Home
 OPCOM: Situatii de suspendare participanti PZU
Situaţii de suspendare participanţi PZU


Parte suspendată Data Suspendării Motivul suspendării

Suspendări pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente tranzacţiilor pe PZU efectuate până la 30 iunie 2008 (momentul introducerii mecanismului de contraparte centrală)