridicat la 2.500 MWh/h in 84% din cazuri, in timp ce volumul tranzactiilor a fost mai mic de 2.000 MWh/h (echivalentul a 32% din consumul mediu orar anual) in doar 77 din cele 8.784 de intervale orare in care s-a tranzactionat in anul 2016.
  Pretul anual mediu ponderat stabilit pe PZU a fost de 154,00 lei/MWh (34,27 EUR/MWh), in timp ce pretul anual mediu aritmetic de tranzactionare a fost in 2016 de 149,74 lei/MWh (33,33 EUR/MWh), in scadere fata de valoarea corespunzatoare anului 2015, de 161,91 lei/MWh (36,42 EUR/MWh). Aceeasi tendinta de scadere fata de anul anterior se regaseste in Europa in aproape toate mediile de tranzactionare spot a energiei electrice, prin valoarea stabilita pe piata spot administrata, pretul inregistrat de OPCOM fiind cu 8% mai mic decat media europeana 36 EUR/MWh.
  Pe pietele pentru ziua urmatoare cu care PZU administrata de OPCOM functioneaza cuplat incepand cu luna noiembrie 2014 preturile pentru anul 2016 au fost de 35 EUR/MWh (HUPX), 31 EUR/MWh (OKTE) si 31 EUR/MWh (OTE).

  Piata Intrazilnica
  La sfarsitul anului 2016, Piata intrazilnica de energie electrica inregistreaza un numar de 118 participanti, din care 73, respectiv 62% au utilizat aceasta piata proiectata sa faciliteze tranzactionarea variatiilor intrazilnice intre capacitatea disponibila si obligatiile de livrare, contribuind astfel la gestionarea mai buna a potentialelor dezechilibre si mentinerea in echilibru a productiei și consumului. Volumul tranzactionat in anul 2016 a fost de 131.329,180 MWh, la pretul mediu ponderat de 126,12 lei/MWh, respectiv 28,08 EUR/MWh.

  Pietele la termen - Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica: licitatie extinsa (PCCB-LE), negociere continua (PCCB-NC) si negociere dubla continua (PC-OTC)

  Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - modalitatea de tranzactionare PCCB-LE
  Un numar de 166 participanti si-au manifestat interesul pentru utilizarea produsului in cadrul strategiilor proprii de contractare in anul 2016, reprezentand 46% din cele 358 companii inregistrate la piata la sfarsitul anului 2016.
  Tranzactiile in anul 2016 s-au realizat la un pret mediu ponderat de 156,54 lei/MWh (34,85 EUR/MWh), totalizand o cantitate de 16,8 TWh fata de 24,2 TWh in anul anterior.
  Analiza reflecta faptul ca prin tranzactiile stabilite sunt asigurate livrari pentru anul urmator de 10,9 TWh, cantitate care reprezinta o cota de circa 20% din consumul intern. Pretul mediu ponderat la care energia electrica a fost tranzactionata pe PCCB-LE pentru livrare in 2017 a fost de 155,30 lei/MWh (34,56 EUR/MWh), respectiv 151,85 lei/MWh (33,74 EUR/MWh) pentru livrarea in 2018 a unei cantitati de 0,6 TWh.
  Livrarile contractate pentru anul 2016 reprezinta o cota de 39% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 161,83 lei/MWh (36,34 EUR/MWh).

  Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - modalitatea de tranzactionare PCCB-NC
  Un numar de 123 participanti si-au manifestat interesul pentru aceasta modalitate de tranzactionare din cele 177 companii inregistrate la sfarsitul lunii decembrie 2016, in anul 2016 fiind tranzactionata o cantitate de 15,6 TWh, la un pret mediu ponderat de 156,01 lei/MWh (34,77 EUR/MWh).
  Livrarile contractate pentru anul 2016 au insumat 13,2 TWh, reprezentand o cota de 24% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 156,26 lei/MWh (34,90 EUR/MWh), in timp ce livrarile contractate pentru anul 2017 totalizeaza 6,0 TWh, reprezentand o cota de 11% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 155,43 lei/MWh (34,57 EUR/MWh).
  Livrarile contractate pentru anul 2018 au insumat 0,06 TWh, reprezentand o cota de 0,12% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 153,25 lei/MWh (34,25 EUR/MWh).

  Piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica (PC-OTC)
  In anul 2016 au fost tranzactionate de catre cei 75 participanti activi pe PC-OTC, reprezentand 73% din cei 103 de participanti inregistrati la piata la sfarsitul lunii decembrie 2016, o cantitate de energie electrica de 40,0 TWh, la un pret mediu ponderat de 156,24 lei/MWh (34,79 EUR/MWh).
  Livrarile contractate pentru anul 2016 au insumat 31,3 TWh, respectiv o cota de 57% din consumul anului 2016, pretul mediu ponderat fiind de 158,74 lei/MWh (35,45 EUR/MWh).
  Pentru anul 2017, livrarile contractate totalizeaza 18,2 TWh, respectiv o cota de 33% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 157,53 lei/MWh (35,05 EUR/MWh).
  Livrarile contractate pentru anul 2018 au insumat 1,1 TWh, reprezentand o cota de 2% din consum, pretul mediu ponderat fiind de 142,14 lei/MWh (31,73 EUR/MWh).

  Piata centralizata pentru serviciul universal (PCSU)
  Toti cei 33 participanti inregistrati au fost activi in cele patru licitatii organizate in anul 2016 prin mecanismul care permite achizitia transparenta si concurentiala a energiei electrice de pe piata angro de catre furnizorii de ultima instanta, pentru acoperirea consumului de energie electrica facturat la tarif CPC (componenta de piata concurentiala) al clientilor finali deserviti in regim de serviciu universal.
  Livrarile contractate pentru anul 2016 au insumat 8,0 TWh, pretul mediu ponderat fiind de 163,31 lei/MWh (36,43 EUR/MWh). Pentru anul 2017, livrarile contractate totalizeaza 2,5 TWh, pretul mediu ponderat fiind de 174,12 lei/MWh (38,63 EUR/MWh).

  Pietele de certificate - Piata Centralizata pentru Certificate Verzi (PCCV), Piata Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi (PCBCV) si Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera (PTCE)

  Piata Centralizata pentru Certificate Verzi
  In anul 2016 au fost tranzactionate centralizat, de catre cei 189 participanti activi din cei 901 inregistrati la Piata de certificate verzi la sfarsitul lunii decembrie 2016, 8.468 certificate verzi, la un pret mediu ponderat de 132,25 lei/certificat verde (29,40 EUR/certificat verde, calculat la cursul de schimb utilizat in stabilirea valorilor de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anii 2015 si 2016).

  Piata Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi
  In perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016 au fost tranzactionate de catre cei 520 participanti activi pe PCBCV, un numar de certificate verzi cuprins intre 7.019.976 si 236.329.013, pentru termene ajungand pana la 19 ani.

  Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera
  Din totalul celor 12 companii inregistrate la sfarsitul lunii decembrie 2016 pe Platforma de tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, niciun participant nu a fost activ, nefiind stabilite tranzactii cu certificate de mediu pe aceasta platforma in anul 2016.

  Pietele de gaze - Piata Centralizata de Gaze Naturale: licitatii online si negociere (PCGN-LN), licitatii publice online (PCGN-LP) si PCGN-OTC
  La sfarsitul anului 2016 numarul participantilor inscrisi la pietele de gaze naturale era de 13.

  Piata Centralizata de Gaze Naturale - modalitatea de tranzactionare PCGN-LN
  Din totalul participantilor inscrisi, 3 si-au manifestat interesul de a participa activ pe aceasta piata, nefiind stabilite tranzactii in anul 2016.

  Piata Centralizata de Gaze Naturale - modalitatea de tranzactionare PCGN-LP
  Din totalul participantilor inscrisi, niciun participant nu a fost activ, nefiind stabilite tranzactii pe aceasta piata in anul 2016.

  Decontarea
  Valoarea energiei electrice tranzactionate pe Piata pentru Ziua Urmatoare s-a ridicat la 3.974,7 mil. lei (884,6 mil.Euro), iar platile efectuate in doua zile bancare de la data emiterii Instructiunilor de Debitare Directa in perioada 1 ianuarie – 12 aprilie 2016, respectiv o zi bancara incepand cu 13 aprilie 2016, au insumat 3.325,3 mil. lei (740 mil. Euro), diferenta de 649,4 mil. lei (144,6 mil. Euro) reprezentand valoarea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare ale participantilor la PZU/OPCOM SA care s-au stins prin compensare.
  Valoarea energiei electrice tranzactionate pe Piata Intrazilnica s-a ridicat la 16,6 mil. lei (3,7 mil.Euro), iar platile efectuate in doua zile bancare de la data emiterii Instructiunilor de Debitare Directa in perioada 1 ianuarie – 12 aprilie 2016, respectiv o zi bancara incepand cu 13 aprilie 2016, au insumat 15,3 mil. lei (3,4 mil. Euro), diferenta de 1,3 mil. lei (0,3 mil. Euro) reprezentand valoarea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare ale Participantilor la PI/OPCOM SA care s-au stins prin compensare.
  Pe langa indeplinirea responsabilitatilor ce decurg din rolul de contraparte asumat de OPCOM in procesul de tranzactionare spot a energiei electrice, activitatea de decontare a presupus si in 2016 indeplinirea responsabilitatilor rezultate din procesul de stabilire a cantitatilor, respectiv a drepturilor de incasare/obligatiilor de plata pentru:

  • tranzactiile pe piata centralizata de certificate verzi in valoare de 1,1 mil. lei (0,2 mil. EUR), corespunzator certificatelor verzi tranzactionate in 2016;
  • tranzactiile in piata de echilibrare administrata de C.N.T.E.E.Transelectrica S.A., in valoare de 808,3 mil. lei (179,99 mil. Euro) corespunzator energiei de echilibrare pentru crestere de putere si respectiv 39,3 mil. lei (8,75 mil. Euro) corespunzator energiei de echilibrare pentru reducere de putere, (inclusiv valoarea managementul congestiilor);
  • dezechilibrele de la notificare ale unitatilor dispecerizabile in valoare de 0,3 mil. lei (0,07 mil. Euro);
  • dezechilibrele pozitive ale Partilor Responsabile cu Echilibrarea in valoare de 30,7 mil. lei (6,84 mil. Euro) si respectiv 797,6 mil. lei (177,61 mil. Euro) corespunzator dezechilibrelor negative ale Partilor Responsabile cu Echilibrarea.
  • redistribuirea, lunara, a valorilor costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, valori care au totalizat costuri suplimentare de 23 mil. lei (5,12 mil. Euro), respectiv venituri suplimentare de 24,1 mil. lei (5,37 mil. Euro).

  Cantitatile contractate pentru livrare in 2016 pe pietele de energie electrica administrate de OPCOM totalizeaza o cantitate de energie electrica de 101 TWh, rezultat care reprezinta expresia tranzactionarii centralizate si transparente a energiei electrice pe piata din Romania, sustinand performanta functionarii acesteia.

  COMUNICAT de PRESĂ 30.01.2017

  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400


  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024