Home

 •   
       

 • Raportarea datelor backloading conform REMIT

  Până la data de 5 ianuarie 2016, termen limită comunicat de ACER pentru îndeplinirea de către participanții la piață a obligației de raportare a detaliilor privind contractele angro de energie care au fost încheiate anterior datei de 07.10.2015, OPCOM, în calitate de RRM, a transmis în sistemul informatic al Agenției (ARIS) detaliile contractuale în format standard pentru un număr de 2.459 contracte în numele a 139 participanți, susținând în acest fel îndeplinirea obligațiilor de raportare ce revin participanților conform REMIT.
  În paralel, OPCOM pregătește deservirea participanților la piață în vederea îndeplinirii de către aceștia a obligației de raportare a detaliilor privind contractele angro de energie care au fost încheiate anterior datei de 07.04.2016.
  În ceea ce privește obligațiile de raportare a detaliilor privind contractele standard și ordinele de tranzacționare, în conformitate cu prevederile REMIT, participanţii la piaţă care intenționează efectuarea de tranzacţii cu produse energetice angro raportate către ACER au obligaţia înscrierii în Registrul naţional instituit de ANRE, în vederea obținerii codului ACER. În lipsa codului ACER, în conformitate cu scrisoarea ANRE din data de 04.01.2016, OPCOM va proceda la suspendarea de la tranzacționare a participanţilor aflați în această situație.
  Conștientizarea importanței procesului de raportare a tranzacțiilor și ofertelor din piața angro de energie de către toți cei implicați reprezintă un element esențial în îndeplinirea obligațiilor de raportare și atingerea scopului final al REMIT, respectiv asigurarea integrității și transparenței pieței angro de energie.


  COMUNICAT de PRESĂ 6.1.2016

  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024