Home

 •   
       

 • 14 iunie 2024

  Licitațiile intrazilnice (IDA) au fost implementate la nivel european în data de 13 iunie 2024

  • Obiectiv: Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați (OPEED) și Operatorii de Transport și de Sistem (OTS) au implementat un mecanism de stabilire a prețului capacității transfrontaliere intrazilnice.
  • Acest lucru sprijină promovarea concurenței efective în producerea, tranzacționarea și furnizarea energiei electrice, optimizând alocarea capacității transfrontaliere și asigurând un tratament echitabil și nediscriminatoriu al participanților pe piață.
  • IDA la nivel european reprezintă o componentă cheie pentru finalizarea Pieței Interne Europene de Energie Electrică.

  Începând de ieri, după provocările tehnice inițiale, stabilirea prețului capacității de transport intrazilnice - prin licitații intrazilnice (IDA) - face parte din cuplarea unică a piețelor intrazilnice - Single Intraday Coupling (SIDC). Aceasta completează piața SIDC care s-a bazat în ultimii ani pe modalitatea de tranzacționare continuă. IDA sunt licitații implicite în care ofertele colectate sunt corelate, iar capacitatea transfrontalieră este alocată simultan pentru diferite zone de ofertare, determinând prețurile de închidere pentru fiecare zonă de ofertare.

  IDA reprezintă o noutate pe orizontul de timp intrazilnic, deoarece în tranzacționarea continuă intrazilnică capacitatea este alocată pe principiul primul venit, primul servit. Stabilirea prețului capacității transfrontaliere intrazilnice va contribui la reflectarea constrângerilor de capacitate și, prin urmare, va transmite pieței un semnal de preț adecvat. Licitațiile regionale intrazilnice au funcționat în unele țări europene, însă de ieri, IDA se desfășoară prin trei licitații organizate la nivel european: la 15:00 (D-1), 22:00 (D-1) și 10:00 (D).

  În conformitate cu procesul de lansare convenit, în următoarele zile de funcționare a IDA, părțile din proiect vor continua să evalueze îndeaproape stabilitatea și robustețea funcționării IDA și vor informa participanții la piață.

  Despre SIDC

  Single Intraday Coupling (SIDC) este un mecanism de piață în orizontul de timp intrazilnic definit în Regulamentul CACM, bazat pe tranzacționare continuă și completat de trei licitații implicite intrazilnice (așa-numitele „IDA”).

  Soluția SIDC este bazată pe un sistem IT comun cu un registru unic de ordine (SOB), un modul de management al capacităților (CMM) și un modul de transfer transfrontalier (SM). Aceasta permite ca ordinele introduse de participanții la piață pentru corelarea continuă într-o zonă de ofertare să fie corelate de ordine introduse similar de participanții la piață în orice altă zonă de ofertare din cadrul proiectului, atât timp cât capacitatea de transport este disponibilă. Soluția intrazilnică permite atât alocarea explicită (acolo unde a fost aprobată de către autoritățile de reglementare respective) cât și tranzacționarea continuă implicită. Aceasta este în concordanță cu modelul țintă al UE pentru o piață intrazilnică integrate.

  On the other hand, SIDC IDAs allow for the pricing of cross-border capacity in the intraday timeframe. IDAs are implicit auctions where collected orders shall be matched, and cross-zonal capacity shall be allocated simultaneously for different bidding zones, determining clearing prices for each bidding zone.

  Cuplarea intrazilnică la nivel european este o componentă esențială pentru finalizarea pieței interne europene de energie. Odată cu creșterea cotei producției intermitente în mixul energetic european, conectarea piețelor intrazilnice prin tranzacționarea transfrontalieră este un instrument din ce în ce mai important pentru ca actorii pieței să își mențină pozițiile echilibrate. Scopul inițiativei SIDC este de a crește eficiența globală a tranzacționării pe orizontul de timp intrazilnic.

  Pentru informații suplimentare despre SIDC, accesați:
  http://www.nemo-committee.eu/sidc
  https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/

  *****

  Despre OPCOM

  OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 800 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica si gaze naturale pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt și, de asemenea, actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT gestionand mai mult de 350 de acorduri de raportare de date de pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

  OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001:2015, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001:2013, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register.

  Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro.

  COMUNICAT de PRESĂ  14.6.2024 


  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024