Home
 OPCOM: Contracte reziliate NC
Contracte reziliate PCCB-NC
Nr.crt. Vânzător Cumpărător Instrument tranzacționat Număr contract/ Data încheierii contractului Durată reziliere
(data de început - data de sfârșit)
Data rezilierii contractului Motivul rezilierii contractului Partea care reziliază contractul Data publicării
1 S.C. GENERAL ENERGETIC S.A. S.C. MET ROMANIA ENERGY S.A. FWB-L-Feb-20 3468/13.12.2019 01.02.2020 - 29.02.2020 29.01.2020 Încetare cu acordul părților S.C. GENERAL ENERGETIC S.A.
S.C. MET ROMANIA ENERGY S.A.
17.03.2020

* Contractele notificate la OPCOM care au încetat prin acordul părților se supun prevederilor Art. 20 din Regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 78/14.08.2014 cu modificările și completările ulterioare și conform clarificărilor primite de OPCOM prin adresa ANRE nr. 19941/02.03.2020