Home

 •   
       

 • COMUNICAT DE PRESĂ

  (Bucureşti, 05 august 2008)

  Data de 1 iulie 2008 marchează data de la care, în Piaţa de Energie Electrică pentru Ziua Următoare, fluxurile comerciale şi fluxurile financiare aferente tranzacţiilor cu energie electrică se realizează prin intermediul mecanismului de contraparte centrală.

  Urmare a modificărilor de fond in ceea ce priveşte principiile si regulile faţă de termenii, condiţiile şi anexele Convenţiei de participare la PZU cât şi condiţiile de înregistrare, a fost necesara reînscrierea în vederea participării la tranzacţionarea pe PZU a participanţilor care si-au asumat noile reguli de tranzacţionare, prin semnarea Convenţiei revizuite.

  Subliniem că până la 30.06.2008, un număr de 76 de Titulari de Licenţă s-au reîncris la PZU, iar în prezent totalizăm un număr de 80 de Titulari de Licenţă reînscrişi la această piaţă.

  Din numărul total de Participanţi înscrişi la PZU, 58 dintre aceştia (73 %) şi-au manifestat intenţia de cumpărare prin încheierea şi depunerea la S.C. OPCOM S.A. a Scrisorilor de Garanţie Bancară de Plată şi a Contractelor de Mandat de Direct Debit, încheiate cu instituţiile bancare.

  Menţionăm că din cele 11 instituţii bancare care au semnat în calitate de Bancă Garantă, Convenţia cu BCR, 10 au emis Scrisori de Garanţie Bancară de Plată, documente care au fost avizate de către BCR.

  Din cele 18 instituţii bancare care au semnat Convenţia de Direct Debit cu TRANSFOND, 11 bănci comerciale (inclusiv BCR) au emis Contracte de Mandat de Direct Debit.

  La nivelul lunii iulie, au fost înregistrate următoarele rezultate:

  - 62 de Participanţi la PZU au transmis cereri de cumpărare/oferte de vânzare, cu 3% mai mult decât în luna iunie când s-au înregistrat oferte de la 60 de Participanţi la PZU,

  - 62 de Participanţi la PZU au tranzacţionat, cu 5,1 % mai mult decât în luna iunie când au realizat tranzacţii 59 de Participanţi la PZU,

  - volumul cererii de cumpărare de 578 GWh a fost egal cu cel aferent lunii iunie,

  - volumul ofertei de vânzare de 504 GWh a fost mai mic cu 41 GWh (7,5 %) decât volumul ofertat în luna iunie,

  - volumul tranzacţionat de 394 GWh a fost mai mic cu 6 GWh (1,5 %) decât volumul tranzacţionat în luna iunie,

  - Preţul de Închidere al Pieţei (medie ponderată) a fost de 198,4 lei /MWh (55,2 euro/MWh), mai mare cu 7 % (8,9 %) decât cel realizat în luna iunie pe fondul reducerii volumului ofertei de vânzare, în condiţiile aceluiaşi volum de cerere de cumpărare,

  - valoarea tranzacţiilor a fost de 78,2 mil lei, exclusiv TVA, (21,8 mil. euro) cu 5,5 % (7,4 %) mai mare decât cel înregistrat în luna iunie,

  - valoarea medie zilnică a tranzacţiilor efectuate a fost de 2,5 mil. lei/zi, cu variaţii zilnice cuprinse între 1,3 - 4,8 mil.lei, în timp ce în luna iunie valoare medie zilnică a fost de 2,47 mil. lei/zi, cu variaţii zilnice cuprinse între 1,1 - 4,5 mil.lei,

  - pe fondul creşterii prognozei consumului intern de energie electrică în luna iulie cu 6 % faţă de cel înregistrat în luna iunie, ponderea tranzacţiilor pe PZU în prognoza consumului intern a fost de 8,70 %, mai mică cu 0,69 % decât ponderea înregistrată în luna iunie 2008.

  Faţă de cele prezentate se poate afirma cu certitudine că, datorită bunei pregătiri atât a proiectului cât şi a personalului cu responsabilităţi din cadrul OPCOM, din cadrul BCR, a participanţilor la PZU, tranzacţiile cu energie electrică s-au desfăşurat practic la acelaşi nivel cu tranzacţiile desfăşurate în zilele anterioare implementării mecanismului de contraparte centrală.

  Încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor cu energie electrică înregistrate în luna iulie, în baza noului mecanism, au înregistrat următoarele valori:

  - s-a încasat, suma de 80,9 mil. lei (inclusiv valoarea TVA) de la participanţii cu poziţie netă de cumpărători, pe baza a 789 de Instrucţiuni de Debitare Directă (IDD) emise şi transmise de S.C.OPCOM S.A. la BCR, in perioada 1-30 iulie 2008,

  - a fost plătită suma de 80,9 mil.lei participanţilor cu poziţie netă de vânzători, pe baza a 820Ordine de Plată emise şi transmise de S.C.OPCOM S.A. la BCR, in perioada 3 iulie – 1 august 2008.

  - nu a fost executata nici o scrisoare de garanţie bancară de plată.

  Implementarea noului mecanism, în care S.C.OPCOM S.A. are rolul de contraparte în tranzacţiile cu energie electrică pe Piaţa pentru Ziua Următoare si-a dovedit din plin avantajele incontestabile comparativ cu mecanismul de decontare bilaterală şi dintre care enumerăm:

  - creşte încrederea în această piaţă datorită certitudinii efectuării integrale a plăţilor prin utilizarea mecanismului de garanţii;

  - reducerea termenului de emitere a Ordinelor de plată de la minim 20 zile bancare la maxim 2 zile bancare de la prima zi de tranzacţionare prin aplicarea prevederilor reglementărilor BNR privind încasările în baza Instrucţiunilor de Debit Direct şi emiterea Ordinelor de Plată pe Internet;

  - reducerea, pentru fiecare Participant la PZU, a numărului mediu lunar de parteneri de tranzacţii de la cca. 40 la 1 şi a numărului de facturi emise lunar de la cca. 160 la 1.

  COMUNICAT DE PRESA 05.08.2008 download PDF

  Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024