Home
 OPCOM: PCGN-LN descriere
PCGN-LP - Descriere

Prezentarea piețelor centralizate pentru gaze naturale

Caracteristici

Caracteristicile ofertelor
Oferte de vânzare sau de cumpărare pentru contractele propuse de inițiator, cu atribuire totală sau parțială.
Oferta iniţiatoare publicată propune un preţ de deschidere:

Participanţii care introduc în sistemul de tranzacţionare oferte de răspuns pot propune preţuri:

Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al:

1 săptămână, corespunzătoare săptămânii calendaristice;
1 lună, corespunzătoare lunii calendaristice;
1 trimestru, corespunzător trimestrului calendaristic;
1 semestru, corespunzător semestrului calendaristic;
1 sezon (sezon rece/sezon cald), corespunzător semestrului gazier;;
1 an, corespunzător anului calendaristic;
1 an, corespunzător anului gazier.

Ziua de luni a fiecărei săptămâni, pentru perioadele săptămânale de livrare;
Ziua de întâi (01) a fiecărei luni calendaristice, pentru perioadele lunare de livrare;
Zilele de 01 ianuarie, 01 aprilie, 01 iulie, 01 octombrie, pentru perioadele trimestriale de livrare;
Zilele de 01 ianuarie, 01 iulie, pentru perioadele semestriale de livrare;
Zilele de 01 aprilie, 01 octombrie, pentru perioadele sezoniere de livrare (sezon rece/sezon cald);
Zilele de 01 ianuarie, pentru perioadele anuale calendaristice de livrare;
Zilele de 01 octombrie, pentru perioadele anuale gaziere de livrare.

Succesiunea activităţilor

Opcom Anunţuri
03/10/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
19/09/2022