Home
 OPCOM: Situatii de suspendare participanti PZU
Situaţii de suspendare participanţi PZU


Parte suspendată Data Suspendării Motivul suspendării

ENERGY SUPPLY EOOD

21.12.2017 Expirarea termenului de valabilitate a deciziei care a stat la baza înregistrării ca participant la piață

Suspendări pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente tranzacţiilor pe PZU efectuate până la 30 iunie 2008 (momentul introducerii mecanismului de contraparte centrală)