Home

 •   
       

 • COMUNICAT DE PRESĂ 12.07/2006


  OPCOM S.A. – Bilanţ după un an de administrare a tranzacţiilor spot: 3.642.791,552 MWh tranzacţionaţi pe Piaţa pentru Ziua Următoare

  (Bucureşti, 12 iulie 2006) În primul an de funcţionare a noului sistem de tranzacţionare, pe Piaţa pentru Ziua Următoare operată de OPCOM s-a tranzacţionat 6,99% din consumul net prognozat al României, adică un volum total de 3.642.791,552 MWh.


  În pragul ratificării Tratatului comunităţii energetice regionale, România, una din cele nouă ţări semnatare a acestuia, are o piaţa angro de energie electrică funcţională, cu segmentele: piaţa contractelor bilaterale, piaţa spot şi piaţa de echilibrare. Acest ansamblu, cunoscut sub numele de „noua platforma de tranzacţionare” implementează în România conceptul „multi-piaţă”. Modelul este adoptat de cea mai mare parte a ţărilor Uniunii Europene, fiind totodată şi modelul recomandat ţărilor semnatare ale Tratatului comunităţii energetice sud-est europene. Este unanim recunoscut faptul ca România este singura ţară din regiune organizatoare a unei pieţe spot şi singura ţară cu o piaţă de echilibrare funcţională, după cum este totodată singura dintre ţările comunităţii energetice sud-est europene care îndeplineşte deja două cerinţe ale Tratatului: deschiderea pieţei pentru toţi consumatorii industriali, obligatorie de la 1 ianuarie 2008, precum şi separarea activităţii operatorilor de transport şi sistem de activităţile de producţie şi furnizare. Cadrul general de tranzacţionare este completat de alte trei produse: licitaţiile explicite pentru capacităţi de interconexiune - organizate de Transelectrica şi pieţele centralizate pentru certificate verzi şi contracte bilaterale - organizate de OPCOM.


  La 30 iunie 2006 s-a împlinit un an de la lansarea noii platforme de tranzacţionare, o componentă fiind piaţa pentru ziua următoare administrată de OPCOM. Premisele structurale ale lansării acesteia au fost generoase: prin creşterea gradului de deschidere al pieţei la 83,5% în iulie 2005 a fost efectuat un pas nu numai curajos dar şi necesar, ţinînd seama de obiectivul aderării la Uniunea Europeană, iar pe de altă parte, măsurile de descentralizare au condus la un nivel de concentrare a structurii de producţie ce plasează România printre ţările cu o concentrare moderată, iar privatizarea distribuţiei se află într-un stadiu avansat.
  Consecinţa imediată a acestor premise este asigurarea unui cadru concurenţial pentru tranzacţiile spot, caracterizat printr-un interes susţinut al participanţilor, implicarea acestora pe această piaţa înseamnă în prezent un număr de 76 de participanţi înregistraţi, dintre care majoritatea sunt activi zilnic (49); indicatorul de concentrare HHI (sub 1000 în ultimele luni, pe o scală de 0÷10.000) demonstrează o piaţă spot neconcentrată.
  Lansarea noii pieţe spot în România, ce include un mecanism de formare a preţului pe piaţa pentru ziua următoare similar burselor europene a avut loc pe fundalul creşterii în ultimii ani a încrederii traderilor în piaţa la nivel european. Performanţa individuală diferită a participanţilor la piaţă nu trebuie identificată cu viabilitatea modelului de piaţă adoptat de România. Ca în orice sistem concurenţial, există şi în piaţa de energie electrică cîştigători şi perdanţi. Modelul pieţei concurenţiale asigură condiţii egale tuturor participanţilor. Eficienţa politicilor dezvoltate de proprietar pe termen mediu şi lung şi eficienţa managementului în activitatea de zi cu zi fac diferenţa în ceea ce priveşte performanţa actuală a respectivelor companii, uneori determinată şi de moştenirea unor perioade anterioare.

  Performanţa Pieţei pentru Ziua Următoare la un an de la lansarea noului model
  Volumul tranzacţionat în această perioadă (3.642.791,552 MWh) reprezintă echivalentul a 497.012.768,47 lei (139.613.081,97 euro). Cota pieţei spot este de 6,99% raportat la consumul net prognozat al ţării. Pentru această perioadă volumul orar mediu tranzacţionat a fost de 415,844 MWh/h, iar preţul spot mediu de 129,77 lei/MWh (36,40 euro/MWh).
  La nivelul lunii iunie, volumul mediu tranzacţionat a fost de 415,730 MWh/h, iar preţul spot mediu de 31,83 euro/MWh.

  COMUNICAT DE PRESA 12.07/2006

  Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general, telefon +4 021 3071 450, fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024