Home

 •   
       

 • COMUNICAT DE PRESĂ

  București, 9 iulie 2010

  IUNIE 2010 - Participantii la piata spot celebreaza cei cinci ani de functionare a Noii Platforme de Tranzactionare printr-o cota a tranzactiilor de 15,3% din consumul estimat, pentru a treia oara consecutiv peste pragul de 15%.

  PZU: Datele cumulate la nivel semestrial indică tranzacţii mai mari pentru perioada ianuarie - iunie 2010 faţă de aceeaşi perioadă a anilor anteriori, variaţia faţă de 2009 fiind de aproape 18%, respectiv de la 3,3 TWh la 3,8 TWh, corespunzător unei creşteri semestriale de 1,6% a cotei tranzacţiilor în consumul aşteptat de la 13,15% în semestrul I 2009 la 14,74% în acest an .

  Cu o cotă ce se menţine la circa 15,3% din consumul intern, iunie 2010 indică stabilirea la un preţ mediu de 131,78 lei/MWh (31,18 EUR/MWh), respectiv la un preţ mediu ponderat de 137,09 lei/MWh (32,43 EUR/MWh) a unor tranzacţii ce au atins în medie în această lună 843 MWh/h. Tranzacţiile spot cu livrare în ziua următoare au scăzut în luna iunie 2010 față de aceeași perioadă din anul precedent cu 1,44%, volumul total evoluând de la 615.706,505 MWh anul trecut, la 606.842,505 MWh în iunie 2010, respectiv în valori medii orare de la 855,148 MWh/h la 842,837 MWh/h.

  Preţul mediu la care s-au stabilit tranzacţiile a scăzut de la 139,11 lei/MWh (33,04 EUR/MWh) în iunie 2009 la 131,78 lei/MWh (31,18 EUR/MWh) în iunie 2010, variaţia fiind de 5,27% în moneda naţională, respectiv de 5,64% în moneda unică europeană. Preţurile medii lunare la care s-au încheiat tranzacţiile orare cu energie electrică în pieţele spot din Europa s-au plasat în luna iunie 2010 într-o marjă între 31 EUR/MWh şi 60 EUR/MWh, media corespunzătoare OPCOM, 31,18 EUR/MWh, poziţionându-se cu circa 29% sub media europeană, 44 EUR/MWh.

  Un număr de 64 dintre cei 102 participanţi înregistrați au fost activi în luna de analiză, intenţiile exprimate materializându-se în tranzacţii orare ce au variat într-o marjă între 455 MWh/h şi 1.217 MWh/h, peste pragul de 1.000 MWh/h regăsindu-se aproape 13% dintre volumele agregate tranzacționate la nivel orar. Ponderea majoritară, circa 94% din intervalele orare ale lunii, este reprezentată de intervale orare cu tranzacţii cel puţin egale cu 600 MWh/h, echivalentul aproximativ a circa 10% din consumul mediu orar, mai puţin de 1 procent corespunzând intervalelor cu tranzacţii mai mici de 500 MWh/h.

  Nu au fost înregistrate situații de nerespectare a angajamentelor de plată conform termenelor prevăzute, încasările și plățile totale aferente tranzacțiilor pe PZU totalizând, inclusiv TVA, 99 mil. lei (23,4 mil. euro), din care plățile efectuate în două zile bancare au reprezentat 93,6 mil. lei (22,1 mil. euro), diferența reprezentând valoarea compensărilor între participanți și OPCOM în calitate de contraparte centrală.

  PCCB și PCCB-NC: Un număr de 22 contracte în livrare în luna iunie 2010, totalizând o cantitate de energie electrică de 336.632 MWh contractată la un preț mediu de 162,06 lei/MWh (38,67 EUR/MWh) prin licitație publică pe PCCB.

  Pe platforma PCCB, pentru contracte cu perioade de livrare incluzând luna iunie 2010 şi-au manifestat interesul 33 de participanţi, media pe sesiune de licitație fiind de 5 jucători/sesiune.

  Rezultatele licitațiilor publice desfășurate pentru livrare în luna iunie 2010 indică un număr de 14 câștigători și 22 contracte încheiate, echivalentul unei cantități de energie electrică de 336.632 MWh aflată în livrare, la un preț mediu de 162,06 lei/MWh (38,67 EUR/MWh) și reprezentând 8,90% în consumul estimat pentru această lună.

  Livrările de energie electrică din luna iunie, rezultate din procesul de tranzacţionare continuă pe platforma PCCB-NC, totalizează 14.280 MWh, la un preț mediu de 144,59 lei/MWh (34,74 EUR/MWh), echivalentul a 85 de contracte standard de tip săptămânal cu livrare a energiei electrice în bandă.

  PCCV: Cu cea de a patra licitație lunară desfăşurată în vederea îndeplinirii cotei obligatorii pentru anul 2010, numărul certificatelor verzi achiziţionate de către furnizori pe piaţa centralizată administrată de OPCOM creşte la 83.947, echivalentul unei cote de circa 58% din certificatele emise pentru 2010 până la data licitaţiei.

  În vederea îndeplinirii cotei obligatorii, în sesiunea de tranzacţionare din 17 iunie 2010, pentru care şi-au manifestat interesul 31 de participanţi dintre cei 103 înregistraţi, au fost achiziţionate de către furnizorii de energie electrică la consumatorii finali 20.563 certificate verzi, la preţul de 232,36 lei/certificat (54,99 EUR/certificat la cursul valabil pentru ziua de tranzacționare).

  Tranzacţiile cu livrare în ziua următoare stabilite pe piața spot în luna iunie 2010, împreună cu contractele în derulare conform tranzacțiilor pe pieţele la termen totalizează o cantitate de energie electrică de 957.755 MWh, echivalentul a 25% din necesarul intern de energie electrică estimat pentru această lună.

  Pe piaţa de certificate verzi un număr de 20.563 certificate au fost tranzacţionate centralizat în cea de a patra licitație lunară desfășurată pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul 2010.

  COMUNICAT de PRESĂ 09.07.2010


  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi S.C. OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024