Home
 OPCOM: Contracte reziliate NC
Contracte reziliate PCCB-NC
Nr.crt. Vânzător Cumpărător Instrument tranzacționat Număr contract/ Data încheierii contractului Durată reziliere
(data de început - data de sfârșit)
Data rezilierii contractului Motivul rezilierii contractului Partea care reziliază contractul