Home

 •   
       

 •  OPCOM: pentru OUG 109

  Secretariatul General al Guvernului (APT), prin adresa nr. 20804/18.06.2024, a inaintat in vederea publicarii pe site-ul OPCOM: ”Proiectul Componentei integrale a Planului de selectie pentru desemnarea membrilor in Consiliul de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.”

  1. Adresa SGG nr.20804/18.06.2024.

  2. Proiect – Plan de Selectie – Componenta Integrala pentru desemnarea membrilor in Consiliul de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.;

  3. Proiect – Profilul Consiliul de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.

  4. Proiect – Profilul candidatului pentru functia de membru in Consiliul de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.

  5. Formular 1 – Cerere de inscriere;

  6. Formular 2 – Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in dosarul de candidatura;

  7. Formular 3 – Acordul de obtinere a datelor pentru verificarea informatiilor furnizate in dosarul de candidatura;

  8. Formular 4 – Consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal;

  9. Formular 5 - Declaratia de interese.

  10. Anunt – (pentru 2 publicatii economice si/sau financiare de larga raspandire, precum si pe cel putin o platforma sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel national)

  11. Anunt de recrutarea pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.

  12.  Proiect - Contract de mandat

   


   

  Secretariatul General al Guvernului (APT), prin adresa nr. 19570/06.06.2024 , a inaintat in vederea publicarii pe site-ul OPCOM: ”Anuntul referitor la consultarea Actionarilor privind profilul Consiliului de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. si Proiectul Profilului Consiliului de administratie al OPCOM S.A.”

  1. ANUNT Referitor la consultarea Actionarilor privind profilul Consiliului de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.

  2. PROIECT – Profilul Consiliului de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.

   


   

  Secretariatul General al Guvernului (APT), prin adresa nr. 19233/04.06.2024 , a inaintat in vederea publicarii pe site-ul OPCOM: ”Componenta inițiala a Planului de selecție a candidatilor pentru pozițiile de membrii ai Consiliul de Administrație al Societății Operatorul Pietei de Energie Electrica „OPCOM” SA, precum și Scrisoarea de așteptări ca parte a componentei iniţiale, necesara selecţiei si evaluarii membrilor Consiliul de administratie si directorilor societatii pentru perioada 2024-2028.”

  1. ORDIN SGG nr.559/04.06.2024 privind aprobarea Componentei initiale a planului de selectie a candidatilor pentru pozitiile de membrii ai Consiliului de administratie a Societatii Operatorul Pieteide Energie Electrica „OPCOM” SA, precum si a Scrisorii de asteptari ca parte a componentei initiale, necesara selectiei si evaluarii membrilor Consiliului de administratie si directorilor societatii pentru perioada 2024-2028.

  2. Anexa ORDIN SGG nr.559/04.06.2024
  COMPONENTA INITIALA A PLANULUI DE SELECTIE PENTRU POZITIILE DE MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE „OPCOM” SA.

  3. SCRISOARE DE ASTEPTARI
  NECESARA SELECTIEI SI EVALUARII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORILOR SOCIETATII OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE „OPCOM” SA.

   


   

  Secretariatul General al Guvernului (APT), prin adresa nr. 13335/15.04.2024 , organizează consultări cu acționarul majoritar al Societății „Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” SA, respectiv Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., având ca subiect Proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție pentru pozițiile de membrii în Consiliul de Administrație al societății Operatorul Pietei de Energie Electrica „OPCOM” SA, precum și Proiectul Scrisorii de așteptări, ca parte a componentei iniţiale a planului de selecţie.
  1. ANUNT
  2. PROIECT
  COMPONENTA INITIALA A PLANULUI DE SELECTIE PENTRU POZITIILE DE MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE „OPCOM” SA
  3. SCRISOARE DE ASTEPTARI
  - proiect
  NECESARA SELECTIEI  SI EVALUARII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORILOR SOCIETATII OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE „OPCOM” SA