Home

 •   
       

 • COMUNICAT de PRESĂ

  (Bucuresti, 8 ianuarie 2019)

  Piața Gazelor Naturale – Piețele centralizate de gaze naturale administrate în cadrul OPCOM

  Începând cu data de 01.01.2019 au devenit pe deplin aplicabile cerințele Ordinului președintelui ANRE nr. 105/2018 prin care au fost stabilite Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale din România ce au fost preluate întocmai în vederea implementării prin Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat la rândul său prin Ordinul președintelui ANRE nr. 222/2018.

  Subsecvent cadrului de reglementare aprobat au fost elaborate și avizate urmare derulării procesului de consultare publică și documentele aferente cadrului procedural și convențiile de participare la piață actualizate conform observațiilor colectate pe parcursul consultării publice, devenind de asemenea aplicabile pentru tranzacționarea gazelor naturale prin intermediul platformelor de tranzacționare administrate în cadrul OPCOM.

  Astfel, începând cu 01.01.2019 OPCOM pune la dispoziția operatorilor economici din domeniul gazelor naturale următoarele mecanisme de tranzacționare specifice pentru piețele produselor standardizate pentru livrarea gazelor naturale pe termen scurt cu asumarea de către OPCOM a rolului de contraparte și pe termene medii și lungi.

  Prin accesarea sistemelor de tranzacționare on-line, de la terminalele proprii participanții la piață pot încheia tranzacții prin intermediul următoarelor piețe:

  • Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale PZU-GN - Mecanismul de tranzacționare prin licitație

  Caracteristicile mecanismului:

  • Sesiunile de tranzacționare se desfășoară în fiecare zi calendaristică, 7 zile/săptămână;
  • Fiecare sesiune de licitație se derulează într-o singură etapă de ofertare între orele 10:00 – 14:00;
  • OPCOM este contraparte în cadrul tranzacțiilor și asigură serviciile referitoare la:
  • derularea plăților și încasărilor prin contul central al PZU-GN, în cel mai scurt timp, conform regulilor și normelor bancare;
  • notificarea tranzacțiilor la OTS – SNTGN Transgaz SA, imediat după încheierea sesiunii de tranzacționare;
  • Gazele naturale tranzacționate sunt livrate în ziua gazieră următoare;
  • Garanțiile de plată constituite de către cumpărători securizează respectarea termenelor de plată.
  • Piața centralizată de gaze naturale PCGN-LN – Mecanismul de tranzacționare prin licitație și negociere continuă

  Caracteristicile mecanismului:

  • Sesiunile de tranzacționare se desfășoară în fiecare zi lucrătoare;
  • Fiecare sesiune de licitație se derulează într-o singură etapă de ofertare între orele 11:00 – 13:00;
  • Sunt supuse tranzacționării produse standard pentru livrare săptămânală, lunară, trimestrială, semestrială și anuală, produsele anuale fiind disponibile atât pentru anul calendaristic cât și pentru anul gazier;
  • Participarea la tranzacționare cu oferte nu implică realizarea de cheltuieli pentru constituirea de garanții. Atât garanțiile cât și tarifele de tranzacționare sunt aplicabile exclusiv pentru tranzacțiile încheiate, fiind solicitate ulterior.
  • Piața centralizată de gaze naturale PCGN-LP - Mecanismul de tranzacționare prin licitație publică

  Caracteristicile mecanismului:

  • Participanții la piață se pot înscrie pentru participarea la sesiunile de licitație în calitate de inițiator al sesiunii de licitație sau respondent în cadrul sesiunii de licitație;
  • Ofertele și conținutul contractului sunt stabilite în integralitate de către inițiatorii sesiunilor de licitație;
  • Ofertele și conținutul contractului sunt publicate pentru minim 3 zile lucrătoare, inclusiv data publicării;
  • Sunt supuse tranzacționării produse standard pentru perioade de livrare de o săptămână, o lună, un trimestru, un semestru gazier, un an calendaristic și un an gazier;
  • Fiecare sesiune de licitație se derulează on-line, într-o singură etapă de ofertare conform programului publicat în Anunțul de organizare a sesiunii de licitație publică;
  • Participarea la tranzacționare cu oferte nu implică realizarea de cheltuieli pentru constituirea de garanții. Atât garanțiile cât și tarifele de tranzacționare sunt aplicabile exclusiv pentru tranzacțiile încheiate, fiind solicitate ulterior.
  • Piața centralizată de gaze naturale PCGN-OTC – Mecanismul de tranzacționare de tip OTC

  Caracteristicile mecanismului:

  • Sesiunile de tranzacționare se desfășoară în fiecare zi lucrătoare;
  • Fiecare sesiune de licitație se derulează într-o singură etapă de ofertare între orele 11:00 – 14:00;
  • Sunt supuse tranzacționării produse standard pentru perioade de livrare de weekend, săptămânală, lunară, trimestrială, semestrială și anuală, produsele anuale fiind disponibile atât pentru perioadele specifice calendaristice cât și pentru cele gaziere, conform practicii europene în domeniu;
  • Participanții încheie tranzacții, în mod anonim, cu oricare dintre cele minim 8 părți eligibile notificate în listele albe proprii de eligibilitate;
  • Tranzacțiile se subscriu contractelor preagreate dintre părți.
  Platformele de tranzacționare puse la dispoziție sunt certificate ISO 27001 iar tehnologia utilizată este furnizată de către Nasdaq și Trayport Ltd. Aceste soluții tehnice și-au dovedit performanța deservind piețe europene de energie, atât pentru energie electrică cât și pentru gaze naturale, susținând activitatea de tranzacționare și decontare realizată prin intermediul a 14 hub-uri de gaze naturale, 12 burse de energie și financiare și 6 case de compensare, din 19 state europene, constituind vehicule sigure și stabile în stabilirea de strategii flexibile de ofertare și tranzacționare, pe diferite orizonturi de timp de livrare, în condiții de transparență și nediscriminare.

  .

  COMUNICAT de PRESĂ 8.1.2019


  Pentru detalii, vă rugăm contactaţi OPCOM S.A.
  Victor IONESCU, Director general,
  telefon +4 021 3071 450
  fax +4 021 3071 400

  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024