Home
 OPCOM: Decontare, încasari si plati pe Piata pentru Ziua Urmatoare
Activitatea de decontare pe Piaţa pentru Ziua Următoare - Descriere

Activitatea de decontare pe Piaţa pentru Ziua Următoare se realizează în conformitate cu regulile prevăzute în:

În conformitate cu documentele menționate, au fost elaborate următoarele proceduri operaționale:

Mecanismul de contraparte

OPCOM S.A. are rol de contraparte pentru toate tranzacțiile încheiate pe Piața pentru Ziua Următoare (calitate de vânzător/cumpărător pe PZU), rol care implică desfăşurarea următoarelor activităţi:

Condiții necesare pentru participarea la tranzacții în PZU:

Mandatul SEPA de Debitare Directă B2B va fi înregistrat de Banca de decontare în Registrul Unic de Mandate gestionat de Transfond.

Participantul la PZU va întreprinde măsurile necesare pentru primirea de către OPCOM S.A. a scrisorii de garanție bancară de plată de la Banca cont central, nu mai târziu de ora 12:00, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la PZU dorește să introducă oferte de cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferte de vânzare la prețuri negative.

Toate scrisorile de garanție bancară de plată sunt întroduse, după avizare, de Banca Cont Central în sistemul informatic al BCR, de unde OPCOM S.A. preia zilnic fișierul actualizat.

Mecanismul de încasări/plăți

Pentru Participantul la PZU care pentru o zi de livrare a înregistrat atât tranzacții de vânzare, cât şi tranzacții de cumpărare OPCOM S.A. stabileşte valoarea netă (Vnet) astfel:

Vnet =Vv – Vc – (∑Tarif)
unde:

Vv - valoarea energiei electrice vândute;
Vc - valoarea energiei electrice cumpărate inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
∑Tarif - valoarea aferentă tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică - componenta de realizare a tranzacțiilor pe piețele centralizate în care OPCOM S.A. este contraparte - PZU, aplicat la energia electrică cumpărată şi/sau vandută, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;

Pentru:

Vnet <0 - Participantul la PZU are poziție netă de cumpărător și OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea netă.
Vnet >0 - Participantul la PZU are poziție netă de vânzător și OPCOM S.A. emite OP pentru valoarea netă.

Pentru tranzacțiile desfășurate în zilele nelucrătoare, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca Cont Central, Instrucțiunile de Debitare Directă, în prima zi bancară lucrătoare, ce urmează după aceste zile, până la ora 10:00.

- 1 zi bancară lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă Scrisoarea de Garanție Bancară de Plată este emisă de Banca Cont Central,
- 2 zile bancare lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă Scrisoarea de Garanție Bancară de Plată este emisă de altă Bancă de Garantare și avizată de Banca Cont Central/ emisă de Banca Cont Central, în baza Contragaranției bancare emisă de Banca Contragarantă.

Facturarea

Plăți lunare de regularizare

În vederea participării la Piața pentru Ziua Următoare, vă punem la dispoziție următoarele informații:

Codul IBAN al Contului Central al PZU este: RO59RNCB0074029217370032