Home

 •   
       

 • COMUNICAT DE PRESĂ 22.03.2007

  Organizarea primei sesiuni pe Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale de energie electrică cu negociere continuă

  (Bucureşti, 22 martie 2007) În data de 22 Martie a.c., Complexul Energetic Craiova a solicitat Operatorului Pieţei de Energie Electrică înregistrarea primei oferte pentru Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale de energie electrică cu negociere continuă, destinată tranzacţionării electronice a 50 de contracte forward pentru energie electrică livrată în bandă, pe o perioadă de o lună, respectiv pentru luna Iulie 2007.
  Sesiunea a fost programată şi anunţată pe website-ul OPCOM, în secţiunea Anunţuri PCCB_NC [http://www.opcom.ro/portal/content.aspx?lang=RO&item=2261] pentru ziua de Luni, 02 Aprilie a.c., participanţii înscrişi la piaţă urmând să îşi exprime dorinţa de a participa la sesiunea de licitaţie făcând dovada constituirii de garanţii de participare la licitaţie.
  Procedura privind funcţionarea Pieţei Centralizate a Contractelor Bilaterale de energie electrică cu negociere continuă a fost aprobată prin Avizul ANRE nr. 5/05.03.2007, în baza Ordinului nr. 42/09.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică.
  Dintre avantajele acestei pieţe enumerăm:

  • Standardizarea ofertelor şi deci creşterea probabilităţii ca oferta publicată să răspundă cerinţelor unui număr mai mare de participanţi decât ofertele definite aleatoriu.
  • Tranzacţionarea se realizează de la terminalele proprii ale participanţilor la piaţă.
  • În cadrul celor două sesiuni organizate pentru fiecare dintre ofertele de vânzare propuse, atât vânzătorii cât şi cumpărătorii contribuie permanent la stabilirea preţului pieţei prin introducerea, modificarea sau retragerea ordinelor proprii.
  • Platforma oferă în timp real participanţilor la tranzacţii informaţii privind adâncimea de piaţă, în ceea ce priveşte ordinele existente în piaţă şi tranzacţiile încheiate la în cadrul fiecărei etape a sesiunilor de tranzacţionare.

  Operatorul Pieţei de Energie Electrică – OPCOM SA, pune astfel la dispoziţia participanţilor la piaţă, două platforme pentru încheierea de contracte bilaterale dintre care o platformă pentru licitaţii la sediul OPCOM pentru oferte aleatoriu definite conform necesităţilor participanţilor şi o platformă electronică pentru tranzacţionarea de la terminalele proprii ale participanţilor pe baza ofertelor standard publicate pentru contracte forward.

  COMUNICAT DE PRESA 22.03.2007

  Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024