Home

 •   
       

 •  OPCOM: MACEE Prezentare

  MACEE - Prezentare

  În poziția de cumpărători de energie electrică se pot înscrie doar furnizorii de energie electrică care au contracte încheiate cu clienții finali, operatorul de transport și de sistem energie electrică și operatorii de distribuție energie electrică, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic, conform listei de la art. 4 (1) și 5 (6) prevazută de OUG nr. 153/2022.

  În poziția de vânzători participă producătorii de energie electrică ale căror capacități de producere totalizează o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW, cu excepția producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru tehnologiile şi puterea instalată prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, capacităţilor de producere a energiei electrice intrate în funcţiune după data de 1 aprilie 2022, precum şi producătorilor cu capacităţi de producere de energie electrică şi termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET, conform listei de la art. 4 (1) și 5 (6) prevăzută de OUG nr. 153/2022. 

  OPCOM S.A., în calitate de achizitor unic, conform art.2 și art. 3 alin. (2) din OUG nr. 153/2022, cumpără energia electrică de la producători și o vinde cumpărătorilor la prețul de 450 lei/MWh prin Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică.

  OPCOM S.A. organizează o procedură de achiziție centralizată anuală pentru cantitățile de energie electrică care se livrează în fiecare lună a anului următor, precum și câte o procedură de achiziție suplimentară, în fiecare lună, pentru cantitățile de energie electrică care se livrează în luna următoare.

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024