Home
 OPCOM: Contracte reziliate LE
Contracte reziliate PCCB-LE
Nr.crt. Vânzător Cumpărator Cod Sesiune de licitație Număr contract/ Data încheierii contractului Durata livrării Profil livrare Durată reziliere (data de început - data de sfârșit) Data rezilierii contractului Motivul rezilierii contractului Partea care reziliază contractul