Home

 •   
       

 • IP/07/1361: IP/07/1361

  Bruxelles, 19 septembrie 2007

  Energie pentru Europa: o piaţă reală şi siguranţă în aprovizionare

  Politica energetică pentru Europa cunoaşte astăzi un nou avânt. Comisia Europeană a adoptat un al treilea pachet de propuneri legislative 1) pentru a garanta oportunităţi reale şi eficiente de alegere a furnizorului, precum şi beneficii pentru fiecare cetăţean al UE în parte. Propunerile Comisiei vizează în principal opţiunile consumatorului, preţuri mai echitabile, metode nepoluante de obţinere a energiei, precum şi siguranţa aprovizionării cu energie.

  Acest pachet de propuneri promovează durabilitatea, prin stimularea eficienţei energetice şi prin garantarea accesului pe piaţa energetică chiar şi pentru întreprinderile mai mici, de exemplu cele care investesc în energia regenerabilă. Existenţa unei pieţe concurenţiale va garanta, de asemenea, o mai mare siguranţă a aprovizionării, favorizând investiţiile în centrale electrice şi reţele de transport şi contribuind astfel la evitarea întreruperilor în aprovizionarea cu energie electrică sau gaz. De asemenea, se consolidează garanţiile privind concurenţa loială cu întreprinderile din ţări terţe.

  „O piaţă internă a energiei, liberăşi echitabilă, este esenţială pentru ca UE să poată face faţă provocărilor reprezentate de schimbările climatice, de dependenţa crescândă de importuri şi de competitivitatea la nivel global. Cu alte cuvinte, este vorba de crearea celor mai avantajoase condiţii, atât pentru consumatori, cât şi pentru întreprinderi, precum şi de garantarea faptului că întreprinderile din ţările terţe respectă regulile noastre”, a explicat Preşedintele Comisiei Europene, dl Barroso.

  „În ultimii 10 ani, am făcut progrese importante către o piaţă internă a energiei în cadrul UE. Acum a sosit momentul să finalizăm acest proces şi să ne asigurăm că beneficiile acestei pieţe sunt reale, eficiente şi accesibile fiecărui consumator şi fiecărei întreprinderi. UE trebuie să adopte acum măsurile necesare pentru a garanta tuturor cetăţenilor posibilitatea de a-şi alege propriul furnizor în cele mai avantajoase condiţii”, a declarat Comisarul pentru Energie, Andris Piebalgs.

  „Este în sfârşit timpul ca întreprinderile şi gospodăriile să se bucure de beneficiile unei pieţe competitive a energiei legate de alegerea furnizorului şi de preţuri mai echitabile. Propunerile de astăzi vor asigura aceste beneficii”, a declarat Comisarul pentru Concurenţă, Neelie Kroes.

  Pentru ca piaţa internă să fie funcţională pentru toţi consumatorii, mai mici sau mai mari, şi pentru a ajuta UE să obţină o energie mai sigură, mai competitivăşi mai durabilă, Comisia propune o serie de măsuri care vin în completarea normelor existente.

  - separarea producţiei şi alimentării cu energie de reţelele de transport: dreptul de proprietate asupra reţelelor şi exploatarea acestora trebuie să fie „disociate”. Altfel spus, trebuie să existe o disociere între activităţile de exploatare a reţelelor de curent electric şi de gaz şi activităţile de distribuţie şi producţie. Propunerile precizează clar faptul că opţiunea preferată de Comisie în acest sens se referă la disocierea dreptului de proprietate - cu alte cuvinte, o singură întreprindere nu mai poate să deţină dreptul de proprietate asupra activităţilor de transport şi, în acelaşi timp, să desfăşoare activităţi de producţie şi de distribuţie de energie. În plus, Comisia propune o a doua opţiune: înfiinţarea „operatorului independent de reţea”, care face posibilă menţinerea dreptului de proprietate asupra reţelelor de către întreprinderile existente integrate pe verticală, cu condiţia ca bunurile să fie exploatate efectiv de o întreprindere sau organizaţie complet independentă. Oricare dintre aceste opţiuni va stimula întreprinderile să investească în noi infrastructuri şi în noi capacităţi de interconectare şi de producţie, evitând astfel penele de curent şi creşterea inutilă a preţurilor.

  - Comisia recunoaşte importanţa strategică a politicii energetice. Prin urmare, pachetul conţine măsuri menite să garanteze că societăţile din ţări terţe care intenţionează să obţină participaţii semnificative sau chiar controlul unei reţele din UE trebuie să respecte în mod demonstrabil şi lipsit de echivoc aceleaşi cerinţe de disociere ca şi întreprinderile din Uniunea Europeană. Comisia poate interveni în cazul în care un cumpărător nu îşi poate demonstra independenţa directăşi indirectă în raport cu activităţile de producţie şi distribuţie.

  - facilitarea comerţului energetic transfrontalier: Comisia propune înfiinţarea unei agenţii de cooperare a autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul energetic, cu puteri decizionale obligatorii şi care să fie complementară autorităţilor naţionale de reglementare. Înfiinţarea unei astfel de agenţii va asigura abordarea adecvată a problemelor transfrontaliere şi va permite Uniunii Europene să dezvolte o reţea europeană autenticăşi unitară, promovând în acelaşi timp diversitatea şi siguranţa aprovizionării cu energie.

  - autorităţi naţionale de reglementare mai eficiente: Comisia propune măsuri de consolidare şi garantare a independenţei autorităţilor naţionale de reglementare din statele membre.

  - promovarea colaborării şi a investiţiilor transfrontaliere: Comisia propune o nouă reţea europeană pentru operatorii de reţele de transport. Operatorii reţelelor europene ar avea posibilitatea să colaboreze în vederea elaborării de coduri tehnice, de coduri comerciale şi de norme de securitate comune, precum şi să planifice şi să coordoneze investiţiile necesare la nivelul UE. Acest lucru ar facilita, de asemenea, comerţul transfrontalier şi ar duce la crearea unor condiţii mai echitabile pentru operatori.

  - transparenţă sporită: măsurile de îmbunătăţire a transparenţei pieţei în ceea ce priveşte gestionarea reţelelor şi aprovizionarea vor permite garantarea accesului egal la informaţie, îmbunătăţirea transparenţei procesului de stabilire a preţurilor, sporirea încrederii în piaţă a consumatorilor şi evitarea manipulărilor de piaţă.

  - solidaritate sporită: conform Comisiei, apropierea pieţelor naţionale va duce la creşterea potenţialului de întrajutorare al statelor membre în cazul unor ameninţări la adresa siguranţei aprovizionării cu energie.

  De asemenea, consumatorii vor beneficia de o nouă cartă a consumatorilor de energie, care va fi lansată în 2008. Aceasta va include măsuri destinate combaterii lipsei de combustibil, informaţii destinate consumatorilor privind alegerea unui furnizor şi opţiunile de aprovizionare, măsuri pentru reducerea demersurilor administrative impuse de schimbarea furnizorului de energie şi pentru protecţia cetăţenilor împotriva practicilor de vânzare neloiale. O campanie de informare desfăşurată separat va informa consumatorii cu privire la drepturile lor.

  Pachetul de măsuri propus a fost prevăzut în Comunicarea Comisiei intitulată „O politică energetică pentru Europa” 2) , aprobată de Consiliul European în martie 2007. Această comunicare sublinia necesitatea ca UE să definească o nouă strategie pentru o economie mai sigură, mai durabilă şi caracterizată prin emisii scăzute de carbon, de care să beneficieze toţi cetăţenii. Acest obiectiv va putea fi atins numai în cazul în care pe pieţe vor exista condiţii concurenţiale depline. Începând cu 1 iulie 2007, cetăţenii din întreaga Uniune Europeană au deja dreptul să îşi aleagă furnizorul de energie. Noul pachet de măsuri este menit să garanteze că toţi furnizorii îndeplinesc standarde de înaltă calitate a serviciilor, de durabilitate şi securitate.

  Propunerile Comisiei cu privire la piaţa internă a energiei fac parte integrantă din Strategia de la Lisabona şi din strategia energetică a Uniunii Europene. Aceste propuneri vor face obiectul discuţiilor dintre şefii de stat şi de guvern la reuniunile la nivel înalt organizate periodic.


  1) Un regulament privind înfiinţarea Agenţiei europene de cooperare a autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul energiei • O directivă privind energia electrică, de modificare şi completare a actualei Directive 54/2003 privind energia electrică • O directivă privind gazul, de modificare şi completare a actualei Directive 55/2003 privind gazul • O directivă privind energia electrică, de modificare şi completare a actualei Directive 1228/03 privind energia electrică • Un regulament privind gazul, de modificare şi completare a actualului Regulament 1775/05 privind gazul

  2) (COM(2007)1 final).


  Toate textele sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024