Home

 •   
       

 • MEMO/07/279:

  MEMO/07/279
  Bruxelles, 5 iulie 2007
  Intrebări legate de deschiderea totală a pieţelor de energie şi Carta europeană a drepturilor consumatorilor de energie

  1. Care este termenul pentru deschiderea pieţelor de energie din UE către consumatorii individuali ?
  Legislaţia din 2003 privind pieţele interne de energie stabileşte pentru 1 iulie 2007 termenul limită pentru deschiderea pieţei pentru toţi consumatorii. 13 state membre au deschis deja pieţele de energie electrică şi/sau gaz natural pentru toţi consumatorii. Altele deschid pieţele de energie pe 1 iulie şi din motive specifice şi după o derogare aprobată de către Comisie anumite state membre vor deschide aceste pieţe în anii următori. Tabelul de mai jos prezintă o situaţie a pieţelor europene de energie.

  Pieţele de energie electrică şi gaz natural deschise înainte de 1 iulie 2007

  Austria

  Belgia

  Cehia

  Denmarca

  Germania

  Finlanda (doar energie electrică)

  Spania

  Portugalia (doar energie electrică)

  Olanda

  Italia (doar gaz natural)

  Irlanda

  Suedia (doar energie electrică)

  Marea Britanie

  (N.B. Irlanda de Nord: piaţa de gaz natural deschisă pe 1 ianuarie 2007, piaţa de energie electrică se deschide pe 1 noiembrie 2007)

  Pieţele de energie electrică şi gaz natural care se deschid la 1 iulie 2007

  Franţa

  Bulgaria

  Ungaria

  Polonia

  România

  Slovacia

  Slovenia

  Lituania

  Luxembourg

  Pieţele de energie electrică care se deschid la 1 iulie 2007

  Pieţele de gaz natural care se deschid la 1 iulie 2007

  Italia

  Suedia

  Letonia

  Estonia

  Grecia

  Derogări pentru deschiderea pieţei de energie electrică

  Derogări pentru deschiderea pieţei de gaz natural

  Malta

  Finland

  Cipru (până în 2013)

  Letonia (până în 2010)

  Estonia (până în 2013)

  Grecia

  N.B.: Cipru şi Malta nu au piaţă de gaz natural până în prezent

  Portugalia (până în 2010)

  2. Ce implică “deschiderea pieţei de energie” ?
  O “deschidere a pieţei de energie” doboară orice barieră legală sau administrativă pentru companiile care intră pe piaţă şi care furnizează energie electrică sau gaz natural către populaţie. Aceasta înseamnă că după 1 iulie 2007 mai mulţi furnizori concurenţi vor avea oportunitatea să intre pe piaţă şi să facă oferte consumatorilor. Consumatorii vor putea decide să aleagă oferta cea mai avantajoasă lor. Totuşi, deoarece consumatorii individuali, care reprezintă 27% din totalul consumului pieţei 1) de energie electrică din UE, nu au mare influenţă asupra pieţei de energie electrică, directivele privind energia electrică şi gazul natural cer autorităţilor să asigure măsuri prin care să le protejeze drepturile, în particular dreptul de primi energie electrică la preţuri rezonabile, uşor şi clar comparabile şi transparente şi să creeze consumatorilor condiţiile pentru a avea încredere în piaţă şi să şi aleagă cea mai avantajoasă ofertă. O piaţă de energie deschisă implică de asemenea, asigurarea măsurilor de protecţie pentru interesele afacerii, vitale pentru funcţionarea corectă a pieţei interne de energie din UE şi prevederi pentru impulsionarea concurenţei, inovaţiei şi dezvoltării economice.
  La aceeaşi dată, companiile locale de distribuţie de energie electrică şi gaz natural vor trebui să separe legal activitatea de distribuţie în cadrul companiilor (aşa numita “descentralizare legală"). Această măsură va intensifica independenţa companiilor de distribuţie de companiile “mamă” în scopul de a asigura un acces corect al tuturor furnizorilor la reţeua de distribuţie. La nivelul transportului descentralizarea legală a devenit obligatorie din 2003.

  3. Care sunt caracteristicile unei “pieţe deschise de energie”?
  Pieţele deschise de energie electrică ajută la atingerea unei pieţe unice europene de energie electrică şi gaz natural cu adevărat concurente în care preţurile trebuie să rezulte dintr-o concurenţă autentică între furnizori şi în care dreptul consumatorilor de a-şi alege furnizorul – incluzând comutarea de la un furnizor la altul – sunt garantate prin măsuri de protecţie . O piaţă deschisă de energie îmbunătăţeşte de asemenea siguranţa în alimentare şi ajută la protejarea mediului, deoarece companiile sunt determinate să inoveze în domeniul energiilor regenerabile pentru protecţia mediului.

  4. De ce sunt necesare măsuri de protecţie la deschiderea pieţelor de energie?
  Serviciile de electricitate şi gaz natural sunt identificate ca “servicii de interes general” la care cetăţenii europeni trebuie să aibă acces. Fiecare cetăţean european are dreptul să primească contra cost servicii regulate, sigure şi garantate de electricitate şi gaz. Fiecare stat membru aplică măsurile necesare pentru a asigura tuturor consumatorilor accesul la aceste servicii, în special celor vulnerabili, la preţuri rezonabile, uşor comaprabile şi transparente.

  5. Cum pot beneficia de deschiderea pieţei consumatorii vulnerabili?
  Legea CE cere statelor membre să identifice consumatorii vulnerabili. În fiecare membru stat trebuie stabilite mobilitatea economică sau alt criteriu. Datorită caracteristicilor lor specifice cum ar fi mobilitate redusă, venit scăzut, sau rezidenţa în mediu rural, cetăţenii vulnerabili sunt consideraţi mai susceptibili în a suferi într-o piaţă deschisă concurenţială de energie şi de a deveni victime ale unei practici comerciale neloiale şi agresive. Cetăţenii vulnerabili pot fi protejaţi prin intermediul unor scheme sociale stabilite special cum ar fi ajutoarele sociale şi tarifele reduse asigurându-le accesul continuu la serviciile de electricitate şi gaz şi de calitate pentru sănătatea şi confortul lor.

  6. Ce ar trebui să facă consumatorii casnici pentru a beneficia de deschiderea pieţelor de energie?
  Este în interesul fiecărui consumator european să caute cea mai potrivită şi avantajoasă ofertă în piaţă. Consumatorul are dreptul să schimbe furnizorul de electricitate şi gaz fără costuri. Prin exersarea dreptului de a alege între furnizori, consumatorul poate contribui la creşterea concurenţei şi dezvoltarea energiilor noi şi regenerabile pentru a beneficia pe deplin de deschiderea pieţei, familiarizându-se cu drepturile pe care le are în calitate de consumator de energie. Comisia Europeană va ajuta consumatorii să facă acest lucru printr-o largă campanie de conştientizare şi informare.

  7. Cum poate fi sigur consumatorul că îi sunt protejate drepturile?
  UE a pregătit reguli şi reglementări referitoare la deschiderea pieţelor de energie, care împreună cu legislaţia naţională sunt menite să asigure consumatorul că este informat corect înainte de a semna un contract, incluzând dreptul de a se retrage dintr-un contract dacă nu acceptă noile condiţii după semnarea acestuia. Consumatorul este, de asemenea protejat faţă de practicile de vânzare neloiale şi agresive. Mai mult, începâd cu 12 decembrie 2007, când directiva privind practicile comerciale incorecte va fi aplicabilă în toate statele membre, nu va mai exista nici o barieră contractuală de a schimba furnizorul în cadrul acestui mecanism – de exemplu: prea multă birocraţie şi prea mult timp de aşteptare pentru schimbarea furnizorului.
  Comisia Europeană va contribui la consolidarea drepturilor consumatorilor prin propunerea Cartei Consumatorilor Europeni de Energie, care va căuta să implementeze efectiv drepturile consumatorilor şi pe cât posibil să le îmbunătăţească. Obiectivul este de a avea Carta adoptată şi aprobată de către autorităţile de reglementare, industria energetică, organizaţiile consumatorilor şi alte entităţi implicate. Comisia Europeană va stabili linii directoare pentru a ajuta efectiv la implementarea drepturilor consumatorilor de energie. Totodată va monitoriza situaţia consumatorilor în pieţe şi va interveni atunci când va fi cazul.

  8. Ce este Carta Consumatorilor Europeni de Energie?
  Pentru informarea referitoare la protecţia drepturilor consumatorilor, Comisia Europeană a lansat proiectul viitoarei Carte a Consumatorilor Europeni de Energie. Carta va clarifica drepturile consumatorilor de energie şi le va însuma într-un singur document. În data de 5 iulie 2007 a fost iniţiat un proces de consultare asupra elementelor acestei Carte, invitând toţi partenerii din domeniul energiei din întreaga Europă să-şi expună părerile privind viitoarea Cartă.
  Obiectivul este de a avea un document final agreat, aprobat şi semnat de către toate părţile implicate.

  9. Ce fel de informaţii îi sunt necesare unui consumator atunci când îşi schimbă furnizorul?
  Legislaţia europeană cere ca orice contract de furnizare de energie electrică sau gaz natural supus semnării consumatorului să conţină următoarele informaţii:
  identitatea şi adresa furnizorului;
  serviciile oferite, nivelul calitativ al serviciilor oferite, ca şi timpul pentru începerea livrării;
  tarifele cerute şi condiţiile ataşate acestora cum ar fi parametrii de calcul al tarifelor şi posibile mecanisme de indexare;
  parametrii disponibili de plată şi facilităţi;
  tipurile serviciului de mentenanţă oferit;
  mijloacele prin care se pot obţine informaţiile actualizate referitoare la toate modificările privind tarifele aplicabile şi mentenanţa;
  durata contractului, conditiile de reînoire şi terminare a serviciilor şi ale contractului, condiţiile privind dreptul de retragere din contract al consumatorului;
  orice acorduri de compensare sau refinanţare care să se aplice dacă nivelurile calitative ale serviciului contractat nu sunt îndeplinite şi metoda de iniţiere a procedurilor de rezolvare a disputelor.

  10. Cum sunt reprezentate interesele consumatorului?
  Orice cetăţen european şi consumator de energie are dreptul la protecţie asupra drepturilor sale. Entităţile naţionale competente din fiecare ţară – în cele mai multe cazuri autorităţile de reglementare – sunt responsabile pentru reprezentarea intereselor consumatorilor în ţara de rezidenţă. De asemenea, consumatorul poate contacta organizaţiile consumatorilor din fiecare stat membru şi din Centrele Consumatorilor Europeni în scopul de a primi informaţii despre drepturile consumatorilor de energie şi de a depune plângeri în cazurile în care drepturile sunt încălcate.

  11. Unde pot găsi mai multe informaţii?
  Pentru mai multe informaţii legate de drepturile consumatorilor de energie şi deschiderea pieţelor de energie vizitaţi website-ul campaniei Comisiei Europene:
  www.agathepower.eu
  Website-ul Directoratului General pentru Energie şi Transport al Comisiei Europene care tratează despre Carta Consumatorilor Europeni de Energie:
  http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm
  Pentru mai multe informaţii despre drepturile consumatorilor de energie:
  http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/qa_en.htm
  Oricând puteţi contacta Europa Direct prin link-ul de mai jos:
  http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm


  1) Date de la IEA – Statistici energetice – Consumul de energie electrică în UE 25 (2003). Cota consumului consumatorilor casnici privaţi din totalul cererii/consumului de energie electrică a fost în medie de 27% în 2005, aproximativ ¼ din întreaga piaţă. Cota a rămas constantă. S-ar putea să scadă uşor din 2010.

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024