Home
 OPCOM: Contracte reziliate NC
Contracte reziliate* la PCCB-NC
Nr.crt. Vânzător Cumpărător Instrument tranzacționat Număr contract/ Data încheierii contractului Durată reziliere
(data de început - data de sfârșit)
Data rezilierii contractului Motivul rezilierii contractului Partea care reziliază contractul Data publicării
5 S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. S.C. RES ENERGY SOLUTIONS S.A. FWB-TR-2-20 400/27.02.2020 01.04.2020 - 30.06.2020 01.04.2020 Neîndeplinire obligație depunere scrisoare de garanție bancară conform art. 16 alin. 1 si art. 20 lit. b) din contract, de către S.C. RES ENERGY SOLUTIONS S.A. S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 29.04.2020
4 S.C. TINMAR ENERGY S.A. S.C. RES ENERGY SOLUTIONS S.A. FWB-L-Apr-20 1946/28.02.2020 01.04.2020 - 30.04.2020 01.04.2020 Neîndeplinire obligație depunere scrisoare de garanție bancară conform art. 16 alin. 1 si art. 20 lit. b) din contract, de către S.C. RES ENERGY SOLUTIONS S.A. S.C. TINMAR ENERGY S.A. 14.04.2020
3 S.C. HIDROELECTRICA S.A. S.C. WATT PLUS S.A. FWB-TR-2-20 296/04.03.2020 01.04.2020 - 30.06.2020 31.03.2020 Nerespectarea de catre S.C. WATT PLUS S.A. a clauzelor contractuale art. 26, alin (1),  lit (d)  S.C. HIDROELECTRICA S.A. 01.04.2020
2 S.C. WATT PLUS S.A. SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A. FWB-TR-2-20 94/31.01.2020 01.04.2020 - 30.06.2020 31.03.2020 Încetare cu acordul părților  S.C. WATT PLUS S.A.
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A.
31.03.2020
1 S.C. GENERAL ENERGETIC S.A. S.C. MET ROMANIA ENERGY S.A. FWB-L-Feb-20 3468/13.12.2019 01.02.2020 - 29.02.2020 29.01.2020 Încetare cu acordul părților S.C. GENERAL ENERGETIC S.A.
S.C. MET ROMANIA ENERGY S.A.
17.03.2020

* Contractele notificate la OPCOM care au încetat prin acordul părților se supun prevederilor Art. 20 din Regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 78/14.08.2014 cu modificările și completările ulterioare și conform clarificărilor primite de OPCOM prin adresa ANRE nr. 19941/02.03.2020