Home
 OPCOM: PCGN-LN descriere
PCGN-LP - Descriere

Caracteristici

Caracteristicile ofertelor
Oferte de vânzare sau de cumpărare pentru contractele propuse de inițiator, cu atribuire totală sau parțială.
Oferta iniţiatoare publicată propune un preţ de deschidere:

Participanţii care introduc în sistemul de tranzacţionare oferte de răspuns pot propune preţuri:

Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al:

1 săptămână, corespunzătoare săptămânii calendaristice;
1 lună, corespunzătoare lunii calendaristice;
1 trimestru, corespunzător trimestrului calendaristic;
1 semestru, corespunzător semestrului gazier;
1 an, corespunzător anului calendaristic;
1 an, corespunzător anului gazier.

Ziua de luni a fiecărei săptămâni, pentru perioadele săptămânale de livrare;
Ziua de întâi (01) a fiecărei luni calendaristice, pentru perioadele lunare de livrare;
Zilele de 01 ianuarie, 01 aprilie, 01 iulie, 01 octombrie, pentru perioadele trimestriale de livrare;
Zilele de 01 aprilie, 01 octombrie, pentru  perioadele semestriale de livrare;
Zilele de 01 ianuarie, pentru perioadele anuale calendaristice de livrare;
Zilele de 01 octombrie, pentru perioadele anuale gaziere de livrare.

Succesiunea activităţilor