Home

 •   
       

 • COMUNICAT de PRESÃ 10.01.2013

  2012, un an al intensificarii tranzactionarii spot si la termen pe pietele de energie electrica administrate de OPCOM: participanti activi si cantitati tranzactionate record absolut pe piata pentru ziua urmatoare si pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica

  Piata pentru Ziua Urmatoare
  Piata spot a raspuns si in acest an oportunitatilor si necesitatilor de echilibrare a obligatiilor participantilor cu o zi inainte de ziua de livrare, intr-un context in care s-a mentinut gradul de incertitudine privind evolutia previzionata a productiei si consumului de energie electrica. Un numar record absolut de 89 participanti au activat pe platforma PZU in ultima luna a anului 2012, contribuind la stabilirea unei medii lunare record absolut de circa 1.350 MWh/h si la consolidarea mediei anuale a volumului tranzactionat orar, plasata similar anului trecut peste pragul de 1.000 MWh/h.
  Analiza anuala indica mai mult decat o triplare a volumului tranzactionat, de la 388,927 MWh/h in 2005, la 1.220,200 MWh/h in 2012, in procente din consumul intern de energie electrica aceasta ultima valoare reprezentand circa 20%.
  La nivelul intregului an numarul participantilor care au transmis cel putin o oferta a fost de 111, reprezentand o rata de interes de 86% daca ne raportam la cele 129 companii inregistrate la piata la sfarsitul lunii decembrie 2012. Toti cei 111 participanti au stabilit tranzactii, cantitatile orare variind intr-o marja intre 651 MWh/h si 2.077 MWh/h, aceasta din urma valoare, pentru prima oara peste pragul de 2.000 MWh/h, reprezentand un maxim absolut pentru orizontul de timp 2005-2012. Stabilite in toate intervalele fara exceptie, tranzactiile orare s-au ridicat la 1.000 MWh/h in 85% din cazuri, in timp ce volumul tranzactiilor a fost mai mic de 900 MWh/h (echivalentul a 15% din consumul mediu orar anual) in 5% din cele 8784 intervale orare.
  Pretul anual mediu ponderat a fost de 223,53 lei/MWh (50,23 EUR/MWh), in timp ce pretul anual mediu aritmetic de tranzactionare a fost in 2012 de 217,21 lei/MWh (48,80 EUR/MWh), in scadere fata de valoarea corespunzatoare anului 2011, de 221,20 lei/MWh (52,13 EUR/MWh). Aceeasi tendinta de scadere fata de anul anterior se regaseste in Europa in aproape toate mediile de tranzactionare spot a energiei electrice, de remarcat si pentru acest an dispersia mult mai redusa a preturilor medii anuale stabilite de burse fata de media europeana de 48 EUR/MWh, prin valoarea stabilita pe piata spot administrata, OPCOM plasandu-se practic la nivelul acestei valori.

  Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - modalitatea de tranzactionare PCCB
  Dintre cei 77 participanti care si-au manifestat interesul pentru utilizarea produsului in cadrul strategiilor proprii de contractare in anul 2012, reprezentand mai mult de jumatate din cele 130 companii inregistrate la piata la sfarsitul lunii decembrie, un numar de 64 au tranzactionat cel putin una dintre cele 254 de oferte atribuite, respectiv o cantitate totala de 14,3 TWh fata de 5,6 TWh in anul anterior, rezultat care indica mai mult decat o dublare a interesului pentru tranzactionarea la termen a energiei electrice. Raportat la numarul ofertelor initiate pentru tranzactionare in anul 2012, ofertele atribuite reprezinta peste 40%, prezenta in cadrul fiecarei sesiuni de licitatie fiind in medie de 6 participanti. Cele 609 oferte de vanzare/cumparare (fata de 260 in 2011) au fost initiate de 46 participanti (fata de 27 in 2011), dintre care 33 au stabilit tranzactii (fata de 11 in 2011), aproximativ jumatate dintre acestia reprezentand societati de producere de energie electrica.
  Analiza arata ca prin tranzactiile stabilite, anul 2012 asigura deja livrari pentru anul urmator de 10,7 TWh, cantitate care reprezinta o cota de circa 20% din consum si care constituie o premisa favorabila pentru procesul de tranzactionare din 2013, in conditiile continuarii procesului etapizat de eliminare a tarifelor reglementate pentru energia electrica. Comparativ, la finalul anului 2011 era contractata pentru livrare in anul urmator o cantitate de energie electrica de 4,6 TWh (fata de 10,7 TWh la finalul lui 2012), diferenta pana la circa 7,9 TWh, cantitate livrata in anul 2012 pe PCCB, reprezentand tranzactii realizate in 2012 pentru livrare in acelasi an. Pretul mediu ponderat la care energia electrica a fost tranzactionata pe PCCB in anul 2012, pentru livrare in 2012 si 2013, a fost de 230,59 lei/MWh (51,20 EUR/MWh).
  Livrarile contractate pentru anul 2012 au reprezentat o cota de 14,62% din consum, pretul mediu ponderat corespunzator fiind de 217,82 lei/MWh (48,87 EUR/MWh), rezultat care comparat cu pretul spot, 217,21 lei/MWh, reflecta sustinerea reciproca a celor doua piete.

  Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - modalitatea de tranzactionare PCCB-NC
  Modalitatea de tranzactionare continua a atras un numar de participanti, initiatori si respondenti in crestere, fiind atribuite un numar de 1.477 contracte standard pentru termene de livrare de o saptamana, o luna si un trimestru, profilate pentru banda si pentru orele de gol de sarcina, respectiv o cantitate de 237.119 MWh.
  Livrarile contractate pentru anul 2012 au insumat 385.412 MWh, respectiv o cota de 0,72% din consum, pretul mediu ponderat corespunzator fiind de 221,31 lei/MWh (50,26 EUR/MWh). Pana la momentul raportarii au fost stabilite semnalele de pret pentru saptamanile 1-5 ale anului 2013, lunile ianuarie si februarie, respectiv trimestrul I 2013.

  Piata Centralizata pentru Certificate Verzi
  In anul 2012 au fost tranzactionate centralizat un numar record de 1.053.229 certificate verzi, la un pret mediu ponderat de 244,09 lei/certificat verde (56,44 EUR/certificat verde, calculat la cursul de schimb utilizat in stabilirea valorilor de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anii 2011 si 2012).

  Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera
  Nu au fost stabilite tranzactii cu certificate de mediu pe aceasta platforma.

  Piata Intrazilnica
  Piata intrazilnica de energie electrica, in prima sa etapa de implementare ca sesiune de ajustare cu o licitatie desfasurata imediat dupa emiterea confirmarilor de tranzactie pe Piata pentru ziua urmatoare, inregistreaza la sfarsitul anului 2012 un numar de 53 de participanti, dintre care 22 au fost activi, volumul total tranzactionat fiind de 7.425 MWh.

  Decontarea
  Pe Piata pentru ziua urmatoare, incasarile si platile totale aferente tranzactiilor efectuate au totalizat, inclusiv TVA, 2.970,9 mil. lei (667,6 mil. euro), din care platile efectuate in doua zile bancare s-au ridicat la 2.781,7 mil. lei (625,3 mil. euro), diferenta reprezentand valoarea compensarilor intre participanti si OPCOM in calitate de contraparte.
  Pe piata intrazilnica, proiectata sa evolueze de la modalitatea actuala de tranzactionare, constand intr-o sesiune unica desfasurata imediat dupa transmiterea confirmarilor de tranzactie pe piata pentru ziua urmatoare, catre tranzactionarea continua pana cu o ora inainte de livrare in vederea ajustarii optime a portofoliilor participantilor, incasarile si platile au totalizat, inclusiv TVA, 2.860 mii lei (650,1 mii euro), din care platile efectuate in doua zile bancare s-au ridicat la 2.856,6 mii lei (649,4 mii euro), diferenta reprezentand valoarea compensarilor intre participanti si OPCOM in calitate de contraparte.
  Pe langa indeplinirea responsabilitatilor ce decurg din rolul de contraparte asumat de OPCOM in procesul de tranzactionare spot a energiei electrice, activitatea de decontare a presupus si in 2012 indeplinirea responsabilitatilor rezultate din procesul de stabilire a cantitatilor, respectiv a drepturilor de incasare/obligatiilor de plata pentru:

  • tranzactiile pe piata centralizata de certificate verzi in valoare de 257,1 mil. lei (59,4 mil. EUR), corespunzator certificatelor verzi tranzactionate in 2012;
  • tranzactiile in piata de echilibrare administrata de C.N.T.E.E.Transelectrica S.A., in valoare de 740 mil. lei corespunzator energiei de echilibrare pentru crestere de putere si respectiv 78,7 mil. lei corespunzator energiei de echilibrare pentru reducere de putere (in perioada ianuarie-noiembrie 2012);
  • dezechilibrele partilor responsabile cu echilibrarea in valoare de 75,5 mil. lei corespunzator dezechilibrelor pozitive si respectiv 956,9 mil. lei corespunzator dezechilibrelor negative (in perioada ianuarie-noiembrie 2012), precum si decontarea dezechilibrelor de la notificare ale unitatilor dispecerizabile, in valoare de 199 mii lei (in perioada ianuarie-noiembrie 2012).

  Au fost de asemenea determinate si redistribuite, lunar, valorile costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, valori care au totalizat costuri suplimentare de 29,2 mil. lei, respectiv venituri suplimentare de 11,3 mil.lei (in perioada ianuarie-noiembrie 2012).

  Cantitatile contractate pentru livrare in 2012 pe pietele administrate de OPCOM, respectiv pe piata pentru ziua urmatoare, pe piata intrazilnica si pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica, totalizeaza o cantitate de energie electrica de 18.983.898 MWh, echivalentul a circa 35% din consumul de energie electrica al anului 2012, un salt de 10 procente fata de cota de tranzactionare pe pietele OPCOM stabilita cu un an in urma.

  Suplimentar tranzactiilor cu energie electrica, peste 1 milion de certificate verzi au fost tranzactionate centralizat in anul 2012 pe platforma administrata de OPCOM, reprezentand 22% din numarul total de certificate emise pentru E-SRE produsa in perioada ianuarie-noiembrie 2012 de participantii inscrisi la Piata de certificate verzi.

  COMUNICAT de PRESÃ 10.01.2013


  Pentru detalii, vã rugãm contactați S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024