Home

 •   
       

 •  OPCOM: Achizitii in curs
  ACHIZIŢII în curs 2024

   


  Invitatie de participare website OPCOM SA
  Nr. crt Denumire Cerinta
  1. Data Publicarii: 30.05.2024
  2. Obiectul achizitiei: Servicii de inchiriere licente Microsoft
  3. Procedura de atribuire: Procedura simplificata (cerere de oferta)
  4. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
  5. Data limita pentru depunerea ofertelor: 10.06.2023
  6. Ora limita pentru depunerea ofertelor 12:00
  7. Depunerea ofertelor: Conform cerintelor din documentatia de atribuire
  8. Persoana de contact: Simona Crimu/Adrian Ciuca
  9. Telefon: 021.307.17.34/021.307.19.25
  10. Fax: 021.307.14.00
  11. Informatii suplimentare: Modul de prezentare al ofertei:
  1. Propunerea financiara; 2. Propunerea tehnica; 3. Documentele de calificare. Principalele caracteristici tehnice si criteriile de calificare se regasesc in invitatia de participare/documentatia de atribuire si in caietul de sarcini anexate. 
     Atașat:
 • Invitatie de participare
 • Documentatia de atribuire
 • Raspuns solicitare de clarificare nr 27484
 • LEGENDA
  blank

  L.D. - Licitaţie deschisă
  D.C. - Dialog competitiv
  N.C.P.A. - Negociere cu Publicarea prealabilă a unui Anunţ de participare
  N.F.P.A. - Negociere Fără Publicarea prealabilă a unui Anunţ de participare
  C.O. - Cerere de Oferte
  c.m.a.o. - cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic
  p.c.m.s. - preţul cel mai scazut

  blank
  IMPORTANT

  In cazul in care documentatia pentru elaborarea si depunerea ofertei va fi procurata doar prin descarcarea de pe website-ul nostru, este absolut necesar ca ofertantul interesat sa TRANSMITA PRIN FAX, LA NR. 021. 3071.400, DATELE SALE DE IDENTIFICARE SI DE CONTACT (ADRESA, TEL, FAX, EMAIL), CU SPECIFICAREA PROCEDURII LA CARE DORESTE SA PARTICIPE, CU CEL PUTIN 3 ZILE INAINTE DE DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR IN CAZUL ACHIZITIILOR PRIN CERERE DE OFERTA SI CU CEL PUTIN 7 ZILE INAINTE DE TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR IN CAZUL ACHIZITIILOR PRIN LICITATIE.

  Informatiile de mai sus ne sunt necesare pentru a putea transmite eventualele clarificari tuturor potentialilor ofertanti care si-au procurat documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor.

  S.C. OPCOM S.A. NU VA LUA IN CONSIDERARE OFERTELE DEPUSE DE OFERTANTII CARE NU AU TRANSMIS ACESTE DATE IN TERMENUL PREVAZUT, SI NU ISI ASUMA NICI O OBLIGATIE/RASPUNDERE FATA DE EVENTUALII OFERTANTI CARE NU AU RESPECTAT ACEASTA CERINTA.

  Pentru mai multe informatii, contactati: achizitii@opcom.ro