Home

 •   
       

 • COMUNICAT de PRESĂ

  (Bucureşti, 13 ianuarie 2015)

  Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – funcțională începând cu 01.01.2015

  Începând cu data de 01.01.2015 au intrat în vigoare și sunt pe deplin aplicabile prevederile Ordinului ANRE nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare.
  Începând cu data de 08.01.2015 a fost înregistrată activitate de ofertare pe platforma de tranzacționare PCCB-NC. Ulterior, în data de 09.01.2015 au fost încheiate un număr de 10 tranzacții, pentru o cantitate totală de 27.760,00 MWh și în următoarea sesiune de tranzacționare, în data de 12.01.2015 au fost încheiate un număr de 5 tranzacții pentru o cantitate totală de 4.000,00 MWh.
  În data de 09.01.2015 a fost înregistrată prima ofertă inițiatoare pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-LE, propusă de SC Hidroelectrica SA. Oferta va fi supusă tranzacționării în data de 19.01.2015.
  Pentru îndeplinirea condițiilor de tranzacționare și implementarea la nivel operațional a prevederilor noului Regulament au fost aprobate în data de 19.12.2014, prin avize ANRE, procedurile operaționale și convențiile de participare la piață pentru cele trei modalități de tranzacționare specifice, nou introduse, respectiv pentru PCCB-LE, PCCB-NC și PCCB-PC. Documentele au fost publicate pe site-ul OPCOM imediat după aprobare. În perioada imediat următoare, începând cu prima zi lucrătoare după aprobare, respectiv începând cu data de 22.12.2014 a început procesul de confirmare a menținerii calității de participant la piață în condițiile trecerii la noul cadru de reglementare, respectiv OPCOM a început să primească Convențiile de participare pentru cele trei modalități de tranzacționare, asumate prin semnătură de către participanții la piață și a asigurat verificarea documentelor în vederea îndeplinirii condițiilor necesare pentru acordarea dreptului de tranzacționare solicitanților.
  Pentru participanții la piață care dețineau la data de 31.12.2014 calitatea de participant la Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de Energie Electrică, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare aprobat de Autoritatea de Reglementare, aplicabil pentru înregistrarea participanților la piață și pentru aplicarea tarifului reglementat practicat de OPCOM, dreptul de tranzacționare este condiționat doar de asumarea noilor reguli de tranzacționare prin semnarea noilor convenții de participare la piață și plata componentei de administrare a tarifului reglementat practicat de OPCOM. Până la data prezentului comunicat un număr de peste 60 de confirmări ale menținerii calității de participant la piață au fost înregistrate pentru cele trei modalități de tranzacționare.
  Totodată, urmare aprobării documentelor operaționale specifice, începând cu data de 19.12.2014 au fost dezbătute în cadrul Grupului de lucru constituit din reprezentanții participanților la piață și cei ai OPCOM, contractele-cadru și contractul standard precum și observațiile colectate în perioada consultare publică a acestor documente derulată începând cu 14.11.2014. Forma finală a documentelor discutate a fost publicată pe site-ul OPCOM în data de 30.12.2014.

  Începând cu momentul aprobării și/sau agreării lor, au fost publicate toate documentele specifice și documentele suplimentare clarificatoare, informațiile necesare privind pașii de urmat în obținerea dreptului de tranzacționare și informațiile referitoare la tariful reglementat practicat de OPCOM.

  COMUNICAT de PRESĂ 13.01.2015


  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024