Home
 OPCOM: Lista Trimestru
Piaţa Certificatelor Verzi

Data: 06.05.2021
Lista actualizată a operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de achiziție de CV
pentru Trimestrul I 2021
Nr. crt. OPERATORII ECONOMICI CU OBLIGAȚIE DE ACHIZIȚIE CV Numărul de CV neachiziționate
1 LIBERTY GALATI S.A. 1356
2 SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 9122

Contestațiile la continutul listei se transmit la adresa pcbcv@opcom.ro până la data de 11.05.2021.
Contestațiile transmise după aceasta data nu sunt luate in considerare.

(Art. 15 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare)

ARHIVA

2021 Trimestrul I - initial      
2020 Trimestrul I - 05.06
Trimestrul I - 13.05
Trimestrul I - initial
Trimestrul II - final
Trimestrul II - initial
Trimestrul III - 07.12
Trimestrul III - 11.11
Trimestrul III - initial
Trimestrul IV - final
Trimestrul IV - initial
2019 Trimestrul I - final
Trimestrul I - initial
Trimestrul II - final
Trimestrul II - initial
Trimestrul III - final
Trimestrul III - initial
Trimestrul IV - final
Trimestrul IV - initial
2018 Trimestrul I - final
Trimestrul I - initial
Trimestrul II - final
Trimestrul II - initial
Trimestrul III - final
Trimestrul III - initial
Trimestrul IV - final
Trimestrul IV - initial
2017

 

 

Trimestrul III - final
Trimestrul III - initial
Trimestrul IV - final
Trimestrul IV - initial