Home

 •   
       

 • COMUNICAT DE PRESĂ 01.12/2006

  Transparenţa şi echidistanţa, două dintre principiile fundamentale pe baza cărora funcţionează S.C. OPCOM S.A.

  (Bucureşti, 1 decembrie 2006) Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică - OPCOM S.A asigură, conformându-se prevederilor legislaţiei primare şi secundare în vigoare, un cadru organizat, viabil şi eficient pentru desfăşurarea tranzacţiilor comerciale în condiţii de consecvenţă, corectitudine, obiectivitate, independenţă, echidistanţă, transparenţă şi nediscriminare.

  Aceste principii, comune tuturor burselor de energie electrică, sunt aplicate de OPCOM în exercitarea atribuţiilor conform prevederilor legale aplicabile şi pentru toate pieţele administrate, respectiv pentru serviciile furnizate participanţilor la aceste pieţe.

  Principala misiune a OPCOM ca bursă de energie electrică este de a asigura cele mai bune condiţii pentru stabilirea unui preţ obiectiv pentru tranzacţiile cu energie electrică şi pentru realizarea unei decontări a tranzacţiilor cu grad minim de risc.

  În parcursul său, OPCOM se încadrează în evoluţiile înregistrate de bursele europene de energie electrică (de exemplu, în luna octombrie 2006 piaţa pentru ziua următoare a înregistrat o cotă de 10,40% din consumul total, care situează OPCOM pe locul patru în Europa după Nord Pool-Oslo, EEX-Leipzig şi APX-Amsterdam).

  Mediile bursiere creează cadrul organizat al acestor tranzacţii, în condiţiile de transparenţă, echidistanţă, nediscriminare, dar şi de siguranţă. Bursele acţionează în deplină coerenţă cu autorităţile competente. Totodată, cadrul de reglementare aferent acestor pieţe asigură neutralitatea şi echidistanţa mediului de tranzacţionare administrat de bursă, căreia îi revine sarcina de a îndeplini responsabilităţile ce îi sunt atribuite în limita şi deplina conformitate cu prevederile cadrului de reglementare.

  De aceea, bursele au avantajul de a asigura mediul corespunzător în vederea generării unor semnale de preţ determinate în mod real de forţele concurenţiale ale pieţei.

  OPCOM răspunde acestor principii, desfăşurându-şi activitatea în integralitate în limitele şi în conformitate cu prevederile cadrului menţionat. OPCOM aplică reguli egale tuturor participanţilor, asigură acces nediscriminatoriu la informaţie, îşi exercită funcţiunile în mod echidistant în raport cu toţi participanţii la pieţele administrate şi în furnizarea tuturor serviciilor către aceştia.

  OPCOM are convingerea fermă că principiul transparenţei reprezintă o condiţie fundamentală pentru încredere, câştigarea şi menţinerea încrederii participanţilor la piaţă fiind unul dintre pilonii care susţin construcţia sa instituţională şi tehnologică, dar şi unul dintre elementele de bază ale funcţionării pieţelor administrate.

  Totodată, egalitatea de tratament aplicată tuturor participanţilor la pieţele administrate, asigurarea deschiderii şi a egalităţii de şanse, principii în al căror spirit OPCOM îşi încadrează întreaga activitate, sunt esenţiale pentru ca participanţii la piaţă să aibă în mod real condiţii corecte.

  O astfel de bursă este OPCOM, ale cărei rezultate de până în prezent confirmă un parcurs coerent şi constant în permanenţă încadrat în litera şi spiritul principiilor care o definesc.

  Asigurăm, de aceea, autorităţile implicate, participanţii la piaţă, publicul, asupra deplinei noastre hotărâri de a continua parcursul bursei române de energie electrică în limita strictă a acestor principii, în deplină conformitate cu prevederile cadrului legislativ şi cu aceeaşi determinare şi consecvenţă ca şi până în prezent.


  COMUNICAT DE PRESA 01.12/2006

  Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024