Home

 •   
       

 • OPCOM anunță Consultarea publică a Comitetului Tuturor OPEED privind HMMCP pentru SDAC și SIDC
  24 mai 2022

  Comitetul Tuturor OPEED anunță o consultare comună derulată în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (UE) 2015/1222 AL Comisiei (denumit în continuare Regulamentul CACM) privind prețurile de închidere maxime și minime armonizate pentru cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și pentru cuplarea unică a piețelor intrazilnice.

  Prezentare generală a consultării: Metodologiile în conformitate cu art. 41(2) și art. 54 (2) din CACM de stabilire a prețurilor de închidere minime și maxime armonizate (HMMCP) care trebuie aplicate în toate zonele de ofertare care participă la cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și, respectiv, la cuplarea unică a piețelor intrazilnice, au fost aprobate ultima dată de ACER la 14 noiembrie 2017. Ulterior nu a fost realizată nicio amendare a celor două metodologii, deoarece în procesele de revizuire anterioare nu a fost identificată nicio necesitate de modificare. Aceasta este o consultare comună organizată în comun de toate OPEED.

  În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) pentru ambele metodologii HMMCP, respectiv, „OPEED, cel puțin o dată la doi ani, reevaluează HMMCP, partajează această evaluare cu toți participanții pe piață și consultă cu privire la acest aspect forumurile relevante ale părților interesate organizate în conformitate cu articolul 11. din Regulamentul CACM.”

  Prețul de închidere maxim armonizat pentru SDAC a fost majorat cu 1000 EUR/MWh până la 4000 EUR/MWh, deoarece pragul superior a fost atins recent într-o zonă de ofertare. Într-adevăr, situația actuală a pieței necesită o revizuire mai profundă a metodologiei. Unii participanți la piață au exprimat deja câteva idei privind prețurile maxime și minime pentru SDAC și SIDC.

  În afara sferei consultării:

  • principiul că prețurile de închidere maxime și minime se mențin armonizate în toate zonele de ofertare
  • principiul că trebuie să existe o creștere dinamică a prețurilor de închidere maxime și minime

  Vă rugăm să trimiteți răspunsul dumneavoastră la această consultare până cel târziu la data de 15 iulie 2022. Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic AICI.

   

  *****

  Despre OPCOM

  OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 900 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica si gaze naturale pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. OPCOM actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT gestionand mai mult de 480 de acorduri de raportare de date de pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

  OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001 - SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.

  Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro.


  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024