Home
 OPCOM: Contracte reziliate LE
Contracte reziliate PCCB-LE
Nr.crt. Vânzător Cumpărator Cod Sesiune de licitație Număr contract/ Data încheierii contractului Durata livrării Profil livrare Durată reziliere (data de început - data de sfârșit) Data rezilierii contractului Motivul rezilierii contractului Partea care reziliază contractul
1 S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. S.C. ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. CB2_010719_02 15/02.07.2019 01.11.2019-31.03.2020 Banda 2 (Luni-Duminica, 00:00-24:00 CET) 13.03.2020-31.03.2020 13.03.2020  neindeplinirea obligatiilor de plata de catre S.C. ADERRO G.P. ENERGY S.R.L., in conformitate cu prevederile art. 2 (2) din Anexa 5 la Contract S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.