Home

 •   
       

 • Comunicat de presă

  (București, 11 ianuarie 2010)

  2009 – Anul contribuției maxime a tranzacțiilor administrate de OPCOM la livrările de energie pe piața angro

  Performanța tranzacțiilor organizate în 2009 de OPCOM se caracterizează prin trei indicatori înregistrând variații pozitive :

  • A crescut atât numărul participanților înregistrați pe toate cele patru piețe administrate de OPCOM, cât și participarea activă.
  • Atât volumele în livrare cât și cotele de piață ale acestor livrări au crescut substanțial față de anul anterior. Cota livrărilor a depășit 35%.
  • Pentru prima oară prețul mediu al tranzacțiilor a scăzut față de anul anterior, atât în piața spot cât și în piețele contractelor bilaterale.

  Piața pentru Ziua Următoare

  Cei 69 de participanți care au activat pe platforma PZU în ultima lună a anului 2009 au contribuit la tranzacționarea celui mai mare volum lunar de energie electrică în ultimele cinci luni de activitate pe piața spot și la atingerea pentru a treia oară consecutiv începând cu 2007 a unor rezultate agregate la nivel anual superioare anului calendaristic anterior. Valorile anuale indică o substanțială creștere a volumului tranzacționat de la mediile orare de 468,714 MWh/h în 2006, 575,707 MWh/h în 2007 și 592,852 MWh/h în 2008 la media orară de 724,494 MWh/h în 2009. Analiza comparativă a ultimilor doi ani arată o creștere cu 22,20% în 2009 față de 2008. Cota tranzacțiilor spot în consumul intern a câștigat mai mult de trei puncte procentuale în 2009, evoluând de la 9,56% în anul 2008 la 12,64% în anul 2009, în timp ce prețul mediu a scăzut de la 188,21 lei/MWh (51,21 EUR/MWh) la 145,26 lei/MWh (34,29 EUR/MWh), respectiv prețul mediu ponderat de la 192,80 lei/MWh (52,40 EUR/MWh) la 155,35 lei/MWh (36,69 EUR/MWh).

  Este cea mai mare diferență a prețului mediu înregistrată de la an la an, diminuarea de la 2009 la 2008 fiind de 22,82% în moneda naţională, respectiv 33,03% în moneda unică europeană.

  S-a menținut un interes ridicat pentru tranzacționarea spot pe parcursul întregului an, numărul participanților care au transmis cel puțin o ofertă în 2009 fiind cel mai mare din iulie 2005 până in prezent, 85, reprezentând circa 87% din cele 98 de companii înscrise la piaţă la sfârșitul anului 2009. Intențiile exprimate s-au materializat în acest an în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 316 MWh/h şi limita superioară de 1.333 MWh/h, reprezentând un maxim absolut al întregii perioade de tranzacționare spot în baza noilor mecanisme, în toate intervalele orare stabilindu-se tranzacții. Volumul acestor tranzacţii s-a ridicat la cel puţin 700 MWh/h în jumătate din intervalele orare ale anului, echivalentul a circa 12% din consumul mediu orar anual, în timp ce în doar 960 de cazuri, 11% dintre cele 8760 intervale orare, volumul tranzacțiilor a fost mai mic de 500 MWh/h.

  Preţurile medii anuale corespunzătoare tranzacţiilor orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa au înregistrat scăderi, plasându-se în 2009 într-o marjă între 34 euro/MWh şi 64 euro/MWh, media preţurilor stabilite de OPCOM, 34,29 EUR/MWh, fiind cea mai mică valoare din Europa, la o distanță de 15 procente sub valoarea medie la nivel european, 40,56 EUR/MWh.

  Nu s-au înregistrat situații de nerespectare a angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, obligaţiile de plată/drepturile de încasare pentru energia electrică cu livrare în anul 2009 însumând, inclusiv TVA, 1.173,3 mil. lei (277,1 mil. euro).

  Piața Centralizată pentru Contracte Bilaterale de energie electrică atribuite prin licitație publică

  Cu cea mai mare cantitate de energie electrică în livrare conform licitațiilor publice desfășurate pe PCCB, anul 2009 se înscrie în tendința de creștere anuală începută în 2006, cei 11,3 TWh corespunzând unui număr de 93 de contracte aflate în livrare în 2009. Aceste livrări au asigurat 22,75% din necesarul de energie electrică, la un preț mediu de 190,44 lei/MWh (44,41 EUR/MWh), respectiv un preț mediu ponderat de 194,20 lei/MWh (45,28 EUR/MWh).

  Interesul participanților în acest an pentru tranzacționarea pe PCCB este demonstrat de depunerea de oferte de către 32 de participanți, intențiile exprimate în 2009 materializându-se în tranzacții ce au totalizat 4,8 TWh, din care un procent de 79% este destinat livrării în anul 2010. Până în acest moment, tranzacțiile anului trecut garantează în 2010 livrări de 3,8 TWh, reprezentând circa 7,7% din consumul estimat, la un preț mediu de 166,68 lei/MWh (39,64 EUR/MWh), respectiv un preț mediu ponderat de 154,67 lei/MWh (36,79 EUR/MWh), foarte apropiat de media prețurilor tranzacțiilor spot în 2009. Tendințele reflectă deopotrivă realitățile și așteptările participanților în 2009 și pentru 2010, în principal o orientare preponderentă, cel puțin până la momentul raportării, către tranzacții ce implică livrări pe termene scurte în contextul unei predicții a necesarului intern de energie electrică caracterizate de un grad de incertitudine mai ridicat decât în anii anteriori.

  Piața Centralizată pentru Contracte Bilaterale de energie electrică cu negociere continuă

  Livrările de energie electrică din anul 2009, rezultate integral din procesul de tranzacționare continuă pe platforma electronică PCCB-NC în anul trecut, totalizează 56.496 MWh, respectiv o pondere de 0,11% din necesarul estimat de energie electrică și reprezintă echivalentul a 172 de contracte, 122 de contracte standard de tip săptămânal și 50 de contracte standard de tip lunar cu livrare a energiei electrice în bază, tranzacționate la un preț mediu de 163,67 lei/MWh (38,13 EUR/MWh).

  Piața Centralizată pentru Certificate Verzi

  În anul 2009 au fost tranzacționate 141.607 certificate verzi, din care 38.171 certificate au fost achiziţionate de către furnizori pe platforma OPCOM pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2008, iar 103.436 certificate pentru îndeplinirea cotei pentru anul 2009, acestea din urmă reprezentând echivalentul a 46,53% din certificatele emise până la ultimul termen limită de ofertare, 15 decembrie 2009. Prețul mediu de tranzacționare a certificatelor verzi pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2009 a fost de 215,34 lei/certificat (55 EUR/certificat la valoarea medie a cursului de schimb pentru luna decembrie a anului 2008, 3,9153 lei).

  Decontarea

  Rezultatele excelente înregistrate pe Piața pentru Ziua Următoare s-au datorat nu numai maturizării pieței și reorientării participanților către tranzacțiile pe termen scurt dar și, în mare masură, mecanismului robust de încasări și plăți pus în funcțiune începând cu luna iulie 2008, bazat pe asumarea de către OPCOM a rolului de contraparte. Încasările şi plăţile totale aferente tranzacţiilor pe PZU au totalizat în anul 2009, inclusiv TVA, 1.173,3 mil. lei (277,1 mil. euro), din care plățile efectuate în două zile bancare au reprezentat 1.100,4 mil. lei (259,9 mil. euro), diferența reprezentând valoarea compensărilor între participanți și contrapartea centrală.

  Conform prevederilor reglementărilor în vigoare, activitatea de decontare a inclus determinarea cantităţilor şi a drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată pentru:

  • tranzacţiile pe PZU, în valoare de 985,9 mil. lei fără TVA (232,9 mil. euro) şi PCCV, în valoare de 29,7 mil. lei (7,8 mil. euro), corespunzătoare certificatelor verzi tranzacționate în 2009 pentru îndeplinirea cotelor obligatorii pentru anii 2008 și 2009;
  • tranzacţiile în piaţa de echilibrare administrată de Transelectrica, în valoare de 266,12 mil. lei corespunzător energiei de echilibrare pentru creștere de putere și respectiv 134,7 mil. lei corespunzător energiei de echilibrare pentru reducere de putere (în perioada ianuarie-noiembrie 2009);
  • dezechilibrele părţilor responsabile cu echilibrarea în valoare de 146,7 mil.lei corespunzător dezechilibrelor pozitive şi respectiv 266,08 mil.lei corespunzător dezechilibrelor negative, precum și decontarea dezechilibrelor de la notificare ale unităţilor dispecerizabile, în valoare de 158.090 lei (în perioada ianuarie-noiembrie 2009).

  Au fost determinate şi redistribuite costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.

  În anul 2009, tranzacţiile cu livrare în ziua următoare stabilite pe piața spot, alături de contractele în derulare conform tranzacțiilor cu livrare la termen, totalizează o cantitate de energie electrică de 17.724.035 MWh, cele două medii de tranzacționare furnizând 35,33% din necesarul intern de energie electrică estimat pentru acest an. Totodată, tranzacțiile din 2009 stabilite prin licitație publică pe PCCB garantează până în acest moment o cantitate de 3.823.540 MWh cu livrare în 2010, reprezentând o cotă de 7,68% din consumul acestui an.

  Suplimentar tranzacțiilor cu energie electrică, un număr de 103.436 de certificate verzi au fost comercializate centralizat în cadrul celor zece licitații lunare desfășurate până în prezent în vederea îndeplinirii cotei obligatorii pentru anul 2009.

  COMUNICAT de PRESĂ 11.01.2010


  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024