Home
 OPCOM: PCTL_Inregistrare
Piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare
Inregistrare, Convenție, Proceduri, Regulamente

 

Înscrierea la Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare (PCTL)

La Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare (PCTL) se pot înregistra:

Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, însoțită de următoarele documente:

Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate de energie electrică (după caz);
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCTL - componenta de înscriere (după caz).

Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare și documentația specifică:

Model oferte conform ordinului ANRE nr. 129/2020, cu modifcările și completările ulterioare:

Opcom Anunţuri