Home

 •   
       

 • COMUNICAT DE PRESĂ
  2008 - Anul celor mai bune performanţe

  (Bucureşti, 12.01.09) Pentru a treia oară consecutiv de la lansarea noilor mecanisme de tranzacţionare în 2005, şi fără a înregistra o singură excepţie în aceşti ani, OPCOM raportează rezultate anuale de tranzacţionare superioare anului anterior.
  Stabilizarea în uşoară creştere a cotei de piaţă a tranzacţiilor pentru ziua următoare la o cifră apropiată de 10% plasează OPCOM pe primul loc în ceea ce priveşte lichiditatea intre pieţele spot din Europa de Est. Mai mult ca oricând, în baza introducerii noului mecanism de decontare centralizată, tranzacţiile sunt sigure, anonime şi lichide, inclusiv din punctul de vedere al fluidităţii plăţilor. Reacţia participanţilor concretizată în creşterea participării active a fost imediată.
  Tranzacţiile din 2008 pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale (PCCB) au ridicat cota livrărilor pentru 2008 aferente acestei pieţe la 15,66% în timp ce cota tranzactiilor pentru livrări în 2009 este deja de 20% din consumul estimat. Piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă a primit semnale încurajatoare privind creşterea interesului participanţilor pentru tranzacţionare electronică.
  În acest timp, certificatele verzi se dovedesc an de an stimulentul optim pentru producţia în baza surselor regenerabile. Pachetul integrat de măsuri privind energia şi schimbările climatice adoptat de Parlamentul şi Consiliul European la sfârşitul anului 2008, precum şi intenţiile exprimate privind focalizarea atenţiei în 2009 pe eficienţa energetică, vin să consolideze interesul OPCOM pentru implementarea unui cadru de tranzacţionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, respectiv a certificatelor pentru stimularea investiţiei în eficienţă energetică, conform “Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020”.
  Cooperarea directă cu participanţii la pieţe a fost mai activă ca oricând in 2008, cele două grupuri de produs constituindu-se în forumuri de modelare a instrumentelor şi de echilibrare a intereselor participanţilor.
  OPCOM a participat activ în 2008 la cooperarea europeană privind dezvoltarea şi integrarea pieţelor, dezbaterile de idei în cadrul EUROPEX, World Energy Council (OPCOM este membru CNRE-CME), EURELECTRIC (OPCOM este membru IRE) si al Forumului de la Atena reprezentând reperele acestei activităţi.

  Piaţa pentru ziua următoare

  Cu cei 0,5 TWh tranzacţionaţi în luna decembrie, volumul tranzacţiilor stabilite pe PZU a atins la sfârşitul anului 2008 cifra de 5,2 TWh, echivalentul unei valori medii de 593 MWh/h, cu 3% mai mult decât în anul 2007.
  Interesul pentru tranzacţionarea spot s-a menţinut la cote ridicate întregul an, numărul participanţilor care au transmis cel puţin o ofertă fiind de 79, aproximativ 90% din cei 87 participanţi înregistraţi la piaţă la sfârşitul anului. Numărul mediu de participanţi activi zilnic a fost în 2008 de 55, cu 6% mai ridicat decât în anul 2007.
  În condiţiile în care au existat tranzacţii în toate intervalele orare, variabile ca volum în domeniul 158 MWh/h -1.219 MWh/h, funcţie de oportunităţile participanţilor în ziua anterioară livrării, preţul mediu în 2008 a fost de 188,2 lei/MWh (51,2 euro/MWh), determinând o valoare a tranzacţiilor de peste 1 mld. lei (273 mil. euro).
  În contextul variaţiei preţurilor medii anuale fixate de majoritatea burselor europene în 2008 în marja 45 euro/MWh - 87 euro/MWh, preţul mediu de tranzacţionare pe piaţa pentru ziua următoare organizată de OPCOM, 51,2 euro/MWh reprezintă unul dintre cele mai mici preturi din Europa, al doilea dupa cel stabilit de Nord Pool.

  Piaţa centralizată pentru contracte bilaterale atribuite prin licitaţie publică

  Tranzacţiile efectuate, de 11,5 TWh, corespunzătoare unui număr de 97 contracte bilaterale încheiate în 2008, cu livrare în anii 2008 şi 2009, reconfirmă rolul Pieţei Centralizate a Contractelor Bilaterale de mecanism de tranzacţionare transparentă şi lichidă a energiei electrice pentru termene de livrare mai lungi de o lună.
  Cu livrări de 8,6 TWh şi o cotă corespunzătoare de 15,66%, respectiv un preţ mediu de 173 lei/MWh (47,4 euro/MWh), anul 2008 a asigurat şi consolidarea lichidităţii pentru anul viitor: tranzacţiile din 2008 garantează până în acest moment livrări record de 10,5 TWh, care vor asigura acoperirea a 20% din consumul estimat de autoritatea de reglementare pentru anul 2009.

  Piaţa centralizată pentru contracte bilaterale cu negociere continuă

  Pe platforma electronică a Pieţei Centralizate a Contractelor Bilaterale cu Negociere Continuă au fost tranzacţionate 165 contracte standardizate de 1 MW, săptămânale şi lunare, cu livrare a energiei electrice în bandă şi totalizând o cantitate de 36.360 MWh, la un preţ mediu de 213,26 lei/MWh (55,60 euro/MWh).

  Piaţa centralizată pentru certificate verzi

  La 31 decembrie 2008, cu două luni înainte de expirarea perioadei de tranzacţionare în contul anului 2008, pe platforma Pieţei Centralizate de Certificate Verzi au fost deja tranzacţionate 71.938 certificate verzi, de patru ori mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007 şi reprezentând un procent de 61% din certificatele emise până la termenele limită pentru exprimarea intenţiilor de tranzacţionare.
  În condiţiile în care cadrul de reglementare a fost îmbunătăţit în direcţia stimulării investiţiilor pentru producţia de energie din surse regenerabile iar nivelul ţintelor naţionale privind ponderea E-SRE în consumul final de energie electrică a fost stabilit la 33% (2010), 35% (2015) şi respectiv 38% (2020), interesul producătorilor şi furnizorilor pentru tranzacţionarea centralizată a certificatelor verzi s-a intensificat, în anul 2008 participarea activă fiind în creştere cu 25% faţă de anul trecut.
  În cadrul licitaţiei desfăşurate în luna decembrie, a fost achiziţionat de către furnizori un număr de 7.213 certificate, la preţul de 194,09 lei/certificat (55 euro/certificat), noul preţ maxim de tranzacţionare a certificatelor verzi.

  Decontarea

  Începând cu luna iulie 2008, OPCOM a pus la dispoziţia participanţilor un nou mecanism de decontare centralizată a tranzacţiilor spot, asumându-şi rolul de contraparte centrală în Piaţa pentru Ziua Următoare. Încasările şi respectiv plăţile aferente tranzacţiilor cu energie electrică cu livrare în perioada iulie-decembrie 2008 s-au ridicat la o valoare de aproximativ 585,3 mil. lei (158,7 mil. euro). În condiţiile aplicării noului mecanism de decontare au fost create instrumentele necesare astfel încât în termen de maxim două zile bancare de la ziua de tranzacţionare OPCOM să efectueze plăţile către participanţii cu poziţia netă de vânzători.
  Realizată strict conform prevederilor reglementărilor în vigoare, activitatea de decontare a inclus determinarea cantităţilor şi a drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată pentru:
  • contractele reglementate de vânzare/cumpărare energie electrică încheiate între producători şi furnizorii consumatorilor captivi, respectiv între producători şi operatorii de reţea pentru consumul propriu tehnologic în reţelele de transport/distribuţie;
  • contractele reglementate pentru serviciul de transport, componenta de injecţie în reţeaua de transport, servicii de sistem tehnologice, servicii de transport (componenta de extracţie din reţeaua de transport), servicii de sistem şi serviciile prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică;
  • tranzacţiile pe PZU, în valoare de peste 1 mld. lei şi PCCV, în valoare de 14,6 mil. lei (4,1 mil. euro) administrate de OPCOM;
  • tranzacţiile în valoare de 551,1 mil.lei în piaţa de echilibrare administrată de Transelectrica;
  • dezechilibrele părţilor responsabile cu echilibrarea în valoare de 541 mil.lei şi dezechilibrele de la notificare ale unităţilor dispecerizabile în valoare de 228.000 lei.

  Au fost determinate şi redistribuite costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.
  Au fost determinate cantităţile pentru contractele bilaterale de pe piaţa concurenţială, tranzacţionate pe pieţele centralizate administrate de OPCOM (PCCB si PCCB-NC) sau negociate direct în afara pieţelor centralizate administrate de OPCOM şi pentru contractele de import/export, în conformitate cu datele transmise de participanţi şi cu prevederile reglementărilor în vigoare.

  Utilizând platformele de tranzacţionare a energiei electrice administrate de OPCOM, participanţii au contribuit la acoperirea unui procent relevant din consumul ţării în condiţii de concurenţă şi transparenţă: 25,1% din consum, corespondentul unor tranzacţii cu livrare în anul 2008 de 13.819.635 MWh.
  De asemenea, s-a tranzacţionat pe PCCB o cantitate de 10.475.242 MWh cu livrare in 2009, reprezentând o cotă de 20% din consumul estimat al anului 2009.

  COMUNICAT de PRESĂ 12.01.2009

  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400


  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024