Home

 •   
       

 • Comunicat de presă MCSC: 7 februarie 2022

  Market Coupling Steering Committee (MCSC): OPEED și OTS își consolidează semnificativ cooperarea în ceea ce privește cuplarea pieței pe orizontul piaţa pentru ziua următoare și piaţa intrazilnică

  Toți OPEED și OTS sunt mândri să anunțe implementarea unei noi structuri de guvernanță în care cooperarea dintre OPEED și OTS este purtată la un alt nivel prin crearea unei noi structuri comune. Prima reuniune a recent constituitului MCSC (Comitetul director al cuplării pieței) a avut loc în perioada 2 - 3 februarie 2022.

  Toți OPEED și OTS au lucrat continuu de-a lungul anilor pentru a realiza o piață europeană a energiei electrice cu adevărat integrată. Acest lucru se reflectă în parcursul către o nouă structură de guvernanță care a intrat în vigoare la 14 ianuarie 2022. Prin integrarea procesului decizional atât pentru piaţa pentru ziua următoare, cât și pentru piaţa intrazilnică, noua structură va asigura o mai bună coordonare, va stimula eficiența și va crea un mecanism decizional mai rapid.

  Rafael Gómez-Elvira González, președintele Comitetului Tuturor OPEED și Kjell A. Barmsnes, președintele Tuturor OTS prin intermediul Comitetului de piață ENTSO-E, au subliniat că, pentru sectorul energetic, vremurile se schimbă rapid, iar OPEED și OTS respectă rolul pe care îl au în realizarea unei piețe europene a energiei electrice pe deplin integrate. Pactul verde european, o penetrare mai mare a surselor regenerabile de energie și consumatori și participanți la piață mai proactivi, înseamnă pentru OPEED și OTS că au considerat că acum trebuie să acţioneze pentru asigurarea unei guvernanțe îmbunătățite, evoluţii de natură operațională și o mai bună colaborare cu toate părțile interesate.

  Având în vedere recomandarea ACER de modificare a CACM, toți OPEED și OTS au prezentat, în ultimul an, un document comun de pledoarie privind măsurile concrete pe care le iau pentru a sprijini piața internă europeană a energiei care deja funcționează bine pentru a răspunde noilor nevoi, pentru a se îmbunătăți şi pentru a se adapta la schimbările actuale.

  Toți OPEED și OTS au decis să treacă dincolo de pledoarie și să înceapă să implementeze, în mod voluntar, unele dintre cele mai relevante elemente ale propunerilor lor pentru revizuirea CACM: votul comun cu majoritate calificată, care va accelera procesul decizional și va evita escaladarea către autorități, precum și crearea unui grup consultativ cu părțile interesate.

  Alte componente ale propunerilor OPEED-urilor și OTS-urilor vor fi implementate până la sfârșitul anului în special în ceea ce privește organizarea și procesele, precum și activitățile de planificare pentru a oferi mai multă vizibilitate, rapiditate și certitudine cu privire la evoluțiile viitoare.

  Acești pași concreți pot fi, de asemenea, considerați ca fiind răspunsul OPEED și al OTS la propunerea ACER de a impune modificări semnificative ale CACM 2.0. După cum s-a raportat în rezultatul consultării publicat de ACER, majoritatea părților interesate/respondenților consideră că modificările propuse la CACM (în special în ceea ce privește guvernanța Operatorului de cuplare a pieţelor) nu sunt adecvate pentru a răspunde provocărilor actuale și viitoare.

  Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Secretariatul Comitetului NEMO la adresa secretariat@nemo-committee.eu și Market - All TSO Chairs market_alltso@entsoe.eu .

  *******

  Despre OPCOM

  OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate. Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult de 900 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica si gaze naturale pe termen scurt si pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. OPCOM actioneaza ca mecanism de raportare inregistrat conform REMIT gestionand mai mult de 480 de acorduri de raportare de date de pe pietele de energie electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.

  OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform ISO/IEC 27001 - SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.

  Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro

   

  Comunicat de presă MCSC 7.2.2022   Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024