Home

 •   
       

 • COMUNICAT DE PRESĂ NO. 5/2006

  Sesiuni de licitaţie organizate pentru oferte de cumpărare pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale administrată de OPCOM SA

  (Bucureşti, 10 martie 2006) Prin Avizul nr. 5/03.03.2006 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei au fost aprobate cadrul şi principiile operaţionale pentru organizarea de sesiuni de licitaţie, de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică – S.C. OPCOM S.A. – în calitate de administrator al Pieţei Centralizate a Contractelor Bilaterale pentru energie electrică, atât pentru oferte de vânzare cât şi pentru oferte de cumpărare propuse de către participanţii la această piaţă, ceea ce reprezintă o extindere a serviciilor pe care Operatorul Pieţei le oferă începând cu 09 noiembrie 2005.

  Pornind de la necesitatea creării unui mediu transparent de atribuire a capacităţilor disponibile în portofoliul principalilor producători de energie electrică, pentru perioade de livrare de peste o lună, Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale oferă în acest moment tuturor categoriilor de participanţi la piaţa de energie electrică posibilitatea exprimării interesului pentru cumpărarea şi/sau vânzarea de energie electrică prin oferte ale căror caracteristici în ceea ce priveşte cantitatea ofertată, perioada de livrare, data începerii livrării şi preţul sunt stabilite liber de către ofertanţi. Iniţiatorii unei licitaţii propun odată cu oferta şi clauzele contractului ce urmează a fi semnat în cazul atribuirii ofertei. Atât oferta cât şi contractul propus sunt publicate pe site-ul OPCOM (www.opcom.ro) pentru cel puţin 9 zile.
  În acest fel se asigură accesul liber şi nediscriminatoriu la tranzacţii al tuturor participanţilor ce pot îndeplini cerinţele tehnice şi financiare aferente ofertelor supuse licitaţiei. Totodată, condiţiile contractelor bilaterale şi alocarea acestor contracte se realizează în conformitate cu principiile pieţelor libere europene pentru energie electrică, respectându-se cadrul legislativ în vigoare.
  In acest moment, prin platformele administrate, Operatorul Pieţei de energie electrică oferă participanţilor la piaţă posibilitatea încheierii de tranzacţii care să acopere necesarul de energie pe termen lung prin contracte bilaterale şi armonizării intereselor şi oportunităţilor pe termen scurt prin ofertele de vânzare sau cumpărare transmise pe Piaţa pentru Ziua Următoare.

  COMUNICAT DE PRESA 10.03/2006

  Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati S.C. OPCOM S.A.

  Victor Ionescu , Director General, telefon (+40 21) 30 71 450


  Inapoi
  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024