Home

  •   
         

  •  OPCOM: Istoric

    În anii 1998-1999 a fost creat în România cadrul legislativ necesar procesului de liberalizare a pieţei energiei electrice. În concordanţă cu prevederile Directivei Europene 96/92/EC a fost creată Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE şi au fost emise principalele elemente de legislaţie secundară aferente pieţei.

    Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică – OPCOM S.A. a fost înfiinţată la 15 august 2000 în temeiul Hotarîrii de Guvern nr. 627/2000, ca societate comercială pe acţiuni, filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica S.A. şi aflată integral în proprietatea acesteia. Începînd cu septembrie 2000, piaţa angro de energie electrică şi de servicii de sistem din România este administrată de S.C. OPCOM S.A. în condiţiile legislaţiei primare şi secundare aflată în vigoare.

    opcom - 18 ani în date şi imagini