Home

 •   
       

 • COMUNICAT de PRESĂ

  (Bucuresti, 31 iulie 2019)

  Comitetul OPEED propune amendamente la Metodologia privind algoritmul și la Metodologia privind produsele intrazilnice pentru susținerea evoluțiilor de cuplare a pieței

  În urma unei consultări publice, OPEED-urile au înaintat astăzi Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și autorităților naționale de reglementare propunerea lor de reexaminare și de aprobare a Metodologiilor referitoare la algoritmul de cuplare prin preț și pentru algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă. Propunerea include o serie de amendamente ale Metodologilor aprobate de ACER la 26 iulie 2018 prin Decizia 08/2018.

  Aceste amendamente introduc, în principal, un cadru de control al schimbării și de monitorizare a algoritmului, așa cum se prevede în Decizia menționată anterior, și pregătesc cadrul pentru punerea în aplicare a noilor licitații pan-europene implicite intrazilnice, în special prin intermediul unor modificări ale setului comun de cerințe pentru cuplarea unică a piețelor intrazilnice și propunerea de produse care pot fi luate în considerare de către OPEED-uri în cadrul cuplării unice a piețelor intrazilnice în urma Deciziei ACER 01/2019.

  Propunerea reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea algoritmului de cuplare a pieței, pentru a asigura soluții optime și pentru a consolida performanța soluțiilor de cuplare a pieței, pe măsură ce integrarea piețelor europene de energie electrică evoluează. OPEED-urile și OTS-urile sunt, de asemenea, în strânsă coordonare în ceea ce privește alte inițiative referitoare la viitorul cuplării pieței, cum ar fi un program comun de cercetare-dezvoltare a algoritmului. Aceste inițiative sunt esențiale pentru punerea în aplicare cu succes a cuplării pieței și pentru a continua să se ofere consumatorilor o creștere a bunăstării sociale și a securității energetice.

  COMUNICAT de PRESĂ 31.7.2019


  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024