Home

 •   
       

 •  OPCOM: MACEE Proceduri
  MACEE - Înregistrare, Convenție, Proceduri, Cadru de reglementare

  17.06.2024

  Necesarul de garantare pentru prognozele cantităților de energie electrică suplimentare ale operatorilor economici pentru luna iulie 2024 este estimat la 100% din valoarea aferentă respectivelor cantități de energie electrică, inclusiv tarif si TVA.

   

  Înscrierea la MACEE

  La MACEE se pot înregistra:

  Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea la MACEE, însoțită de Convenţia de participare la MACEE, două exemplare în original semnate olograf sau un exemplar semnat electronic de reprezentantul legal și alte documente menționate în Procedura privind înregistrarea participanților la MACEE.

   

  Cadrul de reglementare aferent MACEE

  Lista instituțiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directă B2B SEPA RON
  Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe MACEE.

  Codul IBAN al Contului Central de MACEE – RO 98 RNCB 0074 0292 1737 0397

  Codul EIC pentru SOCIETATEA OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA “OPCOM S.A.”: 30XOPCOM-MCAEE-G

  Detalii  și clarificări referitoare la mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică puteți solicita prin email sau telefon la următoarele date de contact:


  Alocare/Contractare MACEE@opcom.ro +4.021.3071.455 / +4.021.3071.729 / +4.021.3071.412
  Garanții/Încasări/Plăți decontare@opcom.ro +4.021.3071.471 / +4.021.3071.469
  Înregistrare secretariat@opcom.ro +4.021.3071.465

   

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024