Home

 •   
       

 • COMUNICAT de PRESĂ

  (București, 15 noiembrie 2010)

  Octombrie 2010: Piaţa pentru ziua următoare înregistrează la nivel lunar tranzacţii ce au depăşit din nou media orară de 1.000 MWh/h; pe platforma electronică PCCB-NC s-au încheiat noi tranzacţii cu livrare săptămânală.

  PZU: În creştere faţă de luna anterioară, tranzacţiile spot sunt evaluate la finalul lunii la un nivel de 18,52% din consumul prognozat, respectiv o medie orară de 1.082 MWh/h, cu un grad de participare de 68%.

  Tranzacţiile cu energie electrica cu livrare în ziua următoare au crescut în luna octombrie 2010 față de aceeași perioadă din anul precedent cu 64,73%, volumul total evoluând de la 489.447,432 MWh anul trecut, la 806.250,870 MWh în octombrie 2010, respectiv în valori medii orare de la 656,976 MWh/h la 1,082,216 MWh/h, echivalentul unui procent de 18,52% din consum, cotă care arată un câştig de peste 7% faţă de cota de 11,31% stabilită cu exact un an în urmă.
  Preţul mediu la care s-au stabilit tranzacţiile a scăzut de la 196,13 lei/MWh (45,85 EUR/MWh) în octombrie 2009 la 179,69 lei/MWh (41,98 EUR/MWh) în octombrie 2010, variaţia fiind de 8,38% în moneda naţională şi de 8,43% în moneda unică europeană. Preţurile medii lunare la care s-au încheiat tranzacţiile orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna octombrie 2010 într-o marjă între 41 EUR/MWh şi 66 EUR/MWh, media corespunzătoare OPCOM, 41,98 EUR/MWh, poziţionându-se cu circa 18% sub media europeană, 51 EUR/MWh.
  Un număr de 71 dintre cei 105 participanţi înregistrați au fost activi în luna de analiză, intenţiile exprimate materializându-se în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 729 MWh/h şi 1.463 MWh/h, peste pragul de 1.000 MWh/h regăsindu-se 72% dintre volumele agregate tranzacționate la nivel orar, în timp ce tranzacţiile orare au fost mai mici de 800 MWh/h, echivalentul aproximativ a 14% din consumul mediu orar, în 13 intervale orare din cele 745 ale lunii.
  Nu au fost înregistrate situații de nerespectare a angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, încasările și plățile totale aferente tranzacțiilor pe PZU totalizând, inclusiv TVA, 181,3 mil. lei (42,4 mil. euro), din care plățile efectuate în două zile bancare au reprezentat 170,7 mil. lei (39,9 mil. euro), diferența reprezentând valoarea compensărilor între participanți și OPCOM în calitate de contraparte centrală.
  Cifrele cumulate în acest an până la 31 octombrie indică pentru analiza comparativă la zece luni o creștere a volumului mediu orar tranzacționat, respectiv de la o medie de 731,067 MWh/h în ianuarie-octombrie 2009 la o medie de 970,735 MWh/h în ianuarie-octombrie 2010, majorarea fiind de 32,78%. Cota tranzacțiilor spot în consumul intern a câștigat peste trei procente în primele zece luni ale anului, evoluând de la 13,03% în ianuarie-octombrie 2009, la 16,52% în ianuarie-octombrie 2010, în timp ce prețul mediu a crescut de la 146,18 lei/MWh (34,54 EUR/MWh) la 153,65 lei/MWh (36,65 EUR/MWh).

  PCCB și PCCB-NC: Rezultatele acestei luni indică încheierea de contracte la termen în baza tranzacţiilor stabilite pe platforma electronică a PCCB-NC.

  Livrările lunii octombrie, rezultate ale licitațiilor publice desfășurate în lunile anterioare, indică un număr de 15 câștigători din cei 35 de participanţi activi și 22 contracte încheiate, echivalentul unei cantități de energie electrică de 361.685 MWh aflată în livrare, la un preț mediu de 163,21 lei/MWh (38,25 EUR/MWh) și reprezentând 8,48% în consumul estimat al lunii octombrie.
  Tranzacțiile realizate până la 31 octombrie indică un volum aflat în livrare pentru anul 2010 de 4,09 TWh, echivalentul aproximativ a 7,87% din consumul estimat pentru acest an, la un preț mediu anual de 164,02 lei/MWh (38,96 Euro/MWh).
  Pe platforma PCCB-NC a fost tranzacționată și livrată în luna octombrie 2010, o cantitate de 840 MWh, la un preț mediu de 166,50 lei/MWh (38,92 Euro/MWh), echivalentul a 5 contracte standard de tip săptămânal cu livrare a energiei electrice în bandă.

  PCCV: 172.027 certificate verzi achiziţionate pe piaţa centralizată administrată de OPCOM în primele opt luni din perioada anuală de tranzacţionare în vederea îndeplinirii cotei obligatorii pentru anul 2010, echivalentul unei cote de circa 49% din certificatele emise pentru 2010 până la data licitaţiei.

  În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în sesiunea de tranzacţionare din 19 octombrie 2010, pentru care şi-au manifestat interesul 44 participanţi dintre cei 111 înregistraţi până la termenul limită de ofertare, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 34.654 certificate verzi, la preţul de 232,36 lei/certificat (54,28 EUR/certificat la cursul valabil pentru ziua de tranzacționare).

  Tranzacţiile cu livrare în ziua următoare stabilite pe piața spot în luna octombrie 2010, împreună cu contractele în derulare conform tranzacțiilor pe pieţele la termen totalizează o cantitate de energie electrică de 1.168.776 MWh, echivalentul a 27% din necesarul intern de energie electrică estimat pentru această lună.

  Pe piaţa de certificate verzi un număr de 34.654 certificate au fost tranzacţionate centralizat în cea de a opta licitație lunară desfășurată pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2010.

  COMUNICAT de PRESĂ 15.11.2010


  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024